Atlas thống kê trâu 2014

HÌnh 1. Phân bố tổng đàn trâu theo địa phương

Hình 2. Phân bố sản lượng thịt trâu theo địa phương

Hình 3. Phân bố tổng đàn trâu theo vùng sinh thái

Hình 4. Phân bố sản lượng thịt trâu theo vùng sinh thái

 

 

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ