Atlas thống kê heo 2014

HÌnh 1. Phân bố tổng đàn heo theo địa phương

Hình 2. Phân bố sản lượng thịt heo theo địa phương

Hình 3. Phân bố tổng đàn heo theo vùng sinh thái

Hình 4. Phân bố sản lượng thịt heo theo vùng sinh thái

 

 

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ