Số lượng, sự phân bố và một số đặc điểm ngoại hình của vịt Cổ Lũng

Nghiên cứu được tiến hành trên vịt Cổ Lũng tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và đàn vịt hạt nhân được chọn lọc, nhân thuần đến thế hệ thứ 3 tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên nhằm mục tiêu điều tra, đánh giá tổng thể tình hình chăn nuôi vịt Cổ Lũng tại huyện Bá Thước và đánh giá một số đặc điểm ngoại hình của vịt. Bộ câu hỏi bán cấu trúc được sử dụng để điều tra. Mô tả đặc trưng chủ yếu về ngoại hình của vịt Cổ Lũng bằng các phương pháp quan sát, chụp ảnh, mô tả, ghi chép. Kích thước một số chiều đo của vịt Cổ Lũng được đo tại các thời điểm 8 tuần và 38 tuần tuổi. Kết quả cho thấy số lượng và sự phân bố của vịt Cổ Lũng ở huyện Bá Thước tập trung chủ yếu ở 6 xã khu vực Quốc Thành gồm xã Ban Công, Cổ Lũng, Lũng Niêm, Lũng Cao, Thành Lâm và Thành Sơn. Vịt Cổ Lũng được nuôi theo cả hai phương thức chăn thả và bán chăn thả. Vịt Cổ Lũng một ngày tuổi có lông màu xám đen xen kẽ khoang màu vàng nhạt. Khi trưởng thành, vịt Cổ Lũng có lông màu cánh sẻ đậm, chân thấp, đầu to, cổ ngắn, mình bè. Chiều đo dài thân của vịt Cổ Lũng là 24,72cm ở con trống và 24,82cm ở con mái; vòng ngực của vịt trống là 30,06cm, vịt mái là 29,80cm với tỷ lệ vòng ngực/dài thân lần lượt là 1,22 và 1,20; chiều đo cao chân của con trống là 7,58cm và con mái là 7,35cm; độ dài lông cánh của vịt trống và vịt mái lần lượt là 16,36 và 16,23cm.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ.

Vðt Cổ Lüng là giống vịt quý hiếm có từ lâu đời, gắn liền với sinh kế và văn hoá của đồng bào dân tộc Mường ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Trãi quan thời gian phát triển lâu dài, giống vịt này thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội ở địa phương, tạo nên

____________________
____________________
____________________

Đỗ Ngọc Hà1, Đặng Thị Hòe2, Nguyễn Bá Mùi3*, Nguyễn Văn Duy4

1Trường Đại học Hồng Đức
2Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT I – Bộ Nông nghiệp và PTNT 3Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
4Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ