Atlas thống kê bò 2014

HÌnh 1. Phân bố tổng đàn bò theo địa phương

Hình 2. Phân bố sản lượng thịt bò theo địa phương

Hình 3. Phân bố tổng đàn bò theo vùng sinh thái

Hình 4. Phân bố sản lượng thịt bò theo vùng sinh thái

 

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ