Phân lập nấm Aspergillus fumigatus với khả năng sinh tổng hợp phytase cao

Nghiên cứu do các tác giả Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Tính – Trường Đại học Cần Thơ thực hiện. Phytase là enzyme có khả năng thủy phân acid phytic hay phytate tạo thành những gốc phosphate tự do để cung cấp nguồn dinh dưỡng phosphorus thiết yếu cho sinh vật. Trong nhiều nghiên cứu cho thấy chủng nấm mốc Aspergillus fumigatus là nguồn sản xuất phytase ngoại bào tiềm năng và ưu điểm nổi bật của phytase từ chủng nấm này là khả năng chịu nhiệt cao, đặc điểm này phù hợp với điều kiện gia nhiệt trong quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi. Vì thế, việc phân lập A. fumigatus với khả năng sinh tổng hợp phytase là điều cần thiết.

Qua thời gian nghiên cứu cho thấy, có 8 chủng nấm mốc được phân lập từ 5 mẫu lúa khảo sát nhưng chỉ có 3 chủng nấm mốc với ký hiệu ET3, ET7 và ET8 có khả năng sinh tổng hợp phytase cao dựa trên sự hình thành vòng halo trên môi trường tuyển chọn M2 ở nhiệt độ 30ºC. Trong đó, chủng ET3 có khả năng phát triển tốt nhất ở nhiệt độ cao (45ºC) và các đặc điểm hình thái tương đồng với chủng A. fumigatus đã công bố. Định danh chủng ET3 bằng phương pháp sinh học phân tử, sử dụng kỹ thuật giải trình tự gen trên vùng ITS. Kết quả cho thấy, chủng ET3 thuộc Aspergillus fumigatus với mức độ đồng hình 98%.

Tác giả: T.H
Theo Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT, số 37b (2015)

Nguồn tin: Trung tâm TTKH&CN Cần Thơ

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ