Độc tố nấm mốc làm cho bệnh cầu trùng nặng thêm như thế nào?

Ước tính bệnh cầu trùng gây tổn thất cho ngành gia cầm 3 tỉ USD mỗi năm, và cũng là một yếu tố tiền định được biết đối với bệnh viêm ruột hoại tử — phổ biến ở gà thịt và cũng là nguyên nhân gây tổn thất 5 – 6 tỷ USD trên toàn thế giới mỗi năm.

Độc tố nấm mốc trong thức ăn, dù là ở mức cho phép, cũng làm trầm trọng thêm bệnh cầu trùng ở gia cầm. chúng có thể tạo điều kiện cho Eimeria xâm chiếm cư ngụ ở ruột, và các nhà chăn nuôi gia cầm đang trông đợi giảm tác động cầu trùng trên đàn của họ sẽ phải giám sát tốt thức ăn để biết tình trạng nhiễm.

Yếu tố mở cửa cho sự nhiễm bệnh

Cần nghiên cứu thêm để hiểu đầy đủ về cơ chế tiềm ẩn đưa đến sự mở rộng của bệnh cầu trùng do độc tố nấm mốc, Tuy nhiên, sự giải thích có thể bao gồm tác động suy giảm miễn dịch gia tăng ở giống gà thịt hiện đại có năng suất cao, sự nhiễm độc tố nấm mốc ở mức thấp mãn tính và tiềm năng tác dụng cộng hưởng giữa các loai độc tố nấm mốc.

Deoxynivalenol và fumonisins được biết là có liên quan đến một số chức năng sống của tế bào và phá vỡ các tế bào ruột – là những tế bào hoạt động như một rào chắn giữa tác nhân gây bệnh và cơ thể gia cầm. Các thành phần tế bào ruột bị phá vỡ này có thể được sử dụng như một cơ chất tăng trưởng cho các tác nhân gây bệnh như Eimeria, Clostridium Escherischia coli.

Bằng cách này, độc tố nấm mốc đóng một vai trò chính là ‘yếu tố mở cửa’ ủng hộ cho sự xâm lấn của mầm bệnh xuyên qua vật chủ.

Không an toàn dù bất cứ mức độ nào

Ngay cả ở nồng độ độc tố nấm mốc cho phép theo hướng dẫn của châu Âu và Hoa Kỳ (Bảng 1), deoxyni- valenol, fumonisins và sự kết hợp của cả hai có thể làm trầm trọng thêm tỷ lệ mắc phải và mức độ nghiêm trọng của bệnh cầu trùng ở gia cầm bị nhiễm, các nghiên cứu đã cho thấy như vậy.

Gà ăn thức ăn bị nhiễm độc tố nấm mốc ở mức dưới hướng dẫn quy định trong khẩu phần gà con và gà đang lớn (Bảng 2) biểu hiện điểm số tổn thương cao hơn đáng kể, số trứng cầu trùng cao hơn ở cả ruột chay và trong phân, và lượng tế bào lympho (tế bào máu trắng) cao hơn.

Điểm số tổn thương ghi nhận ở manh tràng là 1.33 đối với nhóm độc tố nấm mốc so với 0.42 đối với nhóm gà ăn khẩu phần đối chứng (Hình 1). Số trứng cầu trùng được tìm thấy trong ruột chay cao gấp 3 lần đối với nhóm độc tố nấm mốc so với đối chứng. Tương tự, số trứng được ghi nhận trong phân là 29 phần trăm cao hơn ở nhóm deoxynivalenol + fumonisins và 46 phần trăm cao hơn ở nhóm fumonisins.

Nguy cơ không nhìn thấy

Trong khi ngành chăn nuôi gia cầm có một sự hiểu biết chung về sự nguy hiểm liên quan đến một số độc tố nấm mốc nhất định, thì mối đe dọa của deoxyniva- lenol và fumonisins phần lớn bị bỏ qua.

Tuy vậy, độc tố nấm mốc xuất hiện thường xuyên ở các nguyên liệu thức ăn gia cầm phổ biến nhất, bao gồm thức ăn thành phẩm, bắp, lúa mì và bã nành.

Hình 2 cho thấy rằng deoxynivalenol được phát hiện ở 61% bắp, 54% lúa mì, 71% thức ăn thành phẩm và 61% bã nành . Fumonisins được phát hiện ở 80% bắp, 27% lúa mì, 66% thức ăn thành phẩm và 40 bã nành.
Gợi ý cho các nhà chăn nuôi gia cầm đang trông đợi hạn chế việc sử dụng kháng sinh là áp dụng quản lý rủi ro do độc tố nấm mốc mạnh mẽ để bảo vệ đàn gia cầm.

Không kháng sinh

Đối với thức ăn không kháng sinh mà không cho phép sử dụng ionophores — một nhóm kháng sinh được sử dụng chỉ với mục đích phòng ngừa cầu trùng — việc quản lý bệnh cầu trùng phải dựa vào những chất kháng cầu trùng không phải là kháng sinh, hoặc vắc xin sống, hoặc nhiều khả năng là luân phiên giữa hai loại này.

Các phụ gia thức ăn probiotics (lợi khuẩn) và phytogenic (chất chiết xuất thực vật) cũng có thể giúp làm giảm bớt các tác động tiêu cực của sự nhiễm cầu trùng cho dù có hoặc không có sử dụng các chất kháng cầu trùng hay vắc xin, như đã được chứng minh là giảm sự lan tỏa trứng cầu trùng, mức nghiêm trọng của tổn thương đường ruột, và các tác động bất lợi về năng suất.

Thạc sĩ khoa học Michele Muccio

Science & Solution No.39 – BIOMIN

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ