72 tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi ứng dụng trong sản xuất

Đó là thông tin được cung cấp tại Hội thảo Giới thiệu các tiến bộ mới của khối Nhà nước và doanh nghiệp- lĩnh vực chăn nuôi do Cục Chăn nuôi phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức diễn ra tại TP Vinh (Nghệ An) sáng nay.

Theo báo cáo, giai đoạn 2009-2016 đã có 72 tiến bộ kỹ thuật (TBKT) được công nhận. Trong đó, giống vật nuôi có 38 TBKT cho các đối tượng lợn, gà, vịt, ngan, ngan lai vịt, ong tằm; tiêu biểu là giống bò sữa HP, tinh trùng cọng rạ đông lạnh, tinh phân biệt giới tính…

Thức ăn chăn nuôi có 5 TBKT về quy trình sản xuất và chế phẩm sinh học; tiêu biểu là công nghệ TMR trong sản xuất thức ăn phối trộn cho bò sữa.

10-52-27_ton_cnh_hoi_tho

Toàn cảnh Hội thảo

Môi trường chăn nuôi có 7 TBKT về quy trình xử lý bioga và các mẫu công trình khí sinh học. Quy trình chăn nuôi và các công nghệ khác có 22 TBKT về các quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng bệnh.

10-52-27_di_dien_hoc_vien_nnvn_bo_co_tbkt_cong_nghe_moi_trong_chn_nuoi

Đại diện Học viện NNVN báo cáo TBKT, công nghệ mới trong chăn nuôi

Các TBKT đã được ứng dụng, chuyển giao vào thực tiễn sản xuất chăn nuôi tại các vùng sinh thái khác nhau trên cả nước.

Tuy nhiên, tại Hội thảo, đại diện Cục Chăn nuôi và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng cho biết, công tác chuyển giao, ứng dụng TBKT trong chăn nuôi ở các vùng miền núi, khó khăn còn ít và còn nhiều hạn chế.

10-52-27_di_bieu_thm_du_hoi_tho
Đại biểu tham dự Hội thảo
10-52-27_di_bieu_thm_du_hoi_tho_thm_qun_gin_trung_by_tbkt_trong_chn_nuoi
Đại biểu tham dự Hội thảo tham quan gian trưng bày TBKT trong chăn nuôi
Tác giả: Văn Dũng
Nguồn tin: Báo Nông Nghiệp Việt Nam
Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ