Atlas thống kê bò sữa 2014

HÌnh 1. Phân bố tổng đàn bò sữa theo địa phương

Hình 2. Phân bố sản lượng sữa theo địa phương

Hình 3. Phân bố tổng đàn bò sữa theo vùng sinh thái

Hình 4. Phân bố sản lượng sữa theo vùng sinh thái

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ