Chọn lọc nâng cao năng suất 2 dòng vịt Biển 15 – Đại Xuyên

Thí nghiệm được tiến hành trên giống vịt Biển 15 – Đại Xuyên tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên. Kết quả cho thấy: Vịt dòng trống ĐX15.1 khối lượng cơ thể vịt mái lúc 7 tuần tuổi ở thế hệ 4 đạt 2.605,63g/con và vịt trống là 2.754,32g/con, cao hơn so với thế hệ xuất phát tương ứng 237,10 và 316,56 g/con, tương đương với 10,01 và 12,99%. Năng suất trứng/52 tuần đẻ qua các thế hệ xuất phát, 1, 2 và 3 tương ứng: 222,56; 223,01; 221,87 và 222,04 quả/mái, điều này thể hiện sự ổn định về năng suất trứng qua các thế hệ chọn lọc, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng 3,23kg. Dòng mái ĐX15.2 khối lượng 8 tuần tuổi 1.790,11 g/con trống, 1.760,97 g/con mái, năng suất trứng thế hệ 4 là 263,07 quả/mái/52 tuần đẻ, cao hơn so với đàn đối chứng 238,35 quả/mái/52 tuần đẻ tương ứng với 10,37%, tỷ lệ phôi đạt cao 94,04%, tỷ lệ nở/trứng có phôi đạt cao 90,09%

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Theo đánh giá của FAO, Việt Nam là quốc gia có ngành chăn nuôi vịt khá phát triển. Nếu tính theo quy mô đầu con, thì nước ta chiếm vị trí thứ hai trên thế giới. Năm 2009 số lượng vịt của cả nước là 68,63 triệu con và đến năm 2015 tăng lên 69,55 triệu con, năm 2020 số lượng đầu vịt của nước ta đã tăng lên 82,53 triệu con, tỷ lệ tăng đầu con năm sau cao hơn năm trước 0,86 – 1,7%. Sản lượng thịt vịt hơi cũng tăng từ 124.164 tấn (năm 2010) lên 156.458 tấn (năm 2015) và 239.955 tấn (năm 2020), tỷ lệ tăng 32% (Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê năm 2010, 2016, 2021). Trong chiến lược phát triển chăn nuôi của nước ra, nhiều địa phương vẫn rất coi trọng phát triển chăn nuôi vịt, nhất là các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long,… Vì vậy, một trong các giải pháp quan trọng là có các bộ giống vịt phù hợp với điều kiện của từng vùng miền thích ứng với các điều kiện chăn nuôi khác nhau, kể cả trong môi trường nước mặn.
Giống vịt biển 15 – Đại Xuyên đã được nuôi theo dõi năng suất đạt cao tại một số tỉnh vùng ven biển Bắc Bộ và ĐBSCL (Mai Hương Thu (2015), Nguyễn Văn Duy và cs (2016), Vương Thị Lan Anh và cs (2018), Lê Thị Mai Hoa và cs (2018)). Để duy trì được một bộ

Nguyễn Văn Duy1*, Nguyễn Thanh Sơn2, Chu Hoàng Nga3,
Đặng Vũ Bình4, Vương Thị Lan Anh1, Đào Anh Tiến1, Tạ Phan Anh1
1Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên
2Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam
3Học viện Hậu cần – Bộ Quốc phòng
4Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ