BAF nhận chuyển nhượng 99,9% vốn một công ty chăn nuôi heo

BAF sẽ nhận chuyển nhượng gần như toàn bộ cổ phần của CTCP Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hợi có trụ sở ở tỉnh Đồng Nai.

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (Mã: BAF) vừa thông tin nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 717.282 cổ phần, tương ứng 99,9% vốn điều lệ của CTCP Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hợi.

HĐQT của BAF giao cho bà Bùi Hương Giang, Tổng Giám đốc công ty, thực hiện quyết định toàn bộ vấn đề và chủ động thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc nhận chuyển nhượng. Bà Giang cũng được ủy quyền quản lý toàn bộ số cổ phần nhận chuyển nhượng trên tại công ty Kim Hợi.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hợi được thành lập ngày 22/2/2016, có địa chỉ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và hoạt động chính trong lĩnh vực chăn nuôi, sản xuất giống lợn. Công ty có người đại diện theo pháp luật là bà Bùi Hương Giang.

Mới đây, BAF đã thông tin về kế hoạch phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong quý IV/2022 hoặc quý I/2023. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo. Tỷ lệ chuyển đổi được tính bằng cách lấy mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi tại thời điểm thực hiện.

Lô trái phiếu có mệnh giá là 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 7 năm với lãi suất cố định 5,25%/năm. Trong trường hợp mua lại trước hạn hoặc không chuyển đổi, nhà đầu tư sẽ được nhận thêm khoản lãi suất 5,25%/năm cho mỗi kỳ tính lãi, đồng thời lãi suất bổ sung được tính lãi kép ở mức 10,5%/năm.

Số vốn huy động được, BAF dự kiến phân bổ cho 5 công ty con để đầu tư các dự án chăn nuôi heo, thời gian thực hiện từ quý IV/2022 đến quý III/2023.

Theo báo cáo tài chính quý III/2022, lũy kế 9 tháng đầu năm, BAF có doanh thu thuần đạt 4.889 tỷ đồng và 286 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 46% và tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu từ mảng chăn nuôi tăng 95% so với cùng kỳ, đạt 955 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, BAF có tổng tài sản đạt 5.119 tỷ đồng. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho với 1.505 tỷ đồng. Tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn ở mức 430 tỷ đồng. 

Về cơ cấu vốn, nợ phải trả vào cuối quý III của doanh nghiệp ở mức 3.378 tỷ đồng. Dư nợ vay tài chính là 904 tỷ đồng, với 249 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu vào ngày 30/9 ghi nhận 1.741 tỷ đồng gồm 298 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,56 lần. 

Kết phiên cuối cùng của tháng 11, thị giá cổ phiếu BAF đóng của ở mức 17.550 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 37% giá trị so với đầu tháng.

ĐĂNG NGUYÊN

Theo Doanh Nghiệp & KD

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ