Hiệu quả sử dụng một số loại thức ăn xanh giàu protein của thỏ

Bài báo này trình bày kết quả thí nghiệm xác định lượng thu nhận, tỷ lệ tiêu hóa và hiệu quả chuyển hóa thức ăn của 3 loại thức ăn xanh giàu protein  gồm chè đại, rau muống và rau lang dùng nuôi thỏ New Zealand. Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá lượng thu nhận, tỷ lệ tiêu hóa và hiệu quả sử dụng một số loại thức ăn xanh giàu protein của thỏ New Zealand đang sinh trưởng. Tổng số 24 thỏ đực New Zealand 8 tuần tuổi (1,53 ± 0,13kg) được dùng trong hai đợt thí nghiệm, mỗi đợt 12 con chia đều vào các lô theo thiết kế ô vuông latin 4×4 tương ứng với 4 loại thức ăn (chè đại, rau muống, rau lang, thức ăn hỗn hợp) với 4 giai đoạn thí nghiệm (mỗi giai đoạn 14 ngày, trong đó có 7 ngày nuôi thích nghi, 7 ngày thu thập dữ liệu và thu mẫu).

Kết quả cho thấy, các loại thức ăn xanh giàu protein được thu nhận với lượng (% khối lượng – % KL) tương đương nhau (5,66-5,87% KL) nhưng cao hơn so với thức ăn hỗn hợp (5,27% KL), đặc biệt là lá chè đại (5,87%). Lượng thu nhận ME (năng lượng trao đổi) và CP (protein thô) cao nhất tướng ứng với thức ăn hỗn hợp và rau muống.

images (4)

Hình minh hoạ

Tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng cũng cao nhất ở lô ăn thức ăn hỗn hợp, tiếp đến là rau muống, chè đại và rau lang. Trong các loại thức ăn xanh giàu protein, chè đại là loại thức ăn cho tăng khối lượng (ADG) cao nhất và hiệu quả chuyển hóa thức ăn (FCR) tốt nhất (ADG đạt 23,5 g/ngày, FCR đạt 4,6 kg DM/kg KL tăng), rau muống và rau lang có hiệu quả tương đương nhau (ADG khoảng 20 g/ngày, FCR từ 5,1 – 5,2kg DM/kg KL tăng).

Tác giả: Nguyễn Văn Đạt và ctv

Trường Cao đẳng Kinh tế – KT Vĩnh Phúc

Nguồn tin: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ