Hàn Quốc lên đối sách cải thiện hoạt động chăn nuôi gia cầm tập trung

Chính phủ Hàn Quốc quyết định sẽ nâng cấp toàn diện các cơ sở chăn nuôi tập trung bị cho là ổ dịch bùng phát dịch cúm gia cầm. Để làm được điều này, Chính phủ sẽ xúc tiến cải tổ cơ cấu chăn nuôi như di dời các cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung như gà vịt sang khu vực khác, hay mua bán và sáp nhập các trang trại với nhau. Chính phủ đặt mục tiêu sẽ tiến hành dự án thí điểm vào năm sau, và hoàn thành vào năm 2020.

Cùng với đó, để ngăn chặn sự lây lan của cúm gia cầm thông qua các chợ đầu mối truyền thống, các nhà hàng nuôi thả gia cầm ở sân, vườn, Chính phủ sẽ hạn chế lưu thông gia cầm gà, vịt sống, và cấm hoàn toàn hoạt động này từ năm 2022.
Chính phủ lên đối sách cải thiện hoạt động chăn nuôi gia cầm tập trung

Tuy nhiên, Chính phủ sẽ lên đối sách hỗ trợ cho các tiểu thương buôn bán gia cầm, đối tượng bị thiệt hại do việc cấm lưu thông gia cầm sống.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ mở rộng hỗ trợ nghiên cứu để cải thiện tối đa hiệu quả phòng dịch, nâng cấp hệ thống dự đoán rủi ro lây lan cúm gia cầm trên nền tảng dữ liệu lớn, phát triển bộ sản phẩm chẩn đoán vi-rút cúm gia cầm tiện lợi, với tốc độ chẩn đoán và độ chính xác cao để phổ biến cho các hộ chăn nuôi.

Về lâu dài, Chính phủ sẽ cải thiện toàn bộ ngành chăn nuôi theo hướng thân thiện môi trường. Để làm được điều này, Chính phủ sẽ tiến hành điều tra thực tế theo từng lĩnh vực chăn nuôi, để đưa ra hướng dẫn cụ thể theo từng lĩnh vực.

Nguồn tin: World.KBS

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ