Trang chủ

TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI CẢ NƯỚC THÁNG 5/2018

TÌNH HÌNH CHUNG 

Chăn nuôi trâu, bò: Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, đàn trâu, bò cả nước trong tháng 5 phát triển ổn định. Đàn bò tăng do thị trường tiêu thụ tốt, các cơ sở chăn nuôi sản xuất có lãi, các chương trình, dự án đầu tư phát triển đàn bò phát huy hiệu quả. Theo Tổng cục Thống kê ước tính hiện tại tổng đàn bò tăng 3,0%, đàn trâu….

Đồng Nai: Tạo sức bật mới trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ngày 22-6, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp – phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã về huyện Xuân Lộc làm việc về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn Đồng Nai. Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái cùng lãnh đạo các sở, ngành,….

4344/TB-BNN-VP

Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Thanh Nam về xây dựng các Đề án: Thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nông sản; Nâng cao năng lực chế biến sản phẩm nông sản; Phát triển nông nghiệp hữu cơ.

2018/06/07
2033/QĐ-BNN-CN

Công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản thuộc quản lý của Bộ NN&PTNT.

2018/06/04
44/2018/TT-BTC

Quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y, thẩm định chất lượng, an toàn thực phẩm.

2018/05/27
81/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

2018/05/22
78/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

2018/05/16
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 19/06/2018.

2018/06/19
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 12/06/2018.

2018/06/12
World Agricultural Production (06/2018)

World Agricultural Production published by USDA on 12/06/2018.

2018/06/12
Grain: World Markets and Trade (06/2018)

Grain: World Markets and Trade published by USDA on 12/06/2018.

2018/06/12
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 05/06/2018.

2018/06/05

Giải pháp kỹ thuật chống nóng cho đàn gia súc gia cầm

Những ngày qua thời tiết khí hậu có biến đổi bất thường, thường xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài nhiệt độ tăng quá cao (thường 5 đến 7 ngày liền sau đó giảm nhiệt và tiếp tục một đợt tiếp theo). Sau những đợt nắng nóng….

Danh mục cảng biển Việt Nam 2018

Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

2018/04/03
Danh mục văn bản QPPL lĩnh vực tài nguyên – môi trường

Danh mục văn bản QPPL do Bộ NN&PTNT ban hành liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường.

2018/03/30
Thống kê chăn nuôi Việt Nam Kết quả sản xuất chăn nuôi Việt Nam năm 2017. 2018/03/11
Danh sách công ty thuốc thú y đạt GMP Danh sách các công ty sản xuất thuốc thú y đạt chứng nhận GMP. 2018/01/30
01/2018/TT-BNNPTNT

Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

2018/01/16

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ