Ngành công nghiệp sữa đạt bước tiến mới trong giảm khí thải cacbon

Khí nhà kính nông nghiệp chiếm 8,1% tổng lượng phát thải khí nhà kính của Mỹ. Ngành công nghiệp bò sữa đang gặp thách thức trong việc giảm bớt lượng phát thải khí nhà kính nhưng đồng thời phải duy trì hoặc gia tăng lợi nhuận.
Trong một nghiên cứu được công bố trên một tạp chí về khoa học sữa, các nhà nghiên cứu báo cáo rằng, các trang trại với phát thải cacbon ít hơn và có bò sản xuất nhiều sữa hơn thì có lợi nhuận cao hơn, và đây là một giải pháp “tất cả cùng thắng” cho tất cả mọi người, kể cả những con bò.

 Giải pháp là những con bò sống lâu hơn và có sản lượng sữa cao hơn.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng mô hình hệ thống nông trại tích hợp (IFSM) để mô phỏng hiệu suất của một nông trại bò sữa điển hình ở Wisconsin và dự đoán kết quả đầu ra cả về tài chính lẫn môi trường trong khoảng thời gian 25 năm. Bản mô phỏng IFSM xem xét nhiều quá trình tương tác bao gồm canh tác cây trồng và đồng cỏ, thu hoạch cây trồng, bảo quản thức ăn chăn nuôi, chăn thả, cho ăn, và xử lý phân bón.

“Chúng tôi phát hiện thấy rằng lượng phát thải khí nhà kính trên 1 kg sản lượng sữa đã hiệu chỉnh về năng lượng sẽ được giảm bớt bằng cách tăng sản lượng sữa, giảm tỷ lệ thay thế đàn, hoặc nâng cao hiệu quả sinh sản. Vì vậy các phương pháp quản lý trang trại bò sữa thích hợp có thể đem lại giải pháp làm tăng lợi nhuận trang trại đồng thời làm giảm phát thải khí nhà kính,” tiến sĩ Cabrera cho hay.

Trong mô hình của họ, trang trại có 100 con bò sữa lớn và 100 ha đất thuê trồng trọt. Địa hình và loại đất được xác định số lượng và loại thiết bị nông nghiệp, cũng như lịch trình trồng và thu hoạch. Các nhà nghiên cứu đo sự phản ứng của mô hình với hai phương thức quản lý chính: mục tiêu sản lượng sữa, trong đó sự phân bổ thức ăn đa dạng để đạt sản lượng mong muốn cho từng con bò; và cấu trúc bò, thể hiện qua lệ bò trẻ và đẻ lần đầu.

“Ngành công nghiệp sữa cam kết phát triển bền vững kinh tế cho nông dân của chúng ta bằng cách chọn một thế hệ mới các giống bò khỏe mạnh, sống lâu và sản lượng cao,” Matthew C. Lucy, Tiến sĩ, Giáo sư Khoa học Động vật tại Đại học Missouri nhận xét, “Những gì mà các mô hình này cho chúng tôi biết là, đi theo mục tiêu này sẽ làm giảm lượng khí thải cacbon của ngành công nghiệp chúng tôi.” Ông tin rằng nghiên cứu này cho thấy, giảm lượng khí thải cacbon từ sản xuất sữa không làm giảm lợi nhuận trang trại, mà trong thực tế, hai yếu tố này bổ sung cho nhau.

Người dịch: Thanh Vân (theo Eurekalert)
Nguồn tin: Sở KHCN Đồng Nai
Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ