Phân tích đặc điểm phân tử và vai trò của gen C9 trong hệ miễn dịch ở lợn

Cơ chế điều hoà miễn dịch tự nhiên của phức hợp bổ thể ở hầu hết các loài động vật đã được hiểu rõ, đặc biệt là vai trò của gen C9 trong sự thành lập phức hợp tấn công màng (Membrane Attack Complex, MAC) dẫn đến sự tự dung giải của tế bào vi sinh vật. Mục tiêu của nghiên cứu là để phân tích chuỗi cDNA và cấu trúc phân tử của protein C9 ở lợn, làm cơ sở cho việc đánh giá chức năng của gen C9 trong những nghiên cứu tiếp theo. Kết quả phân tích chỉ ra sự giống nhau trong cấu trúc cDNA và protein C9 giữa lợn và các loài động vật hữu nhũ. Với 11 exon, gen C9 dài 2536 bp đã mã hoá 534 axít amin. C9 chứa nhiều miền protein chức năng giàu cysteine như TSP1, LDLa và MACPF. Những miền protein này đóng vai trò quan trọng trong cơ chế miễn dịch của động vật hữu nhủ chống lại mầm bệnh xâm nhiễm. Kết quả gợi ý C9 là một trong những gen tiềm năng cho sức kháng bệnh tự nhiên ở lợn.

_______________
_______________
________________
_______________
_______________
_______________

Đỗ Võ Anh Khoa
Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ