Nhập khẩu thức ăn gia súc 11 tháng năm 2022 đạt gần 5,02 tỷ USD

11 tháng năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 5,02 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 11/2022 tăng 26,6% so với tháng 10/2022 và tăng 39,7 % so với tháng 11/2021, đạt 509,04 triệu USD. 

Tính chung trong 11 tháng năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 5,02 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 29,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 1,49 tỷ USD, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 11/2022 đạt 152,93 triệu USD, tăng mạnh 77% so với tháng 10/2022 và tăng 37,3% so với tháng 11/2021.

Đứng thứ 2 là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 20,2%, đạt trên 1,01 tỷ USD, tăng 88,8% so với cùng kỳ; riêng tháng 11/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 86,38 triệu USD, giảm 7,7% so với tháng 10/2022 nhưng tăng mạnh 71,6% so với tháng 11/2021.

Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 11/2022 nhập khẩu tiếp tục giảm 16,4% so với tháng 10/2022 nhưng tăng 3,3% so với tháng 11/2021, đạt trên 63 triệu USD; cộng chung cả 11 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm 14,5% so với cùng kỳ năm 2021; đạt 643,85 triệu USD, chiếm 12,8% trong tổng kim ngạch. 

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường EU trong 11 tháng đầu năm 2022 tăng 24% so với 11 tháng đầu năm 2021, đạt 459,16 triệu USD; Nhập từ thị trường Đông Nam Á tăng 0,9%, đạt 334,74 triệu USD.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 11 tháng năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 11/12/2022 của TCHQ). ĐVT: USD

Nhập khẩu thức ăn gia súc 11 tháng năm 2022 đạt gần 5,02 tỷ USD

Thuỷ Chung

Trung tâm TTCN&TM

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ