So sánh tỉ lệ tiêu hóa các axit amin đậu tương trên lợn

Phòng thí nghiệm dinh dưỡng dạ dày đơn Stein đã tiến hành một thí nghiệm để so sánh tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn (SID) của các axit amin và nồng độ của axit amin SID trong bột đậu tương được sản xuất ở các vùng khác nhau tại Mỹ và làm thức ăn cho những con lợn đang phát triển.

Theo các nhà nghiên cứu Kelly Sotak-Peper và Hans H. Stein, đậu tương trồng ở miền Bắc nước Mỹ tiếp xúc với ít ngày sinh trưởng hơn và thời gian chiếu sáng của mặt trời ít hơn so với cây đậu tương trồng ở những nơi khác tại Mỹ. Kết quả là, đậu tương trồng ở miền Bắc nước Mỹ cố định ít nitơ hơn và có hàm lượng prôtêin thô thấp hơn so với các giống đậu tương khác của Mỹ. Tuy nhiên, hàm lượng các axit amin cụ thể, axit amin cần thiết là quan trọng đối với các mục đích của việc xây dựng chế độ ăn hơn là hàm lượng của prôtêin thô. Hàm lượng của các axit amin trong đậu tương được trồng ở các khu vực khác của Mỹ chưa được xác định.

Lượng axit amin trong bột đậu tương sẵn có cho lợn cũng phụ thuộc vào khả năng tiêu hóa, nhưng không có nghiên cứu nào so sánh tỷ lệ tiêu hóa của các axit amin trong bột đậu tương được trồng ở các vùng khác nhau của Mỹ. Do đó, một thí nghiệm đã được tiến hành để so sánh tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn (SID) của các axit amin và hàm lượng của axit amin SID trong bột đậu tương được trồng ở các vùng khác nhau trong phạm vi nước Mỹ và làm thức ăn cho lợn đang tăng trưởng.
Hai mươi nguồn bột đậu tương đã được sử dụng trong thí nghiệm. Đậu tương có nguồn gốc từ các nhà máy nghiền trên khắp các khu vực trồng đậu tương của Mỹ. Để phân tích, địa điểm nhà máy nghiền được chia thành 4 khu vực: 1) diện tích trồng ở miền Bắc (Michigan, Minnesota, và Nam Dakota, 4 mẫu phẩm), 2) diện tích trồng ở miền Đông (Georgia, Indiana và Ohio, 6 mẫu phẩm), 3) khu vực trồng ở miền Tây (Iowa, Missouri, và Nebraska, 7 mẫu phẩm), và 4) Illinois (5 mẫu phẩm).
Hai mươi hai con lợn thiến đang tăng trưởng có trọng lượng cơ thể trung bình ban đầu là 25,5 kg được cho ăn một 1 trong 22 chế độ cho ăn. Các chế độ ăn dựa trên tinh bột ngô, sucrose, và bột đậu tương từ bốn vùng trồng. Bột đậu tương là nguồn axit amin duy nhất trong khẩu phần ăn của lợn. Mẫu hồi tràng được thu thập và phân tích để xác định tỷ lệ tiêu hóa prôtêin thô và axit amin hồi tràng.
Không có sự khác biệt nào về SID trung bình của các axit amin thiết yếu và chỉ có những khác biệt nhỏ trong SID trung bình của các axit amin tổng thể trong bột đậu tương có nguồn gốc từ bốn khu vực khác nhau ở Mỹ. Không có sự khác biệt về nồng độ của các axit amin thiết yếu SID, axit amin SID không thiết yếu, hoặc axit amin SID tổng số trong bột đậu tương từ bốn khu vực trồng khác nhau. Các khu vực trồng đậu tương của Mỹ không ảnh hưởng đến giá trị prôtêin của bột đậu tương làm thức ăn cho lợn.
Tác giả: K.P (theo Stein Monogastric Nutrition Laboratory)
Nguồn tin: Bộ NN&PTNT
Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ