Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu Việt Nam 3 tháng đầu năm 2019 tăng 5,38%

Theo số liệu thống kê từ TCHQ Việt Nam, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu (TĂCN & NL) trong tháng 3/2019 đạt 345 triệu USD, tăng 42% so với tháng trước đó và tăng 1,01% so với cùng tháng năm ngoái.
Các thị trường chính cung cấp TĂCN & NL cho Việt Nam trong tháng 3/2019 vẫn là Argentina, Mỹ, Brazil và Trung Quốc… Trong đó, Argentina trở thành thị trường cung cấp lớn nhất cho Việt Nam với 124 triệu USD, tăng 35,41% so với tháng trước đó và tăng 21,76% so với cùng tháng năm ngoái, nâng kim ngạch nhập khẩu TĂCN & NL trong 3 tháng đầu năm 2019 lên hơn 327 triệu USD, chiếm 33,8% thị phần.

Kế đến là thị trường Mỹ với kim ngạch nhập khẩu trong tháng 3/2019 đạt hơn 46 triệu USD, tăng 9,88% so với tháng 2/2019 nhưng giảm 43,2% so với tháng 3/2018. Tính chung, trong 3 tháng đầu năm 2019 Việt Nam đã nhập khẩu TĂCN & NL từ thị trường này đạt  hơn 175 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018.

Đứng thứ ba là Brazil với kim ngạch nhập khẩu hơn 32 triệu USD, tăng 131,93% so với tháng 2/2019 và tăng 3,87% so với tháng 3/2018, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2019 lên hơn 81 triệu USD, tăng 1,51% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính chung, trong 3 tháng đầu năm 2019 Việt Nam đã chi hơn 969 triệu USD nhập khẩu TĂCN & NL, tăng 5,38% so với cùng kỳ năm 2018. Các thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh  trong thời gian này là: Chile với 3,1 triệu USD, tăng 251,55% so với cùng kỳ năm 2018, Tây Ban Nha với 3,9 triệu USD, tăng 184,2% so với cùng kỳ năm 2018, Australia với hơn 8,4 triệu USD, tăng 182,18% so với cùng kỳ năm 2018, sau cùng là Italia với hơn 16 triệu USD, tăng 46,26% so với cùng kỳ.

Nhập khẩu TĂCN & NL 3 tháng đầu năm 2019 theo thị trường

ĐVT: nghìn USD

Thị trường T3/2019 +/- So với

T3/2018 (%)

3T/2019 +/- So với 3T/2018 (%)
Tổng KN 345.024 1,01 969.898 5,38
Argentina 124.049 21,76 327.904 1,66
Ấn Độ 16.365 9,99 55.934 -17,93
Anh 41 -74,31 178 -48,46
Áo 25 -96,21 791 -55,97
Bỉ 959 -73,19 3.415 -65,80
Brazil 32.011 3,87 81.311 1,51
UAE 1.856 -80,35 6.054 -72,89
Canada 4.965 70,54 9.517 41,60
Chile 951 276,02 3.124 251,55
Đài Loan (TQ) 6.159 -27,09 14.730 -14,48
Đức 1.041 27,96 2.729 -2,40
Hà Lan 1.598 0,20 5.587 21,78
Hàn Quốc 5.359 14,84 11.680 13,49
Mỹ 46.075 -43,20 175.129 19,00
Indonesia 6.312 -16,90 20.998 -25,79
Italia 6.610 79,25 16.903 46,26
Malaysia 2.840 4,79 6.856 -15,19
Mexico 127 -64,39 717 -47,66
Nhật Bản 92 -68,52 589 14,35
Australia 2.367 231,28 8.485 182,18
Pháp 3.625 14,82 9.531 22,06
Philippin 2.770 30,33 4.680 -4,96
Singapore 1.050 -40,38 4.246 -0,73
Tây Ban Nha 943 119,62 3.959 184,20
Thái Lan 12.161 -12,28 29.531 11,64
Trung Quốc 17.965 7,98 49.173 -8,42

Nguồn: Vinanet tính toán từ số liệu sơ bộ của TCHQ

Nhập khẩu nguyên liệu sản xuất TĂCN như lúa mì, ngô, đậu tương và dầu mỡ động thực vật trong 3 tháng đầu năm 2019.

Nhập khẩu các nguyên liệu sản xuất TĂCN 3 tháng đầu năm 2019

Mặt hàng

3T/2019 +/- So với 3T/2018
Lượng (nghìn tấn) Trị giá (nghìn USD) Lượng (%) Trị giá (%)
Lúa mì 506 141.513 -57,6 -51,1
Ngô 2.048 433.797 5,9 16,9
Đậu tương 437 173.592 11,9 4,1
Dầu mỡ động thực vật   162.250   -10,6

Nguồn: Vinanet tính toán từ số liệu sơ bộ của TCHQ

Lúa mì: Ước tính khối lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 3/2019 đạt 138 nghìn tấn với kim ngạch đạt 37 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu mặt hàng này trong 3 tháng đầu năm 2019 lên hơn 506 nghìn tấn, với trị giá hơn 141 triệu USD, giảm 57,55% về khối lượng và giảm 51,08% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Thị trường nhập khẩu lúa mì chính trong  3 tháng đầu năm 2019 là Nga chiếm 36% thị phần; Australia chiếm 31%, Canada chiếm 10%, Brazil chiếm 16% và Mỹ chiếm không đáng kể.

Hầu hết các thị trường nhập khẩu lúa mì đều giảm mạnh cả về khối lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2018 là Mỹ, Australia, Nga và Canada. Trong 3 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu lúa mì Mỹ giảm 99,1% về lượng và giảm mạnh 98,93% về trị giá so với cùng kỳ. Tiếp theo là Australia giảm 67,01% về lượng và giảm 61,72% về trị giá so với cùng kỳ. Nga giảm 60,15% về lượng và giảm 48,64% về trị giá so với cùng kỳ. Sau cùng là Canada giảm 56,68% về lượng và giảm 56,97% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Duy nhất chỉ có Brazil tăng mạnh 48,12% về lượng và 89,71% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Đậu tương: Ước khối lượng đậu tương nhập khẩu trong tháng 3/2019 đạt 112 nghìn tấn với trị giá hơn 45 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị nhập khẩu đậu tương trong 3 tháng đầu năm 2019 lên hơn 437 nghìn tấn và 173 triệu USD, tăng 11,92% về khối lượng và tăng 4,06% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Ngô: Ước tính khối lượng ngô nhập khẩu trong tháng 3/2019  đạt hơn 435 nghìn tấn với trị giá đạt 93 triệu USD, nâng khối lượng và giá trị nhập khẩu ngô 3 tháng đầu năm 2019 lên hơn 2 triệu tấn, trị giá hơn 433 triệu USD, tăng 5,93% về khối lượng và 16,94% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Brazil và Argentina là hai thị trường nhập khẩu ngô chính, chiếm lần lượt là 72% và 25% thị phần. Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm 2019 nhập khẩu ngô từ thị trường Argentina giảm mạnh 63,2% về lượng và 59,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng hợp: Vũ Lanh

Nguồn tin: Trung tâm TT CN&TM

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ