Nghiên cứu tạo dòng tế bào lai sinh kháng thể đơn dòng kháng progesterone

Progesterone là hormone có liên quan chặt chẽ đến quá trình sinh lý sinh sản ở động vật. Nồng độ hormone này có ở trong máu, nước tiểu, sữa được sử dụng làm căn cứ để xác định có thai sớm ở bò. Để xác định được sự có mặt của progesterone bằng các phương pháp thử đặc hiệu như que thử nhanh thì một trong những bước quan trọng nhất là tạo được dòng tế bào lai tiết kháng thể đơn dòng kháng progesteron. Phương pháp gây miễn dịch, thu tế bào lách ở chuột BALB/c, tạo dòng tế bào lai và ELISA đã được áp dụng trên cơ sở sử dụng ba loại kháng nguyên khác nhau, chuột đáp ứng miễn dịch tốt nhất khi tiêm kháng nguyên ở nồng độ 200 µg/mL/con, tỷ lệ giếng có tế bào lai cao nhất ở mỗi loại kháng nguyên đạt từ 91,67% trở lên. Nghiên cứu đã tạo được 5 dòng tế bào lai (E4, E3, C6, H3, F10) có khả năng tiết kháng thể đơn dòng kháng kháng nguyên progesterone antigen; 3 dòng tế bào lai (C12, D7, F11) có khả năng tiết kháng thể đơn dòng kháng kháng nguyên progesterone BSA antigen; 3 dòng tế bào lai (G5, H3, A7) có khả năng tiết kháng thể đơn dòng kháng kháng nguyên progesterone-3-CMO: BSA antigen.

____________________
____________________

Nguyễn Thị Hải 1 , Lê Văn Phan2 , Nguyễn Bá Mùi3 , Nguyễn Hoàng Thịnh3 , Nguyễn Thị Phương Giang3 , Trần Hiệp 3 , Cù Thị Thiên Thu3 , Phạm Kim Đăng3*

1Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

2Phòng thí nghiệm trọng điểm CNSH thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

3Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ