Những yếu tố ảnh hưởng đến lượng ống trứng và tinh trùng dự trữ của ong chúa Apis cerana Thái Nguyên

Các nhà khoa học thuộc Đại học Thái Nguyên và Hội nuôi ong Việt Nam đã thực hiện nghiên cứu này nhằm xác định một số yếu tố như khối lượng, tuổi, nguồn gốc ra đời của ong chúa và mùa vụ tạo chúa liên quan đến số lượng tinh trùng dự trữ trong túi chứa tinh của ong chúa A.cerana ở Thái Nguyên. 

Các yếu tố về khối lượng, tuổi, nguồn gốc ra đời của ong chúa và mùa vụ tạo chúa liên quan đến số lượng ống trứng trong buồng trứng và số lượng tinh trùng dự trữ trong túi chứa tinh của chúng trong nghiên cứu này được xác định trên 46 ong chúa Apis cerana tạo ra từ các đàn ong đang nuôi và khai thác sản phẩm ở Thái Nguyên.

Hình minh hoạ

Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng ống trứng của ong chúa thí nghiệm thay đổi từ 87,27 đến 102,54 ống. Chỉ tiêu này cao nhất ở ong chúa có nguồn gốc tự nhiên, tiếp đến ong chúa tạo theo phương pháp di trùng và thấp nhất ở ong chúa cấp tạo.

images (4)

Hình minh họa

Ong chúa có khối lượng lớn thì số lượng ống trứng nhiều và ngược lại. Số lượng tinh trùng dự trữ trong túi chứa tinh của ong chúa dao động từ 5,26 đến 5,31 triệu. Giá trị này biến động khá lớn, phụ thuộc vào nguồn gốc ra đời, khối lượng, tuổi ong chúa và mùa vụ tạo chúa. Ong chúa tự nhiên có số lượng tinh trùng dự trữ cao hơn ong chúa di trùng và cấp tạo. Ong chúa càng già số lượng tinh trùng dự trữ càng ít. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để lựa chọn thời điểm  và phương pháp tạo ong chúa kịp thời và hiệu quả.

Người tổng hợp: Nguyễn T Bạch Trà

Theo Tạp chí NN & PTNT (số 20, 2014)

Nguồn tin: TT TTKHCN Cần Thơ

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ