Bổ sung bột cánh hoa cúc Vạn Thọ vào khẩu phần của gà đẻ trứng Isa Brown

Cúc vạn thọ là một trong những nguồn nguyên liệu chủ yếu để sản xuất chất tạo màu tự nhiên, có nhiều ở Địa Trung Hải, châu Âu, châu Á và nhiều nơi ở Việt Nam.

Cúc Vạn Thọ chứa nhiều xanthophyll. Đây là một trong hai sắc tố thuộc loại carotenoid và có mặt hầu hết trong lá, hoa thực vật. Gà đẻ không thể tổng hợp sắc tố này, nhưng có khả năng vận chuyển khoảng 20 – 60% xanthophyll từ thức ăn vào lòng đỏ trứng. Xanthophyll cũng liên quan đến sinh trưởng và sức sản xuất của gia cầm.

images

Hình minh hoạ

Thí ngghiệm nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung bột cánh hoa cúc Vạn Thọ vào khẩu phần của gà Isa Brown đẻ trứng.

Nhóm tác giả  đã chọn 75 gà đẻ trứng thương phẩm Isa Brown ở 26 tuần tuổi (tuần đẻ thứ 4), phân ngẫu nhiên vào 3 lô thí nghiệm. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Tổng số gà theo dõi là 225 con. Các chỉ tiêu theo dõi: lượng  thức ăn thu nhận, tỉ lệ đẻ, năng suất trứng, tỉ lệ dập vỡ, dị hình, một số chỉ tiêu chất lượng trứng (khối lượng, chỉ số hình dạng, chỉ số lòng trắng, chỉ số lòng đỏ, độ dày vỏ trứng, chỉ số Haugh), tỉ lệ nuôi sống, khối lượng gà mái đẻ và hiệu quả.

Kết quả cho thấy, bột cánh hoa cúc Vạn Thọ là chất tạo màu tự nhiên có tác dụng tăng được màu lòng đỏ trứng gà một cách rõ rệt: sau 5 tuần lễ màu lòng đỏ đạt 10,33 với mức bổ sung 0,35% và 12,05 với mức bổ sung 0,70%, không bổ sung chỉ đạt 3,40. Việc bổ sung bột cánh hoa cúc Vạn Thọ không ảnh hưởng đến tỉ lệ đẻ, năng suất trứng và các chỉ tiêu về chất lượng trứng, khả năng thu nhận và tiêu tốn thức ăn. So sánh với không bổ sung, chênh lệch giữa giá bán trứng và chi phí thức ăn cho 10 quả trứng tăng thêm là 1.271 đồng đối mức bổ sung 0,35% và 3.771 đồng đối với mức bổ sung 0,7%. Vì vậy, nên khuyến khích việc trồng, tận thu hoa Cúc vạn thọ và sản xuất chất tạo màu xanthophyll tự nhiên trong nước.

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Giang và ctv

Nguồn tin: Tạp chí KHKT Chăn Nuôi (tháng 12/2014)

 

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ