Atlas thống kê vịt 2014

HÌnh 1. Phân bố tổng đàn vịt theo địa phương

Hình 2. Phân bố sản lượng thịt vịt theo địa phương

Hình 3. Phân bố sản lượng trứng vịt theo địa phương

Hình 4. Phân bố tổng đàn vịt theo vùng sinh thái

Hình 5. Phân bố sản lượng thịt vịt theo vùng sinh thái

Hình 6. Phân bố sản lượng trứng vịt theo vùng sinh thái

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ