Khả năng sản xuất tinh đông lạnh dạng cọng rạ của trâu Murrah tại Moncada

Trâu Murrah có khối lượng lớn, tầm vóc cao to, thuộc loại hình trâu sông, có nguồn gốc từ Ấn Độ. Ở Việt Nam trâu Murrah được nhập về nhiều trong giai đoạn 1970-1978 từ Trung Quốc, Ấn Độ và được sử dụng để cải tạo đàn trâu ở nhiều địa phương. Trâu lai F1 có khối lượng, tầm vóc và khả năng sinh trưởng cao hơn so với trâu địa phương.

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng sản xuất tinh đông lạnh dạng cọng rạ của 4 trâu đực giống Murrah để góp phần cải tạo khối lượng, tầm vóc đàn trâu ở các địa phương trong cả nước thông qua kỹ thuật thụ tinh nhân tạo.

KH. trau Murrah

Hình minh hoạ

Nhóm tác giả sử dụng 4 trâu đực Murrah 3 – 4 tuổi, có khối lượng từ 500 – 600 kg. Khai thác tinh 2 lần/ tuần. Tổng số mẫu tinh dịch thí nghiệm là 360 mẫu (90 mẫu/ trâu) dùng để sản xuất tinh đông lạnh dạng cọng rạ. Trâu được chăm sóc, nuôi dưỡng, cho ăn cùng một chế độ theo tiêu chuẩn cơ sở (thức ăn gồm cỏ khô pangola, cỏ tươi ghinê, thóc ủ mầm, thức ăn tinh có protein thô ≥16%, nước uống đầy đủ). Thời gian nghiên cứu từ tháng 6/2013 – 9/2014.

Kết quả thí nghiệm cho thấy một số chỉ tiêu số lượng, chất lượng tinh dịch của trâu Murrah đảm bảo tốt. Lượng xuất tinh trung bình đạt 71,77%, nồng độ tinh trùng trung bình đạt 1,05 tỷ/ ml, tỉ lệ tinh trùng kỳ hình là 12,71%, tỉ lệ tinh trùng sống trung bình đạt 83,69%. Số lượng cọng rạ sản xuất là 112,68 cọng rạ/ lần khai thác tinh đạt chuẩn/ con, hoạt lực sau giải đông trung bình đạt 44,21%. Tinh đông lạnh cọng rạ của các trâu Murrah trong thí nghiệm có chất lượng tốt, đảm bảo yêu cầu theo Quyết định 675/QĐ-BNN-CN ngày 04/04/2014 của Bộ NN&PTNT quy định về định mức KTKT đối với đàn vật nuôi giống gốc.

Tác giả: Lê Bá Quế và ctv

Nguồn tin: Tạp chí KHKT Chăn Nuôi (tháng 12/2014)

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ