Ảnh hưởng của các mức năng lượng đến năng suất và chất lượng trứng gà Ác

Thịt gà Ác có giá trị dinh dưỡng cao, rất được ưa chuộng dùng làm thức ăn bồi bổ. Khối lượng trứng của gà Ác trung bình khoảng 30g, giàu protein và chất béo. Tuy nhiên, những kiến thức về nhu cầu dinh dưỡng như năng lượng và protein của gà Ác sản xuất trứng để phổ biến đến người chăn nuôi còn rất hạn chế.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Cần Thơ và Đại học Tiền Giang đã thực hiện đề tài này để xác định mức độ năng lượng trong khẩu phần phù hợp cho gà Ác đẻ trứng, đảm bảo tỉ lệ đẻ, khối lượng trứng cao cũng như tăng trưởng tốt và hiệu quả kinh tế để cung cấp thông tin cần thiết cho người chăn nuôi gà Ác.

Một thí nghiệm được tiến hành trên 1.200 gà Ác đẻ từ 24 đến 33 tuần tuổi để đánh giá ảnh hưởng của mức năng lượng đến năng suất, chất lượng trứng và hiệu quả kinh tế của các khẩu phần ăn. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với bốn nghiệm thức: đối chứng (sử dụng thức ăn của Công ty CP Vina cho gà Ác đẻ) và 3 nghiệm thức tương ứng với 3 mức độ năng lượng là: cao 2789 kcal/kg (MET), vừa 2647 kcal/kg (MEM) và thấp 2573 (MEL) và cùng một mức độ protein 16% với 10 lần lặp lại. Các mức năng lượng của khẩu phần đã ảnh hưởng đến tỉ lệ đẻ của gà, khẩu phần có mức năng lượng cao đạt tỉ lệ đẻ tương đương với đối chứng P=0,04). Hiệu quả sử dụng thức ăn tốt nhất ở nghiệm thức MEC (P=0,01). Tuy nhiên, các mức năng lượng không ảnh hưởng đến khối lượng trứng, chỉ số hình dáng, đơn vị Haugh, chỉ số lòng trắng, lòng đỏ và tỉ lệ các thành phần quả trứng, nhưng mức năng lượng cao đã làm tăng độ dày vỏ trứng.

Khẩu phần có mức năng lượng trao đổi cao (2750 kcal/kg) và năng lượng ăn vào 156 kcal/kg thể trọng cho tỉ lệ đẻ cao nhất, đồng thời tiêu tốn thức ăn thấp nhất và tiền lời do bán trứng cao nhất. Đây là khẩu phần nên áp dụng trong chăn nuôi gà Ác đẻ trứng.

Người tổng hợp:  Nguyễn T Bích Trà

Theo Tạp chí NN & PTNT- số 17, 2014

Nguồn tin: Trung tâm Thông tin & KHCN Cần Thơ

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ