Ảnh hưởng độc tố fumonisin đến năng suất của lợn thịt

Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm tác giả từ Phân viện Chăn nuôi Nam bộ – Viện Chăn nuôi nhằm mục đích đánh giả ảnh hưởng của độc tố fumonisin (FUM) và hiệu quả của việc sử dụng chất hấp phụ độc tố để làm giảm tác hại của độc tố fumonisin đến năng suất của lợn thịt.

Nghiên cứu được tiến hành trên 640 lợn thịt lai 3 máu Duroc x F1 (Landrace x Yorkshire) 60 ngày tuổi bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên vói 4 lần lặp lại, 20 con/nghiệm thức, gồm 8 nghiệm thức: 0,002 ppm, 4,8 ppm, 9,8 ppm, 20 ppm FUM và 0,002 ppm + chất hấp phụ độc tố 0,15%, 4,8 ppm + chất hấp phụ độc tố 0,15%, 9,8 ppm + chất hấp phụ độc tố 0,15%, 20 ppm + chất hấp phụ độc tố 0,15%. FUM được nuôi cấy từ nấm Fusarium moniliform trên bắp với hàm lượng thu được trong hỗn hợp là 680 ppm.

Hình minh hoạ

Kết quả cho thấy, khẩu phần chứa 4,8 ppm, 9,8 ppm và 20 ppm FUM đã làm giảm lần lượt 4,9%, 9,7% và 17,8% tăng khối lượng so với nghiệm thức không gây nhiễm FUM (0,002 ppm FUM) và tăng khối lượng được cải thiện khi sử dụng chất hấp phụ độc tố lần lượt là: 1,1%, 4,3% và 15,5% so với không bổ sung.

FUM làm giảm khả năng thu nhận thức ăn của lợn thí nghiệm ở giai đoạn (60-116 ngày tuổi) một cách rõ rệt (P<0,05). Khẩu phần nhiễm FUM đã làm tăng hệ số chuyển hóa thức ăn, đạt cao nhất là 3,28 kg TĂ/kg TT ở nghiệm thức có 20 ppm FUM. Các nghiệm thức nhiễm FUM ở các mức thấp, vừa và cao có hệ số chuyển hóa thức ăn cao hơn so với nghiệm thức không gây nhiễm lần lượt là: 3,0%, 5,1% và 10,8%. Các nghiệm thức nhiễm FUM ở mức 9,8 ppm và 20 ppm khi được bổ sung chất hấp phụ độc tố đã cải thiện hệ số chuyển hóa thức ăn lần lượt là: 1% và 6,1%. Nên sử dụng chất hấp phụ độc tố vào thức ăn để giảm thiểu tác hại của độc tố FUM có trong thức ăn.

Người tổng hợp:dnttrang
Theo Tạp chí NN&PTNT, 11/2014

Nguồn tin: TT Thông tin KHCN Cần Thơ

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ