Ảnh hưởng của lipoprotein tỉ trọng thấp chiết xuất từ lòng đỏ trứng gà trong bảo quản lạnh (4oC) tinh dịch chó

Lipoprotein tỉ tọng thấp (LDL) chiết xuất từ lòng đỏ trứng gà đóng vai trò quan tọng chính tỏng bảo quản tinh dịch chó, tuy nhiên tại Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của LDL trong bảo quản tinh dịch chó.

Kết quả được đánh gái qua các chỉ tiêu gồng hời gian bảo quản, hoạt lược, sức sống tuyệt đối và tính nguyên vẹn của màng acrosome tại các mức hoạt lực 0,9; 0,5 và 0,3. Ba loại môi trường được sử dụng gồm môi trường căn bản + lòng đỏ trứng gà (EY), môi trường căn bản + LDL (LDL) và môi trường căn bản (C).

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Nguyễn Tử Văn, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Đức Huy, Hà Lê Gia Phúc, Đoàn Trần Vĩnh Khánh*

Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường ĐHNL TP.HCM

Tạp chí Nông Nghiệp & PT, Tập 20, số 5 (2021)

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ