Tổng hợp về hiệu quả các sản phẩm thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi

Một tổ chức phi lợi nhuận phi chính phủ đã hợp tác với một nhóm các nhà nghiên cứu từ nhiều trường đại học Hoa Kỳ và Đại học Ghent của Bỉ để đánh giá toàn diện về các sản phẩm thay thế kháng sinh.

Bảng dưới đây tóm tắt về hiệu quả của các chất phụ gia thức ăn cho việc thay thế kháng sinh dựa trên sự rà soát kỹ các tài liệu khoa học và tham khảo ý kiến các chuyên gia, đối với từng loài vật nuôi.

Biên dịch: Acare VN team (theo WattAgnet)

Nguồn tin: Acare VN

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ