Trang chủ

TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI CẢ NƯỚC NĂM 2019

TÌNH HÌNH CHUNG

Theo Bộ NN&PTNT, năm 2019 là một năm gặp nhiều biến cố đối với ngành chăn nuôi nói chung và đặc biệt là chăn nuôi lợn, do chịu thiệt hại nặng nề từ dịch tả lợn châu Phi, sản lượng thịt lợn giảm sâu dẫn đến tổng sản lượng thịt hơi các loại giảm gần 4% so với năm 2018. Tỷ trọng sản lượng các loại thịt hơi có sự thay đổi đáng….

Hướng dẫn chi tiết về thức ăn chăn nuôi, điều kiện chăn nuôi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, trong đó quy định cụ thể về thức ăn chăn nuôi, điều kiện chăn nuôi. Về điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, Nghị định quy định chi tiết 2/10 điều kiện mà tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng phải đáp ứng. Cụ thể, dây chuyền sản xuất, trang thiết bị tiếp xúc với….

13/2020/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. 2020/01/21
554/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp bền vững năm 2020. 2020/01/17
07/2020/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Asean – Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 – 2022. 2020/01/15
398/KH-BNN-TY Thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (các nhiệm vụ thú y). 2020/01/13
04/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y 2020/01/03
World Agricultural Production (1/2020) World Agricultural Production published by USDA on 10/01/2020. 2020/01/10
Grain: World Markets and Trade (1/2020) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 10/01/2020. 2020/01/10
Giá sản phẩm chăn nuôi năm 2019 Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi trong năm 2019. 2020/01/02
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 02/01/2020. 2020/01/02
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 24/12/2019. 2019/12/24

Streptococcus Suis: Tìm kiếm một giải pháp

Cuộc chiến chống Streptococcus suis là một cuộc chiến kéo dài đối với các nhà chăn nuôi heo, các bác sĩ thú y và các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới. S. suis là một bệnh nguy hiểm có liên quan tới các bệnh viêm….
Top 10 quốc gia sản xuất thịt lớn nhất thế giới năm 2019

Danh sách 10 quốc gia sản xuất thịt heo, thịt gia cầm và thịt trâu bò lớn nhất thế giới năm 2019 (Nguồn: USDA, 10/10/2019).

2019/10/12
Top 10 quốc gia tiêu thụ thịt lớn nhất thế giới năm 2019

Danh sách 10 quốc gia tiêu thụ thịt heo, thịt gia cầm và thịt trâu bò lớn nhất thế giới năm 2019 (Nguồn: USDA, 10/10/2019).

2019/10/12
Dự báo sản xuất, tiêu thụ và nhập khẩu thịt

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự báo sản xuất, tiêu thụ và nhập khẩu thịt bò, thịt heo và thịt gia cầm của Trung Quốc, Philippines, Hàn Quốc và Việt Nam năm 2020 (Nguồn: USDA, 10/10/2019).

2019/10/12
Top 50 doanh nghiệp sản xuất thịt gà lớn nhất thế giới năm 2019

Danh sách 50 doanh nghiệp sản xuất thịt gà lớn nhất thế giới năm 2019 (Nguồn: Poultry International, 10/2019).

2019/10/11
Top 25 doanh nghiệp sản xuất trứng gia cầm lớn nhất thế giới năm 2019

Danh sách 25 doanh nghiệp sản xuất trứng gia cầm lớn nhất thế giới năm 2019 (Nguồn: Poultry International, 10/2019).

2019/10/11

Theo Bộ NN&PTNT, năm 2019 là một năm gặp nhiều biến cố đối với ngành chăn nuôi nói chung và đặc biệt là chăn nuôi lợn, do chịu thiệt hại nặng nề từ dịch tả lợn châu Phi, sản lượng thịt lợn giảm sâu dẫn đến tổng sản lượng thịt hơi các loại giảm gần 4% so với năm 2018. Tỷ trọng sản lượng các loại thịt hơi có sự thay đổi đáng….

Hướng dẫn chi tiết về thức ăn chăn nuôi, điều kiện chăn nuôi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, trong đó quy định cụ thể về thức ăn chăn nuôi, điều kiện chăn nuôi. Về điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, Nghị định quy định chi tiết 2/10 điều kiện mà tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng phải đáp ứng. Cụ thể, dây chuyền sản xuất, trang thiết bị tiếp xúc với….

13/2020/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. 2020/01/21
554/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp bền vững năm 2020. 2020/01/17
07/2020/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Asean – Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 – 2022. 2020/01/15
398/KH-BNN-TY Thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (các nhiệm vụ thú y). 2020/01/13
04/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y 2020/01/03
World Agricultural Production (1/2020) World Agricultural Production published by USDA on 10/01/2020. 2020/01/10
Grain: World Markets and Trade (1/2020) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 10/01/2020. 2020/01/10
Giá sản phẩm chăn nuôi năm 2019 Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi trong năm 2019. 2020/01/02
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 02/01/2020. 2020/01/02
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 24/12/2019. 2019/12/24

Streptococcus Suis: Tìm kiếm một giải pháp

Cuộc chiến chống Streptococcus suis là một cuộc chiến kéo dài đối với các nhà chăn nuôi heo, các bác sĩ thú y và các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới. S. suis là một bệnh nguy hiểm có liên quan tới các bệnh viêm….
Top 10 quốc gia sản xuất thịt lớn nhất thế giới năm 2019

Danh sách 10 quốc gia sản xuất thịt heo, thịt gia cầm và thịt trâu bò lớn nhất thế giới năm 2019 (Nguồn: USDA, 10/10/2019).

2019/10/12
Top 10 quốc gia tiêu thụ thịt lớn nhất thế giới năm 2019

Danh sách 10 quốc gia tiêu thụ thịt heo, thịt gia cầm và thịt trâu bò lớn nhất thế giới năm 2019 (Nguồn: USDA, 10/10/2019).

2019/10/12
Dự báo sản xuất, tiêu thụ và nhập khẩu thịt

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự báo sản xuất, tiêu thụ và nhập khẩu thịt bò, thịt heo và thịt gia cầm của Trung Quốc, Philippines, Hàn Quốc và Việt Nam năm 2020 (Nguồn: USDA, 10/10/2019).

2019/10/12
Top 50 doanh nghiệp sản xuất thịt gà lớn nhất thế giới năm 2019

Danh sách 50 doanh nghiệp sản xuất thịt gà lớn nhất thế giới năm 2019 (Nguồn: Poultry International, 10/2019).

2019/10/11
Top 25 doanh nghiệp sản xuất trứng gia cầm lớn nhất thế giới năm 2019

Danh sách 25 doanh nghiệp sản xuất trứng gia cầm lớn nhất thế giới năm 2019 (Nguồn: Poultry International, 10/2019).

2019/10/11
Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ