Khảo sát một số đặc tính probiotic của các chủng Lactobacillus spp. trong điều kiện in vitro

Probiotic là chế phẩm sinh học chứa các vi khuẩn sống, có tác động làm cân bằng hệ vi sinh vật trong đường ruột, từ đó ảnh hưởng tốt cho động vật.

Lactobaccilus là nhóm vi khuẩn được sử dụng rộng rãi nhất trong chế tạo probiotic. Nhóm tác giả đã phân lập và tuyển chọn 4 chủng Lactobacillus có khả năng sinh acid lactic cao, chống chịu tốt trong điều điện in vitro làm cơ sở cho việc chế tạo probiotic dùng trong chăn nuôi.

Kết quả nghiên cứu cho thấy 4 chủng Lactobacillus đều có khả năng sống sót trong môi trường có pH: 2,0 – 8,0, trong đó chủng TL4 có khả năng chống chịu tốt nhất. Bốn chủng Lactobacillus đều có khả năng chịu được nồng độ muối mật 0,3%. Trong đó, chủng TL4, NS1 và BC thích nghi cao và ổn định nhất trong muôi trường muối mật.

Các chủng TL4, NS1, BC và BB2 đều ức chế cả vi khuẩn kiểm định (gram âm và dương).

Không có biểu hiện của sự đối kháng nhau giữa 4 chủng TL4, NS1, BC và BB2, do đó có thể kết hợp với nhau để chế tạo chế phẩm sinh học.

Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn và CTV

Nguồn tin: Tạp chí KHKT Chăn Nuôi

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hội Chăn Nuôi Việt Nam, ĐT: 04-36290621

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ