Ảnh hưởng độc tố deoxynivalenol (DON) đến năng suất của lợn thịt

Trên thực tế rất khó tránh khỏi tình trạng nông sản ít nhiều bị nấm mốc xâm nhập và sinh độc tố. Đã có nhiều biện pháp làm giảm độc hoặc phá hủy độc tố do nấm mốc sinh ra được nghiên cứu như biện pháp vật lý, hóa học hay biện pháp sinh vật học. 

Một hướng mới hiện nay là dùng các chất có tính hấp phụ hay kết dính độc tố. Các chất có hoạt tính bề mặt tự nhiên như chất sét zeolit, bentonit hoặc aluminosilicat hoặc chất tổng hợp như polyplasdon đã được nghiên cứu sử dụng.

Hình minh hoạ

Xuất phát từ cơ sở đó Đoàn Vĩnh, Lã Văn Kính thuộc Phân viện Chăn nuôi Nam bộ đã tiến hành nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng của độc tố DON và hiệu quả của việc sử dụng chất hấp phụ độc tố để làm giảm tác hại của độc tố DON đến năng suất của lợn thịt.

Nghiên cứu được tiến hành trên 640 lợn thịt lai 3 máu (Landrace x Yorkshire x Duroc) 60 ngày tuổi bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 8 nghiệm thức: 0 ppm, 3,4 ppm, 7,7 ppm, 17,7 ppm DON, 0 ppm + hấp phụ độc tố 0,15%, 3,4 ppm + hấp phụ độc tố 0,15%, 7,7 ppm + hấp phụ độc tố 0,15%, 17,7 ppm + hấp phụ độc tố 0,15%. DON được nuôi cấy từ nấm Fusarium nivale trên bắp với hàm lượng độc tố thu được từ hỗn hợp bắp là 590 ppm. Kết quả cho thấy, khẩu phần chứa 3,4 ppm, 7,7 ppm và 17,7 ppm DON đã làm giảm lần lượt 2,8%, 8% và 14,5% tăng trọng so với đối chứng (0 ppm) và tăng trọng được cải thiện khi sử dụng chất hấp phụ độc tố lần lượt là: 2%, 5% và 11% so với không bổ sung. DON có làm giảm khả năng thu nhận thức ăn của lợn ở giai đoạn sinh trưởng. Khẩu phần nhiễm DON đã làm tăng hệ số chuyển hóa thức ăn cao nhất là 3,28 kg TĂ/kg TT ở nghiệm thức có 17,7 ppm DON. Các nghiệm thức nhiễm DON ở các mức thấp, vừa và cao có hệ số chuyển hóa thức ăn cao hơn so với nghiệm thức đối chứng lần lượt là: 3,0%, 5,1% và 10,8%. Các nghiệm thức nhiễm DON ở mức 7,7 ppm và 17,7 ppm khi được bổ sung chất hấp phụ độc tố đã cải thiện hệ số chuyển hóa thức ăn lần lượt là 1% và 6,7%. Nên sử dụng chất hấp phụ độc tố vào thức ăn để giảm thiểu tác hại của độc tố DON có trong thức ăn.

Người tổng hợp: Nguyễn T Bạch Trà (Theo Tạp chí NN & PTNT)

Nguồn tin: Trung tâm TT KH&CN Cần Thơ

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ