Tỉ lệ đẻ của chim cút trứng Coturnix japonica khi điều chỉnh mức năng lượng và protein trong khẩu phần nuôi

Khi điều chỉnh mức năng lượng và protein trong khẩu phần nuôi của chim cút, nhận thấy tỷ lệ đẻ ít bị ảnh hưởng trong vụ Đông nhưng vào vụ Hè thì có ảnh hưởng rõ rệt. Trong vụ Hè, khi giảm mức cho ăn xuống 24g, 23g, 22g/con/ngày thì tỷ lệ đẻ tăng 3,89% đến 6,15%, tăng mức cho ăn lên 26g, 27g thì tỷ lệ đẻ giảm từ 9,8% đến 17,2%. Trong vụ Đông, khi giảm mức cho ăn từ 25g/con/ngày xuống 23g-24g/ con/ngày thì tỷ lệ đẻ giảm 0,7% đến 1,2% nhưng không có sai khác thống kê, tăng mức cho ăn lên 26g, 27g, 28g/con/ngày thì tỷ lệ đẻ hầu như không có ảnh hưởng.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiện nay, đối tượng chăn nuôi không chỉ đơn thuần là những vật nuôi quen thuộc như trâu, bò, lợn, gà. Quy trình kỹ thuật chăn nuôi đơn giản, không yêu cầu vốn đầu tư cao là hai tiêu chí quan trọng nhất đối với chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ. Chính vì thế mà chim cút trở thành đối tượng xóa đói giảm nghèo được nhiều người dân lựa chọn.

Chăn nuôi chim cút có 2 hướng sản phẩm chính là nuôi cút thương phẩm lấy thịt và nuôi cút thương phẩm đẻ trứng. Trong đó chim cút trứng được lựa chọn để chăn nuôi nhiều hơn vì vừa lấy trứng và chim cút đẻ loại thải cũng có thể bán thịt. Chăn nuôi chim cút hướng trứng tại nông hộ bằng thức ăn đậm đặc có bổ sung thêm các nguồn nguyên liệu sẵn có đã trở nên phổ biến. Một chu kỳ nuôi nuôi thường kéo dài từ 8 đến 10 tháng nên có hai vụ chính là vụ Đông và Hè. Với hai điều kiện thời tiết khác nhau, một chế độ cho ăn với mức năng lượng, protein như nhau là chưa hợp lý vì vậy chúng tôi đề xuất nghiên cứu điều chỉnh lại mật độ năng lượng và protein trong khẩu phần ở hai vụ nuôi Đông và Hè thông qua chế độ cho ăn.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung

Khảo sát tỷ lệ đẻ trứng của chim cút trứng khi điều chỉnh mức năng lượng và protein trong hai vụ nuôi Đông và Hè.

2.2. Vật liệu

Chim cút giống trứng tuổi đẻ 50% trở đi (khoảng 2 tháng tuổi) đến 10 tháng tuổi.

Khẩu phần ăn cho chim cút trứng có các mức năng lượng và protein khác nhau.

2.3. Phương pháp

Chim cút đẻ trứng được bố trí theo dõi 450 con, mỗi lồng đẻ trứng nuôi 25 con.

Thức ăn được điều chỉnh ở 6 mức khác nhau, mỗi mức thực hiện theo dõi trên 3 lồng cút là 75 con. Các yếu tố phi thực nghiệm được đảm bảo đồng đều.

Đỗ Thị Phương Thảo, Hoàng Thị Phương Thúy

Trường Đại học Hùng Vương

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ