Atlas thống kê gà 2014

HÌnh 1. Phân bố tổng đàn gà theo địa phương

Hình 2. Phân bố sản lượng thịt gà theo địa phương

Hình 3. Phân bố sản lượng trứng gà theo địa phương

Hình 4. Phân bố tổng đàn gà theo vùng sinh thái

Hình 5. Phân bố sản lượng thịt gà theo vùng sinh thái

Hình 6. Phân bố sản lượng trứng gà theo vùng sinh thái

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ