Một số kịch bản giảm phát thải khí mêtan từ chăn nuôi bò thịt nông hộ

Nghiên cứu do các tác giả Lê Đức Ngoan, Lê Đình Phùng, Lê Thị Hoa Sen – Trường Đại học Nông Lâm Huế, Đại học Huế; Đinh Văn Dũng – Trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Huế; Lê Văn Thực, Vũ Chí Cương – Viện Chăn nuôi Quốc Gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ramiéz-Ramiéz-Restrepo – CSIRO Agriculture Flagship, Agriculture and Food Security in Changing Worl Program, Ốt-Xtrây-lia.

Ở Việt Nam, kết quả nghiên cứu xác định sự phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính nói chung và khí mêtan nói riêng ở bò rất ít công bố. Một trong những nguyên nhân là phương pháp xác định sự phát thải khí mêtan từ gia súc nhai lại gặp khó khăn, đặc biệt là khi gia súc chăn thả.

Hình minh hoạ

Trong những năm qua, các nhà khoa học trên thế giới đã không ngừng phát triển các phương pháp khác nhau để ước tính sự phát triển khí mêtan ở gia súc nhai lại. Trong đó, Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) đã công bố phương pháp ước tính lượng khí mêtan phát thải từ lên men ở dạ cỏ của bò theo 3 lớp khác nhau gọi là Tier 1, 2 và 3 (IPCC 2006).

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ