Năng suất sinh sản và một số yếu tố ảnh hưởng của đàn lợn bố mẹ PS1 và PS2

Nghiên cứu được tiến hành tại Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu và phát triển giống con nuôi cây trồng Ninh Bình – Công ty TNHH MTV Hưng Tuyến nhằm đánh giá năng suất sinh sản và một số yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của đàn lợn bố mẹ PS1 và PS2. Đánh giá năng suất sinh sản trên 30 lợn nái PS1 và 30 lợn nái PS2 qua 5 lứa đẻ. Kết quả nghiên cứu cho thấy đàn lợn bố mẹ PS1 và PS2 có năng suất sinh sản cao. Cụ thể: lợn nái PS1 và PS2 có tuổi phối giống lần đầu 244,33 và 241,60 ngày; tuổi đẻ lứa đầu là 358,37 và 355,83 ngày; số con sơ sinh sống/ổ là 12,89 và 13,16 con, số con cai sữa/ổ là 12,06 và 12,14 con, khối lượng cai sữa/con là 6,67 và 6,62 kg; số con cai sữa/nái/năm đạt 28,25 và 28,53 con. Năng suất sinh sản của lợn PS1 và PS2 có đạt cao nhất tại lứa 3, lứa 4 và thấp nhất ở lứa 1 (p<0,05). Yếu tố tổ hợp lai có ảnh hưởng đến số con sơ sinh sống/ổ và khối lượng cai sữa/con. Yếu tố lứa đẻ ảnh hưởng đến số con cai sữa/ổ và ảnh hưởng rất rõ rệt đến số con sơ sinh/ổ, số con sơ sinh sống/ổ.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nâng cao năng suất, chất lượng con giống là mục tiêu hàng đầu để mang lại hiệu quả kinh tế cao trong chăn nuôi lợn. Những năm gần đây, việc nhập các giống lợn Landrace, Yorkshire,… có năng suất cao về Việt Nam đã góp phần cải thiện, nâng cao năng suất đàn lợn trong nước. Tuy nhiên, các giống lợn nhập ngoại thường bị ảnh hưởng bởi khí hậu và môi trường chăn nuôi nên chưa thể phát huy được hết tiềm năng của chúng. Vì vậy, nghiên cứu lai tạo ra các dòng lợn ông bà, các tổ hợp lợn bố mẹ có năng suất, chất lượng cao từ các giống nhập ngoại và phù hợp với điều kiện chăn nuôi trong nước là việc làm cần thiết. Năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương đã được giao thực hiện đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu chọn tạo dòng lợn nái tổng hợp và đực cuối từ nguồn gen nhập nội có năng suất, chất lượng cao phục vụ chăn nuôi các tỉnh phía Bắc” và hai tổ hợp lợn nái lai bố mẹ PS1, PS2 là sản phẩm của đề tài được lai tạo từ hai dòng lợn ông bà LVN, YVN có năng suất, chất lượng cao.
Năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương đã chuyển giao tổ hợp lợn nái lai PS1 và PS2 cho Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu và phát triển giống con nuôi cây trồng Nình Bình – Công ty TNHH MTV Hưng Tuyến. Để đánh giá về năng suất, chất lượng đàn lợn PS1, PS2 đã chuyển giao, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu “Năng suất sinh sản và một số yếu tổ ảnh hưởng của đàn lợn bố mẹ PS1 và PS2”

Trịnh Hồng Sơn, Phạm Duy Phẩm, Trịnh Quang Tuyên,
Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Long Gia, Bùi Thị Tư,
Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Văn Huy
Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ