Nghiên cứu sự đa hình vùng D-loop của giống chó H’mong cộc đuôi ứng dụng trong công tác chọn giống

Chó nhà là một trong những động vật được con người thuần hóa từ rất sớm. Trải qua quá trình chọn lọc tự nhiên cũng như chọn lọc nhân tạo hình thành các giống chó khác nhau về hình thái, màu sắc, tầm vóc… Tại Việt Nam, kết quả nghiên cứu của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga trong giai đoạn 2006-2010 đã xác định 13 dạng chó khác nhau, trong đó có giống chó H’mông cộc đuôi [2]. Các giống chó có vai trò khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng của con người. Kết quả huấn luyện ban đầu cho thấy giống chó H’mông cộc đuôi là một torng những giống chó bản địa Việt Nam có thể sử dụng làm chó nghiệp vụ [1]. Tuy nhiên vì cách thức chăn nuôi đơn lẻ cùng với việc chưa có hệ thống nhân giống riêng, các giống chó bản địa Việt Nam không tránh được sự pha tạp các nguồn gen từ những giống cho ngoại nhập cũng như sự pha lẫn nguồn gen giữa các giống chó bản địa. Do đó cần có biện pháp khôi phục, bảo tồn nguồn gen các giống chó bản địa Việt Nam.

Bùi Xuân Phương1, Phạm Thanh Hải1, Đinh Thế Dũng1, Hồ Thị Loan2, Đặng Tất Thế2

(1) Trung tâm Nhiệt Đới Việt Nga.
(2) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ