Đồng Nai: Tổng đàn gia cầm tăng hơn 3,2 triệu con

Theo thông tin từ UBND tỉnh, đến thời điểm này tổng đàn gia cầm của tỉnh trên 23,6 triệu con, tăng hơn 3,2 triệu con so với năm 2017. Trong đó riêng gà trên 22,5 triệu con. Đàn gia cầm tăng nhiều chủ yếu là gà nuôi theo hình thức trang trại tập trung.

Nguyên nhân khiến đàn gà gia cầm của tỉnh tăng cao là do giá bán ổn định, các trang trại hầu hết kiểm soát kỹ được đầu vào, đầu ra, áp dụng quy trình an toàn dịch bệnh nên ít xảy ra dịch bệnh, tỷ lệ hao hụt thấp, lợi nhuận khá.

Hiện Đồng Nai là một trong 2 tỉnh có tổng đàn gia cầm lớn nhất cả nước. Gia cầm tại Đồng Nai có trên 80% nuôi theo hình thức trang trại tập  trung.

Tác giả: Uyển Nhi

Nguồn tin: Báo Đồng Nai

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ