Tra cứu

Văn Bản Trích Yếu Ngày Ban Hành
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 26/09/2023. 2023/09/26
6836/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp giao ban Khối chăn nuôi sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác các tháng cuối năm 2023. 2023/09/25
1121/QĐ-TTg Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023-2023, tầm nhìn đến năm 2045. 2023/09/25
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 19/09/2023. 2023/09/19
Top 10 công ty ngành sữa, sản phẩm sữa năm 2023 Top 10 công ty uy tín ngành sữa, sản phẩm sữa năm 2023 do Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố ngày 19/09/2023. 2023/09/19
Top 10 công ty ngành thực phẩm tươi, đông lạnh năm 2023 Top 10 công ty uy tín ngành thực phẩm tươi, đông lạnh năm 2023 do Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố ngày 19/09/2023. 2023/09/19
1058/QĐ-TTg Phê duyệt chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 2023/09/14
World Agricultural Production (09/2023) World Agricultural Production published by USDA on 13/09/2023. 2023/09/13
Grain: World Markets and Trade (09/2023) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 13/09/2023. 2023/09/13
6433/CT-BNN-CCPT Tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu. 2023/09/13
Nhập khẩu tháng 8 và 8 tháng năm 2023 Tình hình nhập khẩu hàng hoá cả nước tháng 8/2023. 2023/09/11
Xuất khẩu tháng 8 và 8 tháng năm 2023 Tình hình xuất khẩu hàng hoá cả nước tháng 8/2023. 2023/09/11
68/2023/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 115/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP. 2023/09/07
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 05/09/2023. 2023/09/05
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 29/08/2023. 2023/08/29
980/QĐ-TTg Danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường. 2023/08/22
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 22/08/2023. 2023/08/22
Top các đơn vị sản xuất vịt giống lớn nhất năm 2023 Danh sách 15 đơn bị cung ứng vịt con giống lớn nhất cả nước năm 2023. 2023/08/20
5610/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị: “Triển khai giải pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn trong tình hình mới”. 2023/08/16
5637/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm lĩnh vực Chăn nuôi. 2023/08/16
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 15/08/2023. 2023/08/15
World Agricultural Production (08/2023) World Agricultural Production published by USDA on 12/08/2023. 2023/08/12
Grain: World Markets and Trade (08/2023) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 12/08/2023. 2023/08/12
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 08/08/2023. 2023/08/08
5370/BNN-TY Tổ chức triển khai Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 25/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ. 2023/08/07
694/CĐ-TTg Ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam. 2023/08/01
Thị trường chăn nuôi trong nước. Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 01/08/2023. 2023/08/01
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 25/07/2023. 2023/07/25
889/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch quốc gia triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, giai đoạn 2023 - 2030. 2023/07/25
4870/BNN-TY Sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 2023/07/24
4772/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Hội nghị Định hướng công tác chất lượng, chế biến gắn với phát triển thị trường nông lâm thủy sản. 2023/07/20
4651/BNN-TY Tập trung chỉ đạo, tổ chức ngăn chặn buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới. 2023/07/18
4657/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 2023/07/18
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 18/07/2023. 2023/07/18
106/NQ-CP Phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 2023/07/18
Livestock and Poultry - World Markets and Trade (07/2023) Livestock and Poultry - World Markets and Trade published by USDA on 13/07/2023. 2023/07/13
World Agricultural Production (07/2023) World Agricultural Production published by USDA on 13/07/2023. 2023/07/13
Grain: World Markets and Trade (07/2023) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 13/07/2023. 2023/07/13
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 11/07/2023. 2023/07/11
816/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 2023/07/07
93/NQ-CP Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030. 2023/07/05
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 04/07/2023. 2023/07/04
03/2023/TT-BNNPTNT Bãi bỏ một số Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực chăn nuôi. 2023/06/30
595/CĐ-TTg Tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến. 2023/06/30
44/2023/NĐ-CP Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội. 2023/06/30
12/VBHN-BTC Nghị định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã. 2023/06/30
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 27/06/2023. 2023/06/27
38/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 2023/06/24
Thống kê chăn nuôi Việt Nam năm 2022 Thống kê chăn nuôi Việt Nam năm 2022 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm, vật nuôi khác (Nguồn: TCTK, tháng 6/2023). 2023/06/20
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 20/06/2023. 2023/06/20
2466/QĐ-BNN-VP Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Thuỷ lợi, Thuỷ sản, Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT. 2023/06/20
90/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và Kế hoạch thực hiện. 2023/06/16
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 13/06/2023. 2023/06/13
World Agricultural Production (06/2023) World Agricultural Production published by USDA on 10/06/2023. 2023/06/10
Grain: World Markets and Trade (06/2023) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 10/06/2023. 2023/06/10
21/CT-TTg Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. 2023/06/10
3761/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại cuộc họp giao ban tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023. 2023/06/09
13/2023/TT-BCT Quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023. 2023/06/09
Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm năm 2023 Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm năm 2023 ban hành kèm theo Thông tư 13/2023/TT-BCT ngày 09/06/2023. 2023/06/09
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 06/06/2023. 2023/06/06
Top công ty chăn nuôi lợn lớn nhất thế giới năm 2022 Danh sách top 50 công ty chăn nuôi heo có tổng đàn nái (trên 100.000 nái) lớn nhất thế giới năm 2022. Nguồn: World Mega Producer, Pork Commentary, Genesus Inc, 06/06/2023. 2023/06/06
3665/BNN-TY Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, bảo đảm vệ sinh thú y. 2023/06/06
36/2023/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O). 2023/06/06
15/2023/QĐ-TTg Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu. 2023/05/31
33/2023/TT-BTC Quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 2023/05/31
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 30/05/2023. 2023/05/30
386/CN-MTCN Hướng dẫn công tác phòng, chống nắng nóng cho vật nuôi. 2023/05/30
470/CĐ-TTg Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. 2023/05/26
01/2023/TT-BNNPTNT Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp & PTNT tại chính quyền địa phương. 2023/05/25
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 23/05/2023. 2023/05/23
426/CĐ-TTg Ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam. 2023/05/18
3133/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp chăn nuôi gia cầm trong tình hình mới. 2023/05/17
3169/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị triển khai xây dựng chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh. 2023/05/17
04/CT-TTg Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam. 2023/05/17
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 16/05/2023. 2023/05/16
3120/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại cuộc họp giao ban tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023. 2023/05/16
World Agricultural Production (05/2023) World Agricultural Production published by USDA on 13/05/2023. 2023/05/13
Grain: World Markets and Trade (05/2023) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 13/05/2023. 2023/05/13
1837/QĐ-BNN-CĐS Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023. 2023/05/11
Niên giám thống kê Việt Nam năm 2021 Sách niên giám thống kê Việt Nam năm 2021 (dữ liệu thống kê chăn nuôi trang 559 - 568). 2023/05/10
2868/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại Hội nghị triển khai “Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành NN&PTNT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 2023/05/10
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 09/05/2023. 2023/05/09
2742/BNN-TY Tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam. 2023/05/04
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 02/05/2023. 2023/05/02
2616/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp giao ban Khối chăn nuôi sơ kết công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2023. 2023/04/26
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 25/04/2023. 2023/04/25
11/CT-TTg Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại. 2023/04/21
58/NQ-CP Một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025. 2023/04/21
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 18/04/2023. 2023/04/18
Livestock and Poultry - World Markets and Trade (04/2023) Livestock and Poultry - World Markets and Trade published by USDA on 12/04/2023. 2023/04/13
World Agricultural Production (04/2023) World Agricultural Production published by USDA on 12/04/2023. 2023/04/12
Grain: World Markets and Trade (04/2023) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 12/04/2023. 2023/04/12
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 11/04/2023. 2023/04/11
2231/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại cuộc họp giao ban tháng 3, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II năm 2023. 2023/04/11
2137/BNN-TY Rà soát, chấn chỉnh tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi. 2023/04/06
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 04/04/2023. 2023/04/04
1996/TB-BNN-VP Kết quả xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022. 2023/03/31
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 28/03/2023. 2023/03/28
1632/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2023. 2023/03/20
1418/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại cuộc họp giao ban tháng 02, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023. 2023/03/10
World Agricultural Production (03/2023) World Agricultural Production published by USDA on 09/03/2023. 2023/03/09
Grain: World Markets and Trade (03/2023) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 09/03/2023. 2023/03/09
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 07/03/2023. 2023/03/07
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 28/02/2023. 2023/02/28
1030/CĐ-BNN-TY Ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam. 2023/02/26
883/BNN-TY Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 2023/02/21
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 21/02/2023. 2023/02/21
780/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại cuộc họp giao ban tháng 01/2023, triển khai công tác tháng 02/2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 2023/02/16
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 14/02/2023. 2023/02/14
554/QĐ-BNN-TY (PL) Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT. 2023/02/13
World Agricultural Production (02/2023) World Agricultural Production published by USDA on 09/02/2023. 2023/02/09
Grain: World Markets and Trade (02/2023) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 09/02/2023. 2023/02/09
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 07/02/2023. 2023/02/07
521/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 công tác chất lượng, an toàn thực phẩm. 2023/02/02
394/QĐ-BNN-CLCB Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023 2023/02/01
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 31/01/2023. 2023/01/31
147/TY-DT Tăng cường công tác phòng, chống và báo cáo dịch bệnh động vật. 2023/01/31
144/TY-TYCĐ Hướng dẫn giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu sang Trung Quốc. 2023/01/31
113/TY-DT Cập nhật tình hình lưu hành vi rút CGC, LMLM, VDNC và khuyến cáo sử dụng vắc xin. 2023/01/30
36-NQ/TW Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. 2023/01/30
Livestock and Poultry - World Markets and Trade (01/2023) Livestock and Poultry - World Markets and Trade published by USDA on 26/01/2023. 2023/01/26
345/BNN-CLCB Tăng cường quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thuỷ sản. 2023/01/18
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 17/01/2023. 2023/01/17
296/QĐ-BNN-KHCN Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và PTNT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 2023/01/16
02/CT-TTg Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. 2023/01/14
Grain: World Markets and Trade (01/2023) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 13/01/2023. 2023/01/13
World Agricultural Production (01/2023) World Agricultural Production published by USDA on 13/01/2023. 2023/01/13
167/CĐ-BNN-TY Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc. 2023/01/10
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 10/01/2023. 2023/01/10
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 03/01/2023. 2023/01/03
8939/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023 của Cục Thú y. 2022/12/30
QCVN01-195:2022/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng (ban hành kèm Thông tư 28/2022/TT-BNNPTNT). 2022/12/30
31/2022/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi. 2022/12/30
24/2022/TT-BNNPTNT Quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật. 2022/12/30
21/2022/TT-BNNPTNT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành. 2022/12/29
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 27/12/2022. 2022/12/27
2163-TY-HTQT Hướng dẫn đăng ký xuất khẩu tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc. 2022/12/26
4990/QĐ-BNN-VP Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 2022/12/22
4990/QĐ-BNN-VP (Phụ lục I) Danh mục 367 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN&PTNT (kèm QĐ 4990/QĐ-BNN-VP). 2022/12/22
4990/QĐ-BNN-VP (Phụ lục II) Danh mục 246 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ NN&PTNT (kèm QĐ 4990/QĐ-BNN-VP). 2022/12/22
20/2022/TT-BNNPTNT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 2022/12/22
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 20/12/2022. 2022/12/20
4942/QĐ-BNN-PC Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ NN&PTNT năm 2022. 2022/12/20
28/2022/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng 2022/12/20
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 13/12/2022. 2022/12/13
Grain: World Markets and Trade (12/2022) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 10/12/2022. 2022/12/10
World Agricultural Production (12/2022) World Agricultural Production published by USDA on 10/12/2022. 2022/12/10
8249/BNN-TY Tập trung chỉ đạo, tổ chức ngăn chặn trâu, bò vận chuyển, buôn bán trái phép qua biên giới. 2022/12/07
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 06/12/2022. 2022/12/06
Top doanh nghiệp sản xuất trứng và thịt gia cầm lớn nhất Việt Nam 2022 Danh sách các doanh nghiệp sản xuất trứng và thịt gia cầm lớn nhất Việt Nam năm 2022. 2022/12/05
8107/BNN-TY Triển khai Nghị định thư về xuất khẩu sản phẩm tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc. 2022/12/01
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 29/11/2022. 2022/11/29
7946/VPCP-KTTH Tình hình giá thịt lợn hơi. 2022/11/25
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 22/11/2022. 2022/11/22
7785/VPCP-NN Liên quan đến vấn đề xuất khẩu thịt lợn. 2022/11/19
1445/QĐ-TTg Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030. 2022/11/19
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 15/11/2022. 2022/11/15
World Agricultural Production (11/2022) World Agricultural Production published by USDA on 09/11/2022. 2022/11/09
Grain: World Markets and Trade (11/2022) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 09/11/2022. 2022/11/09
Nghị định thư về sản phẩm tổ yến xuất khẩu Nghị định thư giữa Tổng cục Hải quan Trung Quốc và Bộ NN&PTNT Việt Nam về các yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và VSTY đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc. 2022/11/09
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 08/11/2022. 2022/11/08
7646/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại cuộc họp giao ban tháng 10/2022, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2022. 2022/11/08
7473/CT-BNN-TY Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023. 2022/11/08
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 01/11/2022. 2022/11/01
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 25/10/2022. 2022/10/25
15/2022/TT-BNNPTNT Quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong. 2022/10/24
7061/CĐ-BNN-TY Công điện khẩn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm. 2022/10/21
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 18/10/2022. 2022/10/18
Livestock and Poultry - World Markets and Trade (10/2022) Livestock and Poultry - World Markets and Trade published by USDA on 13/10/2022. 2022/10/13
80/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y. 2022/10/13
World Agricultural Production (10/2022) World Agricultural Production published by USDA on 12/10/2022. 2022/10/12
Grain: World Markets and Trade (10/2022) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 12/10/2022. 2022/10/12
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 11/10/2022. 2022/10/11
6741/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị Phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2022 và thúc đẩy đầu tư phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị. 2022/10/10
3812/QĐ-BNN-TY (Phụ lục) Danh mục và nội dung thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN và PTNT (ban hành kèm 3812/QĐ-BNN-TY). 2022/10/07
3812/QĐ-BNN-TY Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN và PTNT. 2022/10/07
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 04/10/2022. 2022/10/04
6637/BNN-TY Chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ ở động vật. 2022/10/04
13/2022/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về quản lý thuốc thú y. 2022/09/28
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 27/09/2022. 2022/09/27
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 20/09/2022. 2022/09/20
10/2022/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. 2022/09/14
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 13/09/2022. 2022/09/13
Top 134 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới 2021 Danh sách 134 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới với công suất trên 1 triệu tấn/ năm 2021. Việt Nam có Công ty Greenfeed xếp thứ 96 (Nguồn: Feed Strategy, tháng 9-10/2022). 2022/09/12
Grain: World Markets and Trade (9/2022) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 12/09/2022. 2022/09/12
World Agricultural Production (9/2022) World Agricultural Production published by USDA on 12/09/2022. 2022/09/12
5915/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại cuộc họp giao ban tháng 8/2022, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2022. 2022/09/09
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 06/09/2022. 2022/09/06
3368/QĐ-BNN-CN Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với vật nuôi giống gốc. 2022/09/06
3334/QĐ-BNN-PC Quy trình xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hoá; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ NN&PTNT. 2022/09/05
280/QĐ-CN-KHTH Phê duyệt danh sách và tiêu chí giải thưởng Vietstock 2022. 2022/08/31
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 30/08/2022. 2022/08/30
1350/TY-QLT Chấn chỉnh công tác cung ứng, sử dụng, giám sát sử dụng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi NAVET-ASFVAC. 2022/08/25
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 23/08/2022. 2022/08/23
09/2022/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. 2022/08/19
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 16/08/2022. 2022/08/16
World Agricultural Production (8/2022) World Agricultural Production published by USDA on 13/08/2022. 2022/08/13
Grain: World Markets and Trade (8/2022) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 13/08/2022. 2022/08/13
5307/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại cuộc họp giao ban tháng 7/2022, triển khai niệm vụ công tác tháng 8/2022. 2022/08/11
975/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản”. 2022/08/11
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 09/08/2022. 2022/08/09
4624/CĐ-BCT Triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội. 2022/08/08
5177/BNN-TY Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023. 2022/08/08
Sản xuất chăn nuôi 2018-2021 và kế hoạch 2030 Thống kê kết quả sản xuất chăn nuôi 2018-2021 và kế hoạch 2030 (Nguồn: Cục Chăn nuôi, tháng 8/2022). 2022/08/02
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 02/08/2022. 2022/08/02
679/CĐ-TTg Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá. 2022/07/31
06/2022/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. 2022/07/28
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 26/07/2022. 2022/07/26
896/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050. 2022/07/26
4679/VPCP-KTTH Giá thịt lợn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. 2022/07/26
882/QĐ-TTg Phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030. 2022/07/22
Dairy: World Markets and Trade (7/2022) Dairy: World Markets and Trade published by USDA on 21/07/2022. 2022/07/21
858/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030. 2022/07/20
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 19/07/2022. 2022/07/19
854/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021 - 2025. 2022/07/19
4631/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 2022/07/19
2732/QĐ-BNN-CN Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN và PTNT. 2022/07/19
2732/QĐ-BNN-CN (Phụ lục) Danh mục và nội dung thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN và PTNT (ban hành kèm 2732/QĐ-BNN-CN). 2022/07/19
46/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. 2022/07/13
Livestock and Poultry (7/2022) Livestock and Poultry - World Markets and Trade published by USDA on 12/07/2022. 2022/07/12
Grain: World Markets and Trade (7/2022) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 12/07/2022. 2022/07/12
World Agricultural Production (7/2022) World Agricultural Production published by USDA on 12/07/2022. 2022/07/12
04/2022/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 2022/07/11
45/2022/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. 2022/07/07
Danh mục văn bản QPPL ngành nông nghiệp còn hiệu lực đến 31/05/2022 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến hết ngày 31/5/2022 (ban hành kèm Quyết định 2370/QĐ-BNN-PC ngày 27/06/2022). 2022/06/29
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 28/06/2022. 2022/06/28
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 21/06/2022. 2022/06/21
78/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 2022/06/18
2151/QĐ-BNN-VP Kế hoạch chuyển đổi số ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2022-2025. 2022/06/15
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 14/06/2022. 2022/06/14
World Agricultural Production (6/2022) World Agricultural Production published by USDA on 11/06/2022. 2022/06/11
Grain: World Markets and Trade Grain: World Markets and Trade published by USDA on 11/06/2022. 2022/06/11
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 07/06/2022. 2022/06/07
687/QĐ-TTg Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. 2022/06/07
Thống kê chăn nuôi Việt Nam năm 2021 Thống kê chăn nuôi Việt Nam năm 2021 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm (Nguồn: TCTK, tháng 6/2022). 2022/06/01
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 31/05/2022. 2022/05/31
34/2022/NĐ-CP Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. 2022/05/28
1909/QĐ-BNN-KH Chương trình hành động triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (kèm Chương trình hành động và Phụ lục). 2022/05/27
1894/QĐ-BNN-PC Kế hoạch truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022. 2022/05/26
3309/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại cuộc họp giao ban và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2022. 2022/05/25
3209/BNN-TY Chỉ đạo ngăn chặn, phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán thuốc, vắc xin thú y nhập lậu, không rõ nguồn gốc. 2022/05/24
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 24/05/2022. 2022/05/24
31/2022/NĐ-CP Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 2022/05/20
03/2022/TT-NHNN Hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. 2022/05/20
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 17/05/2022. 2022/05/17
World Agricultural Production (5/2022) World Agricultural Production published by USDA on 13/05/2022. 2022/05/13
Grain: World Markets and Trade (5/2022) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 13/05/2022. 2022/05/13
569/QĐ-TTg Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. 2022/05/11
2883/TB-BNN-VP Thông báo Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị kiểm soát giết mổ động vật và quản lý buôn bán thuốc thú y. 2022/05/10
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 10/05/2022. 2022/05/10
13/2022/QĐ-TTg Thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. 2022/05/09
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 03/05/2022. 2022/05/03
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 26/04/2022. 2022/04/26
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 19/04/2022. 2022/04/19
101/SPS-BNNPTNT Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đáp ứng quy định Lệnh 248 và các hướng dẫn liên quan khác. 2022/04/19
Xếp hạng công tác quản lý ATTP nông lâm thủy sản 2021 Kết quả xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2021. 2022/04/14
450/QĐ-TTg Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 2022/04/13
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 12/04/2022. 2022/04/12
54/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021–2025. 2022/04/12
Livestock and Poultry: World Markets and Trade (4/2022) Livestock and Poultry - World Markets and Trade published by USDA on 09/04/2022. 2022/04/09
Grain: World Markets and Trade (4/2022) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 09/04/2022. 2022/04/09
World Agricultural Production (4/2022) World Agricultural Production published by USDA on 09/04/2022. 2022/04/09
2115/TB-BNN-VP Thông báo Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật. 2022/04/07
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 05/04/2022. 2022/04/05
56/QĐ-CN-VP Quy trình Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. 2022/04/05
Danh mục tài liệu, quy trình đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng Danh mục các tài liệu, quy trình ban hành trong áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (ban hành kèm QĐ 56/QĐ-CN-VP về Quy trình Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu). 2022/04/05
2051/BNN-TY Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 2022/04/05
1898/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị trực tuyến Triển khai giải pháp phát triển chăn nuôi lợn và tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi. 2022/03/30
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 29/03/2022. 2022/03/29
02/VBHN-BNNPTNT Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. 2022/03/28
81/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp ngày 14 tháng 3 năm 2022 về điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu. 2022/03/24
07/2022/TT-BCT Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực. 2022/03/23
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 22/03/2022. 2022/03/22
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 15/03/2022. 2022/03/15
Grain: World Markets and Trade (3/2022) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 10/03/2022. 2022/03/10
World Agricultural Production (3/2022) World Agricultural Production published by USDA on 10/03/2022. 2022/03/10
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 08/03/2022. 2022/03/08
1199/BNN-TY Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường. 2022/03/02
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 01/03/2022. 2022/03/01
287/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 2022/02/28
4/VBHN-BCT Nghị định Quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 2022/02/24
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 22/02/2022. 2022/02/22
1039/CĐ-BNN-CN Phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi. 2022/02/21
05/2022/TT-BCT Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định RCEP. 2022/02/18
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 15/02/2022. 2022/02/15
897/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022. 2022/02/15
Grain: World Markets and Trade (2/2022) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 10/02/2022. 2022/02/10
World Agricultural Production (2/2022) World Agricultural Production published by USDA on 10/02/2022. 2022/02/10
882/VPCP-KTTH Công tác điều hành giá năm 2022. 2022/02/10
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 08/02/2022. 2022/02/08
11/NQ-CP Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. 2022/01/30
15/2022/NĐ-CP Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 2022/01/28
149/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 2022/01/28
150/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 2022/01/28
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 25/01/2022. 2022/01/25
13/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật Đo lường. 2022/01/21
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 18/01/2022. 2022/01/18
Livestock and Poultry: World Markets and Trade (1/2022) Livestock and Poultry - World Markets and Trade published by USDA on 12/01/2022. 2022/01/12
Grain: World Markets and Trade (1/2022) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 12/01/2022. 2022/01/12
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 11/01/2022. 2022/01/11
07/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi. 2022/01/10
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 04/01/2022. 2022/01/04
165/NQ-CP Tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do phải thực hiện quy định về phòng chống dịch covid 19. 2021/12/30
165/NQ-CP Tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do phải thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 2021/12/30
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 28/12/2021. 2021/12/28
8961/BNN-CN Khôi phục sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sau mưa lũ tại một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên 2021/12/28
8878/BNN-TY Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm. 2021/12/27
17/2021/TT-BNNPTNT Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảman toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ NNPTNT. 2021/12/20
24/2021/TT-BCT Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm và thuốc lá nguyên liệu năm 2022. 2021/12/16
Hạn ngạch nhập khẩu trứng gia cầm năm 2022 Số lượng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng trứng gia cầm năm 2022 (ban hành kèm TT 24/2021/TT-BCT) 2021/12/16
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 14/12/2021. 2021/12/14
World Agricultural Production (12/2021) World Agricultural Production published by USDA on 10/12/2021. 2021/12/10
Grain: World Markets and Trade (12/2021) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 10/12/2021. 2021/12/10
111/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. 2021/12/09
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 07/12/2021. 2021/12/07
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 30/11/2021. 2021/11/30
03/VBHN-BNNPTNT Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. 2021/11/30
32/CT-TTg Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 2021/11/25
101/2021/NĐ-CP Danh mục thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo Nghị định 101/2021/NĐ-CP (từ 1/7/2022 ngô từ 5% xuống 2%, lúa mỳ 0%, thịt lợn đông lạnh từ 15% xuống 10%). 2021/11/15
205/QĐ-CN-GVN Hướng dẫn Quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cho trang trại quy mô vừa, nhỏ và nông hộ. 2021/11/11
World Agricultural Production (11/2021) World Agricultural Production published by USDA on 10/11/2021. 2021/11/10
Grain: World Markets and Trade (11/2021) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 10/11/2021. 2021/11/10
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 10/11/2021. 2021/11/10
33/2021/QĐ-TTg Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19. 2021/11/06
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 02/11/2021. 2021/11/02
7180/BNN-KN Phối hợp chỉ đạo công tác khuyến nông. 2021/10/29
7055/BNN-CN Chủ động phòng chống đói, rét cho vật nuôi. 2021/10/27
92/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. 2021/10/27
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 26/10/2021. 2021/10/26
12/2021/TT-BNNPTNT Hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác. 2021/10/26
279/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp Đánh giá thực trạng chăn nuôi, tiêu thụ thịt lợn và giải pháp tăng cường quản lý, bình ổn thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của người chăn nuôi và tiêu dùng, ổn định sản xuất. 2021/10/25
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 19/10/2021. 2021/10/19
Grain: World Markets and Trade (10/2021) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 13/10/2021. 2021/10/13
World Agricultural Production (10/2021) World Agricultural Production published by USDA on 13/10/2021. 2021/10/13
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 12/10/2021. 2021/10/12
6477/BNN-TY Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. 2021/10/08
29/2021/QĐ-TTg Quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt. 2021/10/06
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 05/10/2021. 2021/10/05
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 28/09/2021. 2021/09/28
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 21/09/2021. 2021/09/21
26/CT-TTg Về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 2021/09/21
11/2021/TT-BNNPTNT Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ NNPTNT và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp. 2021/09/20
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 14/09/2021. 2021/09/14
World Agricultural Production (9/2021) World Agricultural Production published by USDA on 10/09/2021. 2021/09/10
Grain: World Markets and Trade (9/2021) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 10/09/2021. 2021/09/10
105/NQ-CP Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. 2021/09/09
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 07/09/2021. 2021/09/07
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 31/08/2021. 2021/08/31
TCVN 13052:2021 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13052:2021. Thức ăn chăn nuôi - Lấy mẫu, ban hành theo Quyết định 2197/QĐ-BKHCN ngày 27/08/2021. 2021/08/27
80/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 2021/08/26
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 24/08/2021. 2021/08/24
3594/QĐ-BNN-VP Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 2021/08/20
10/2021/TT-BNNPTNT Hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. 2021/08/19
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 17/08/2021. 2021/08/17
World Agricultural Production (8/2021) World Agricultural Production published by USDA on 12/08/2021. 2021/08/12
Grain: World Markets and Trade (8/2021) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 12/08/2021. 2021/08/12
09/2021/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 2021/08/12
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 10/08/2021. 2021/08/10
68/2021/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 2021/08/06
137/SPS-BNNVN Thông báo của Thái Lan tạm dừng nhập khẩu gia cầm sống và thịt gia cầm từ Việt Nam. 2021/08/05
209/TB-VPCP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. 2021/08/05
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 03/08/2021. 2021/08/03
4884/BNN-TY Thực hiện công kiểm soát giết mổ động vật trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. 2021/08/03
7820/BGTVT-VT Tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và phòng, chống dịch Covid-19. 2021/07/30
5187/VPCP-CN Tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hoá trong tình hình dịch Covid-19. 2021/07/29
4713/BNN-TCTS Tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021. 2021/07/28
4481/BCT-TTTN Hàng hoá, dịch vụ thiết yếu. 2021/07/27
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 27/07/2021. 2021/07/27
1015/TTg-CN Vận chuyển hàng hoá thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch Covid-19. 2021/07/25
03/BNN-TCT Thu mua trứng gia cầm trong điều kiện dịch Covid 19. 2021/07/23
4510/BNN-CN Tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất và chế biến nông sản. 2021/07/20
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 20/07/2021. 2021/07/20
70/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. 2021/07/20
Top 140 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới năm 2020 Danh sách 140 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới với công suất trên 1 triệu tấn/ năm 2020. Việt Nam có Tập đoàn Masan Nutri-Science xếp thứ 56 và GreenFeed thứ 93 (Nguồn: Feed Strategy, tháng 7/2021). 2021/07/16
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 13/07/2021. 2021/07/13
4347/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021. 2021/07/13
Livestock and Poultry: World Markets and Trade (7/2021) Livestock and Poultry - World Markets and Trade published by USDA on 12/07/2021. 2021/07/12
World Agricultural Production (7/2021) World Agricultural Production published by USDA on 12/07/2021. 2021/07/12
Grain: World Markets and Trade (7/2021) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 12/07/2021. 2021/07/12
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 06/07/2021. 2021/07/06
4154/CĐ-BNN-TY Tập trung triển khai quyết liệt , đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng virus Cúm gia cầm thể độc lực cao khác lây lan diện rộng. 2021/07/02
05/2021/TT-BNNPTNT Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi - hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản. 2021/06/30
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 29/06/2021. 2021/06/29
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 22/06/2021. 2021/06/22
3790/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020. 2021/06/21
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 15/06/2021. 2021/06/15
3592/BNN-CBTTNS Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ, vận chuyển nông sản tại các địa phương trong điều kiện dịch COVID-19. 2021/06/14
3558/BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại cuộc họp giao ban công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2021. 2021/06/11
World Agricultural Production (6/2021) World Agricultural Production published by USDA on 11/06/2021. 2021/06/11
Grain: World Markets and Trade (6/2021) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 11/06/2021. 2021/06/11
02/2021/TT-BCT Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len. 2021/06/11
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 08/06/2021. 2021/06/08
Top công ty chăn nuôi heo nái lớn nhất thế giới năm 2020 Danh sách top 40 công ty chăn nuôi heo có tổng đàn nái (trên 100.000 nái) lớn nhất thế giới năm 2020. Nguồn: World Mega Producer, Pork Commentary, Genesus Inc, 08/06/2021. 2021/06/08
889/QĐ-TTg Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. 2021/06/07
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 01/06/2021. 2021/06/01
2669/TCHQ-GSQL Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong CPTTP và EVFTA. 2021/05/31
3157/BNN-TY Tạm ngừng nhập khẩu lợn sống để giết mổ làm thực phẩm từ Thái Lan vào Việt Nam. 2021/05/28
82/SPS-BNNVN Thông báo Thái Lan tạm dừng nhập khẩu gia cầm sống và thịt gia cầm từ Việt Nam. 2021/05/27
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 25/05/2021. 2021/05/25
55/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 2021/05/24
54/2021/NĐ-CP Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường 2021/05/21
72/QĐ-CN-GVN Hướng dẫn kỹ thuật tạm thời về khảo nghiệm, kiểm định và cơ sở nuôi giữ giống vật nuôi. 2021/05/21
2908/TB-BNN-VP Thông báo Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị Triển khai các giải pháp phát triển chăn nuôi và thuỷ sản trong tình hình mới. 2021/05/19
35/TT-BTC Quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030. 2021/05/19
2894/CT-BNN-TY Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật. 2021/05/18
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 17/05/2021. 2021/05/17
631/CĐ-TTg Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò. 2021/05/17
World Agricultural Production (5/2021) World Agricultural Production published by USDA on 13/05/2021. 2021/05/13
Grain: World Markets and Trade (5/2021) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 13/05/2021. 2021/05/13
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 11/05/2021. 2021/05/11
3041/BNN-TY Tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng 2021/05/05
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 04/05/2021. 2021/05/04
Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/01/2021 Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/01/2021 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm (Nguồn: TCTK, tháng 4/2021). 2021/04/28
Thống kê hộ chăn nuôi lợn và gà 01/01/2021 Thống kê số hộ chăn nuôi lợn và chăn nuôi gà cả nước 01/01/2021 (Nguồn: TCTK, tháng 4/2021). 2021/04/28
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 27/04/2021. 2021/04/27
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 20/04/2021. 2021/04/20
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 13/04/2021. 2021/04/13
Livestock and Poultry: World Markets and Trade (4/2021) Livestock and Poultry - World Markets and Trade published by USDA on 09/04/2021. 2021/04/09
World Agricultural Production (4/2021) World Agricultural Production published by USDA on 09/04/2021. 2021/04/09
Grain: World Markets and Trade (4/2021) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 09/04/2021. 2021/04/09
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 07/04/2021. 2021/04/07
Thống kê số hộ chăn nuôi trâu, bò 01/01/2021 Thống kê số hộ chăn nuôi trâu, bò, bò sữa cả nước quy mô chăn nuôi 20-30 con trở lên 01/01/2021 (Nguồn: TCTK, tháng 4/2021). 2021/04/01
24/2021/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi. 2021/03/31
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 30/03/2021. 2021/03/30
41/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 2021/03/30
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 23/03/2021. 2021/03/23
414/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030. 2021/03/22
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 16/03/2021. 2021/03/16
10/2021/QĐ-TTg Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao. 2021/03/16
340/QĐ-TTg Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 2021-2030. 2021/03/12
18/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 2021/03/11
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 09/03/2021. 2021/03/09
World Agricultural Production (3/2021) World Agricultural Production published by USDA on 09/03/2021. 2021/03/09
Grain: World Markets and Trade (3/2021) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 09/03/2021. 2021/03/09
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 02/03/2021. 2021/03/02
14/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi. 2021/03/01
1076/BNN-TY Tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò. 2021/02/24
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 23/02/2021. 2021/02/23
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 17/02/2021. 2021/02/17
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 09/02/2021. 2021/02/09
World Agricultural Production (2/2021) World Agricultural Production published by USDA on 09/02/2021. 2021/02/09
Grain: World Markets and Trade (2/2021) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 09/02/2021. 2021/02/09
163/CĐ-TTg Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng virus cúm gia cầm lây sang người. 2021/02/08
174/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030. 2021/02/05
174/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án thúc đẩy nông lâm thủy sản đến năm 2030. 2021/02/05
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 02/02/2021. 2021/02/02
655/VPCP-KTTH Công tác điều hành giá năm 2021. 2021/01/27
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 26/01/2021. 2021/01/26
03/2021/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. 2021/01/25
456/BNN-CN Một số biện pháp cấp bách duy trì phát triển chăn nuôi. 2021/01/21
141/CN-TĂCN Tình hình giá và sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi. 2021/01/21
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 19/01/2021. 2021/01/19
Livestock and Poultry: World Markets and Trade (1/2021) Livestock and Poultry - World Markets and Trade published by USDA on 13/01/2021. 2021/01/13
World Agricultural Production (1/2021) World Agricultural Production published by USDA on 13/01/2021. 2021/01/13
Grain: World Markets and Trade (1/2021) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 13/01/2021. 2021/01/13
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 12/01/2021. 2021/01/12
169/CĐ-BNN-TY Tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới. 2021/01/11
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 05/01/2021. 2021/01/05
2254/QĐ-TTg Cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi năm 2020. 2020/12/30
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 29/12/2020. 2020/12/29
52/2020/TT-BCT Quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021. 2020/12/24
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 22/12/2020. 2020/12/22
Top các quốc gia sản xuất thịt lợn nhiều nhất thế giới giai đoạn 2016 - 2020 Các quốc gia sản xuất thịt lợn nhiều nhất thế giới giai đoạn 2016 - 2020 và dự báo 2021. Nguồn: Livestock and Poultry - World Markets and Trade, published by USDA on 09/10/2020. 2020/12/22
08/VBHN-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. 2020/12/16
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 15/12/2020. 2020/12/15
Grain: World Markets and Trade (12/2020) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 12/11/2020. 2020/12/12
World Agricultural Production (12/2020) World Agricultural Production published by USDA on 12/11/2020. 2020/12/12
8711/CT-BNN-TY Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân. 2020/12/11
8634/CT-BNN-TY Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò. 2020/12/09
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 08/12/2020. 2020/12/08
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 01/12/2020. 2020/12/01
30/2020/TT-BCT Hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại. 2020/11/26
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 24/11/2020. 2020/11/24
101/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 2020/11/23
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 17/11/2020. 2020/11/17
World Agricultural Production (11/2020) World Agricultural Production published by USDA on 11/11/2020. 2020/11/11
Grain: World Markets and Trade (11/2020) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 11/11/2020. 2020/11/11
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 10/11/2020. 2020/11/10
12/2020/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT. 2020/11/09
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 02/11/2020. 2020/11/02
7575/CĐ-BNN-TY Tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò. 2020/10/31
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 10/2019 đến 10/2020 Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt hơi tại trại chăn nuôi từ tháng 10/2019 đến 10/2020. 2020/10/28
Top 50 doanh nghiệp sản xuất thịt gà lớn nhất thế giới năm 2020 Danh sách 50 doanh nghiệp sản xuất thịt gà lớn nhất thế giới năm 2020 (Nguồn: Watt Poultry, 28/10/2020). 2020/10/28
Top 25 doanh nghiệp sản xuất trứng lớn nhất thế giới năm 2020 Danh sách 25 doanh nghiệp sản xuất trứng lớn nhất thế giới năm 2020 (Nguồn: Watt Poultry, 28/10/2020). 2020/10/28
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 27/10/2020. 2020/10/27
124/CN-GVN Hỗ trợ con giống và thức ăn chăn nuôi cho đồng bào Miền Trung. 2020/10/22
1632/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025. 2020/10/22
7264/BNN-TY Tổng vệ sinh, sát trùng, phòng, chống dịch bệnh động vật sau mưa, lũ. 2020/10/20
7258/BNN-TY Tập trung chỉ đạo kiểm soát bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng. 2020/10/20
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 20/10/2020. 2020/10/20
Top 50 doanh nghiệp sản xuất thịt gà lớn nhất thế giới năm 2019 Danh sách 50 doanh nghiệp sản xuất thịt gà lớn nhất thế giới năm 2019 (Nguồn: Watt Poultry, tháng 10/2020). 2020/10/15
Top 25 doanh nghiệp sản xuất trứng lớn nhất thế giới năm 2019 Danh sách 25 doanh nghiệp sản xuất trứng lớn nhất thế giới năm 2019 (Nguồn: Watt Poultry, tháng 10/2020). 2020/10/15
Top 129 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới năm 2019 Danh sách 129 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới năm 2019. Tập đoàn Masan Nutri-Science xếp thứ 54, GreenFeed thứ 133 (Nguồn: Watt Poultry, tháng 10/2020). 2020/10/15
World Agricultural Production (10/2020) World Agricultural Production published by USDA on 12/10/2020. 2020/10/12
Grain: World Markets and Trade (10/2020) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 12/10/2020. 2020/10/12
Livestock and Poultry: World Markets and Trade (10/2020) Livestock and Poultry - World Markets and Trade published by USDA on 09/10/2020. 2020/10/09
1520/QĐ-TTg Phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045. 2020/10/06
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 06/10/2020. 2020/10/06
118/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. 2020/10/02
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 29/09/2020. 2020/09/29
136/NQ-CP Phát triển bền vững. 2020/09/25
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 23/09/2020. 2020/09/23
126/SPS-BNNVN Thái Lan thông báo tạm thời đình chỉ việc nhập lợn bản địa, lợn rừng sống và thịt lợn từ Việt Nam. 2020/09/16
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 15/09/2020. 2020/09/15
Grain: World Markets and Trade (9/2020) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 12/09/2020. 2020/09/12
World Agricultural Production (9/2020) World Agricultural Production published by USDA on 12/09/2020. 2020/09/12
6215/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2020. 2020/09/10
6153/CĐ-BNN-TY Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng. 2020/09/08
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 08/09/2020. 2020/09/08
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 01/09/2020. 2020/09/01
98/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, mua bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 2020/08/26
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 25/08/2020. 2020/08/25
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 18/08/2020. 2020/08/18
World Agricultural Production (8/2020) World Agricultural Production published by USDA on 12/08/2020. 2020/08/12
Grain: World Markets and Trade (8/2020) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 12/08/2020. 2020/08/12
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 11/08/2020. 2020/08/11
5290/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp giao ban công tác tháng 7/2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 8/2020. 2020/08/10
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 04/08/2020. 2020/08/04
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 28/07/2020. 2020/07/28
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 7/2019 đến 7/2020 Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt hơi tại trại chăn nuôi từ tháng 7/2019 đến 7/2020. 2020/07/28
251/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 01 tháng 07 năm 2020. 2020/07/24
29/CT-TTg Một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã. 2020/07/23
4880/TB-BNN-VP Thông báo Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 và sơ kết công tác quản lý chất lượng, ATTP năm 2020. 2020/07/22
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 21/07/2020. 2020/07/21
Dairy: World Markets and Trade (7/2020) Dairy - World Markets and Trade published by USDA on 21/07/2020. 2020/07/21
1055/QĐ-TTg Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 2020/07/20
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 14/07/2020. 2020/07/14
4678/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020. 2020/07/14
Livestock and Poultry: World Markets and Trade (7/2020) Livestock and Poultry - World Markets and Trade published by USDA on 10/07/2020. 2020/07/10
World Agricultural Production (7/2020) World Agricultural Production published by USDA on 10/07/2020. 2020/07/10
Grain: World Markets and Trade (7/2020) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 10/07/2020. 2020/07/10
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 07/07/2020. 2020/07/07
972/QĐ-TTg Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025. 2020/07/07
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 6/2019 đến 6/2020 Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt hơi tại trại chăn nuôi từ tháng 6/2019 đến 6/2020. 2020/07/01
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 30/06/2020. 2020/06/30
08/2020/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thuỷ sản. 2020/06/30
885/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030. 2020/06/23
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 22/06/2020. 2020/06/22
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định theo Luật Đầu tư được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020. 2020/06/17
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 16/06/2020. 2020/06/16
3991/BNN-TY Tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới. 2020/06/13
3936/BNN-VP Nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam, 2020/06/11
Grain: World Markets and Trade (6/2020) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 11/06/2020. 2020/06/11
World Agricultural Production (6/2020) World Agricultural Production published by USDA on 11/06/2020. 2020/06/11
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 09/06/2020. 2020/06/09
Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/01/2020 Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/01/2020 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm (Nguồn: TCTK, tháng 6/2020). 2020/06/09
25/CT-TTg Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp. 2020/06/04
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 02/06/2020. 2020/06/02
3671/BNN-CN Tăng cường tái đàn lợn. 2020/06/02
703/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030. 2020/05/28
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 5/2019 đến 5/2020 Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt hơi tại trại chăn nuôi từ tháng 5/2019 đến 5/2020. 2020/05/27
3529/BNN-VP Nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam. 2020/05/27
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 26/05/2020. 2020/05/26
3473/BNN-TY Tập trung kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu phi lây lan diện rộng. 2020/05/26
3496/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị Thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn. 2020/05/26
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 19/05/2020. 2020/05/19
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 1/2013 đến 5/2020 Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt hơi tại trại chăn nuôi từ tháng 1/2013 đến 5/2020. 2020/05/15
World Agricultural Production (5/2020) World Agricultural Production published by USDA on 13/05/2020. 2020/05/13
Grain: World Markets and Trade (5/2020) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 13/05/2020. 2020/05/13
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 12/05/2020. 2020/05/12
178/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá quý I năm 2020 (liên quan đến giá lợn xem trang 4-5-6-7). 2020/05/12
3138/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp giao ban công tác tháng 4/2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2020. 2020/05/11
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 05/05/2020. 2020/05/05
Danh mục thuốc thú y Danh mục thuốc thú y đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam (cập nhật đến 31/12/2019) và Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng tại Việt Nam. Nguồn: Cục Thú y, tháng 5/2020. 2020/05/05
53/2020/NĐ-CP Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 2020/05/05
3041/BNN-TY Tập trung phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng. 2020/05/05
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 4/2019 đến 4/2020 Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 4/2019 đến 4/2020. 2020/04/29
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 28/04/2020. 2020/04/28
Danh sách các doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm động vật vào Việt Nam Danh sách 1.831 doanh nghiệp thuộc 24 quốc gia và vùng lãnh thổ đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm động vật vào Việt Nam (Nguồn: Cục Thú y, cập nhật đến 24/04/2020). 2020/04/24
785/TCQLTT-CNV Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về đầu cơ, găm hàng, định giá bất hợp lý đối với mặt hàng thịt lợn. 2020/04/24
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 21/04/2020. 2020/04/21
23 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi Các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT (ban hành kèm Quyết định 1466/QĐ-BNN-CN ngày 21/04/2020). 2020/04/21
157/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp với các doanh nghiệp chăn nuôi lợn. 2020/04/16
2608/BNN-CN Một số biện pháp phát triển chăn nuôi lợn và kiểm soát giá thịt lợn. 2020/04/15
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 13/04/2020. 2020/04/13
17/CT-TTg Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 2020/04/13
Livestock and Poultry: World Markets and Trade (4/2020) Livestock and Poultry - World Markets and Trade published by USDA on 09/04/2020. 2020/04/09
World Agricultural Production (4/2020) World Agricultural Production published by USDA on 09/04/2020. 2020/04/09
Grain: World Markets and Trade (4/2020) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 09/04/2020. 2020/04/09
Top 10 quốc gia sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu, nhập khẩu thịt heo Danh sách 10 quốc gia sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu, nhập khẩu thịt heo lớn nhất thế giới năm 2020 (Nguồn: USDA, 09/04/2020). 2020/04/09
Top 10 quốc gia sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu, nhập khẩu thịt gà Danh sách 10 quốc gia sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu, nhập khẩu thịt gà lớn nhất thế giới năm 2020 (Nguồn: USDA, 09/04/2020). 2020/04/09
Top 10 quốc gia sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu, nhập khẩu thịt bò Danh sách 10 quốc gia sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu, nhập khẩu thịt bò lớn nhất thế giới năm 2020 (Nguồn: USDA, 09/04/2020). 2020/04/09
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 07/04/2020. 2020/04/07
40/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 2020/04/06
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 31/03/2020. 2020/03/31
37/2020/NĐ-CP Bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 2020/03/30
132/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 20/3/2020 về giải pháp bình ổn giá thịt lợn, thúc đẩy sản xuất và chế biến nông sản. 2020/03/29
Danh sách trại heo giống Danh sách một số trại sản xuất, kinh doanh heo giống các tỉnh phía Nam. 2020/03/27
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 3/2019 đến 3/2020 Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 3/2019 đến 3/2020. 2020/03/26
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 24/03/2020. 2020/03/24
35/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh. 2020/03/24
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 17/03/2020. 2020/03/17
1953/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị trực tuyến về thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. 2020/03/17
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi bị thay thế, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 2020/03/16
823/QĐ-BNN-CN Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 2020/03/16
World Agricultural Production (3/2020) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 10/03/2020. 2020/03/10
Grain: World Markets and Trade (3/2020) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 10/03/2020. 2020/03/10
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 10/03/2020. 2020/03/10
02/2020/TT-BNNPTNT Quy định tiêu chí kinh tế trang trại. 2020/03/10
04/2020/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản. 2020/03/09
12/CT-TTg Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 2020/03/08
08/2020/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam. 2020/03/05
400/BVTV-KH Triển khai thực hiện kiểm tra chất lượng TACN theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP. 2020/03/04
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 03/03/2020. 2020/03/03
324/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 2020/03/02
03/VBHN-BNNPTNT Hợp nhất Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 và Nghị định 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. 2020/02/27
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 2/2019 đến 2/2020 Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 2/2019 đến 2/2020. 2020/02/25
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 25/02/2020. 2020/02/25
1338/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các bệnh trên gia súc. 2020/02/24
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 18/02/2020. 2020/02/18
1152/CT-BNN-TY Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 2020/02/17
76/CN-TĂCN Quy định mới về kiểm tra nhà nước chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. 2020/02/14
World Agricultural Production (2/2020) World Agricultural Production published by USDA on 12/02/2020. 2020/02/12
Grain: World Markets and Trade (2/2020) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 12/02/2020. 2020/02/12
19/2020/NĐ-CP Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 2020/02/12
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 11/02/2020. 2020/02/11
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 04/02/2020. 2020/02/04
735/CĐ-BNN-TY Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm. 2020/02/03
724/BNN-TY Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/ /CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 2020/02/01
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 1/2019 đến 1/2020 Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 1/2019 đến 1/2020. 2020/01/31
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 30/01/2020. 2020/01/30
Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gà, vịt, ngan năm 2020 Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gà, vịt, ngan năm 2020 ban hành kèm theo Thông tư 02/2020TT-BCT ngày 22/01/2020. 2020/01/22
13/2020/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. 2020/01/21
27/TB-VPCP Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. 2020/01/21
Danh mục TACN truyền thống và nguyên liệu đơn thương mại. Danh mục sản phẩm TACN truyền thống và nguyên liệu đơn thương mại (ban hành kèm theo CV 38/CN-TACN ngày 20/01/2020 của Cục Chăn nuôi). 2020/01/20
Danh mục kháng sinh do OIE công bố dùng trong thú y Danh mục kháng sinh do OIE công bố dùng trong thú y. Nguồn: OIE, tháng 1/2014. 2020/01/19
554/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp bền vững năm 2020. 2020/01/17
07/2020/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Asean - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022. 2020/01/15
398/KH-BNN-TY Thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (các nhiệm vụ thú y). 2020/01/13
World Agricultural Production (1/2020) World Agricultural Production published by USDA on 10/01/2020. 2020/01/10
Grain: World Markets and Trade (1/2020) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 10/01/2020. 2020/01/10
3/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp tổng kết năm 2019 của Ban Chỉ đạo điều hành giá. 2020/01/04
04/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y 2020/01/03
Giá sản phẩm chăn nuôi năm 2019 Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi trong năm 2019. 2020/01/02
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 02/01/2020. 2020/01/02
Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2020 Cổng thông tin điện tử Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 31/12/2019 đã đăng toàn văn công bố việc nước này xuất bản ấn phẩm Biểu thuế xuất nhập khẩu nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 2020 (nguyên văn tiếng Hán: 《中华人民共和国进出口税则(2020)》). 2020/01/01
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 24/12/2019. 2019/12/24
Báo cáo tổng kết ngành nông nghiệp 2019 Báo cáo Tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2019 và triển khai Kế hoạch năm 2020 của Bộ NN&PTN. 2019/12/20
13/BCĐDTLCP Tái đàn trong chăn nuôi lợn. 2019/12/19
14/BCĐDTLCP Kiểm soát vận chuyển lợn giống và sản phẩm thịt lợn đã qua chế biến sâu để phòng chống bệnh DTLCP. 2019/12/19
9523/BNN-TY Chỉ đạo tổ chức đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản nhằm bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh DTLCP. 2019/12/19
9524/BNN-TY Chăn nuôi tái đàn lợn. 2019/12/19
34/2019/QĐ-TTg Quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. 2019/12/18
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 17/12/2019. 2019/12/17
World Agricultural Production (12/2019) World Agricultural Production published by USDA on 10/12/2019. 2019/12/11
Grain: World Markets and Trade (12/2019) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 10/12/2019. 2019/12/11
Dairy: World Markets and Trade (12/2019) Dairy: World Markets and Trade published by USDA on 10/12/2019. 2019/12/11
2339/TY-DT Hướng dẫn giám sát vi rút Cúm gia cầm, New-cát-xơn trên chim yến phục vụ xuất khẩu. 2019/12/11
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 10/12/2019. 2019/12/10
9227/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp giao ban công tác tháng 11/2019 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2019. 2019/12/10
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 03/12/2019. 2019/12/03
22/2019/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống. 2019/11/30
23/2019/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi. 2019/11/30
21/2019/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi. 2019/11/28
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 11/2018 đến 11/2019 Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 11/2018 đến 11/2019. 2019/11/27
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 26/11/2019. 2019/11/26
20/2019/TT-BNNPTNT Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi. 2019/11/22
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 19/11/2019. 2019/11/19
85/2019/NĐ-CP Quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 2019/11/14
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 12/11/2019. 2019/11/12
World Agricultural Production (11/2019) World Agricultural Production published by USDA on 09/11/2019. 2019/11/09
Grain: World Markets and Trade (11/2019) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 09/11/2019. 2019/11/09
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 01/01/2013 đến 05/11/2019 Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 01/01/2013 đến ngày 05/11/2019. 2019/11/06
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 05/11/2019. 2019/11/05
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 10/2018 đến 10/2019 Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 10/2018 đến 10/2019. 2019/11/04
8291/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp giao ban công tác tháng 10/2019 và triển khai nhiệm vụ tháng 11/2019. 2019/11/04
8256/CT-BNN-TY Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp PCDB gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân. 2019/11/01
16/2019/TT-BNNPTNT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ. 2019/11/01
8192/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị tăng cường quản lý và xây dựng chuỗi liên kết cho ngành yến để xuất khẩu tổ yến. 2019/10/31
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 29/10/2019. 2019/10/29
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 22/10/2019.

2019/10/22
11/2019/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. 2019/10/22
10/BCĐDTLCP

Tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới.

2019/10/16
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 14/10/2019.

2019/10/14
Thống kê hộ nuôi lợn 2019 Thống kê số hộ nuôi lợn cả nước theo kết quả điều tra 01/04/2019 (Nguồn: Tổng Cục Thống kê). 2019/10/13
Top 10 quốc gia sản xuất thịt lớn nhất thế giới năm 2019

Danh sách 10 quốc gia sản xuất thịt heo, thịt gia cầm và thịt trâu bò lớn nhất thế giới năm 2019 (Nguồn: USDA, 10/10/2019).

2019/10/12
Top 10 quốc gia tiêu thụ thịt lớn nhất thế giới năm 2019

Danh sách 10 quốc gia tiêu thụ thịt heo, thịt gia cầm và thịt trâu bò lớn nhất thế giới năm 2019 (Nguồn: USDA, 10/10/2019).

2019/10/12
Dự báo sản xuất, tiêu thụ và nhập khẩu thịt

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự báo sản xuất, tiêu thụ và nhập khẩu thịt bò, thịt heo và thịt gia cầm của Trung Quốc, Philippines, Hàn Quốc và Việt Nam năm 2020 (Nguồn: USDA, 10/10/2019).

2019/10/12
Livestock and Poultry: World Markets and Trade (10/2019)

Livestock and Poultry - World Markets and Trade published by USDA on 10/10/2019.

2019/10/11
Grain: World Markets and Trade (10/2019)

Grain: World Markets and Trade published by USDA on 10/10/2019.

2019/10/11
World Agricultural Production (10/2019)

World Agricultural Production published by USDA on 10/10/2019.

2019/10/11
Top 50 doanh nghiệp sản xuất thịt gà lớn nhất thế giới năm 2019

Danh sách 50 doanh nghiệp sản xuất thịt gà lớn nhất thế giới năm 2019 (Nguồn: Poultry International, 10/2019).

2019/10/11
Top 25 doanh nghiệp sản xuất trứng gia cầm lớn nhất thế giới năm 2019

Danh sách 25 doanh nghiệp sản xuất trứng gia cầm lớn nhất thế giới năm 2019 (Nguồn: Poultry International, 10/2019).

2019/10/11
77/2019/NĐ-CP Về tổ hợp tác. 2019/10/10
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 08/10/2019.

2019/10/08
7394/BNN-VP

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp giao ban công tác tháng 9, Quý III/2019 và triển khai nhiệm vụ tháng 10, Quý IV/2019.

2019/10/04
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 01/10/2019.

2019/10/01
75/2019/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.

2019/09/26
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 23/09/2019.

2019/09/23
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 17/09/2019. 2019/09/17
World Agricultural Production (9/2019)

World Agricultural Production published by USDA on 12/09/2019.

2019/09/12
Grain: World Markets and Trade (9/2019)

Grain: World Markets and Trade published by USDA on 12/09/2019.

2019/09/12
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 10/09/2019.

2019/09/10
6469/TB-BNN-VP

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp giao ban công tác tháng 8, nhiệm vụ công tác tháng 9/2019.

2019/09/04
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 03/09/2019.

2019/09/03
6303/TB-BNN-VP

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 7 và kế hoạch tháng 8/2019.

2019/08/29
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 8/2018 đến 8/2019

Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 8/2018 đến 8/2019.

2019/08/28
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 27/08/2019.

2019/08/27
08/BCĐDTLCP

Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng vứt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan mầm bệnh.

2019/08/27
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 13/08/2019.

2019/08/13
World Agricultural Production (8/2019)

World Agricultural Production published by USDA on 12/08/2019.

2019/08/12
Grain: World Markets and Trade (8/2019)

Grain: World Markets and Trade published by USDA on 12/08/2019.

2019/08/12
5696/TB-BNN-VP

Kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban công tác tháng 7/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2019.

2019/08/07
07/2019/TT-BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản.

2019/08/07
QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn thủy sản. Phần 1: Thức ăn hỗn hợp.

2019/08/07
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn thủy sản. Phần 2: Thức ăn bổ sung.

2019/08/07
QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn thủy sản. Phần 3: Thức ăn tươi, sống.

2019/08/07
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 06/08/2019.

2019/08/06
5644/TB-BNN-VP

Kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản.

2019/08/06
5542/TB-BNN-VP

Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị “Triển khai các giải pháp tổng hợp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi”.

2019/08/02
1259/CN-TĂCN

Xử lý thức ăn chăn nuôi trong phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

2019/07/31
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 7/2018 đến 7/2019

Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 7/2018 đến 7/2019.

2019/07/30
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 30/07/2019.

2019/07/30
5329/BNN-CN

Tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

2019/07/25
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 23/7/2019.

2019/07/23
5169/BNN-TY

Hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

2019/07/22
53/NQ-CP

Giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.

2019/07/17
4980/BNN-TY

Ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia cầm vào Việt Nam.

2019/07/16
4981/BNN-TY

Triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019-2025.

2019/07/16
World Agricultural Production (7/2019)

World Agricultural Production published by USDA on 11/07/2019.

2019/07/11
Grain: World Markets and Trade (7/2019)

Grain: World Markets and Trade published by USDA on 11/07/2019.

2019/07/11
4846/TB-BNN-VP

Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị Sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

2019/07/09
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 2/7/2019.

2019/07/02
4603/TB-BNN-VP

Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị “Cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp Việt Nam khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do”.

2019/07/02
793/QĐ-TTg

Cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

2019/06/27
22/2019/QĐ-TTg

Thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

2019/06/26
05/2019/TT-BKHCN

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa.

2019/06/26
Đàn heo Việt Nam và một số nước châu Á từ 1962 đến 2017

Diễn biến đàn heo Việt Nam và một số nước châu Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan và Philippines) từ 1962 đến 2017 (Nguồn: Pig Progress).

2019/06/24
42/NQ-CP

Triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20 tháng 5 năm 2019.

2019/06/18
4249/HD-BNN-TY

Hướng dẫn kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

2019/06/18
4178/HD-BNN-TY

Biện pháp xử lý, tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bằng phương pháp đốt.

2019/06/14
51/2019/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

2019/06/13
Top doanh nghiệp sản xuất heo lớn nhất thế giới năm 2019

Danh sách 31 doanh nghiệp sản xuất heo lớn nhất thế giới năm 2019 có tổng đàn nái trên 100.000 con (Nguồn: Swineweb.com, tháng 6/2019).

2019/06/11
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 11/06/2019.

2019/06/11
World Agricultural Production (6/2019)

World Agricultural Production published by USDA on 11/06/2019.

2019/06/11
Grain: World Markets and Trade (6/2019)

Grain: World Markets and Trade published by USDA on 11/06/2019.

2019/06/11
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 04/06/2019.

2019/06/04
667/CĐ-TTg

Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

2019/06/04
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 28/05/2019.

2019/05/28
3708/HD-BNN-TY

Hướng dẫn một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

2019/05/28
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 23/05/2019.

2019/05/23
1821/QĐ-BNN-CN

Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NNPTNT.

2019/05/21
34-CT/TW

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

2019/05/20
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 14/05/2019.

2019/05/14
World Agricultural Production (5/2019)

World Agricultural Production published by USDA on 10/05/2019.

2019/05/10
Grain: World Markets and Trade (5/2019)

Grain: World Markets and Trade published by USDA on 10/05/2019.

2019/05/10
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 07/05/2019.

2019/05/07
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 23/04/2019.

2019/04/23
10/CT-TTg

Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

2019/04/22
Danh sách các tổ chức chứng nhận VietGAHP chăn nuôi

Danh sách các tổ chức chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi được chỉ định (cập nhật đến 4/2019).

2019/04/18
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 16/04/2019.

2019/04/16
417/QĐ-TTg

Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

2019/04/13
Livestock and Poultry: World Markets and Trade (4/2019)

Livestock and Poultry - World Markets and Trade published by USDA on 09/04/2019.

2019/04/11
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 10/04/2019.

2019/04/10
World Agricultural Production (4/2019)

World Agricultural Production published by USDA on 09/04/2019.

2019/04/09
Grain: World Markets and Trade (4/2019)

Grain: World Markets and Trade published by USDA on 09/04/2019.

2019/04/09
2329/TB-BNN-VP

Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp giao ban Công tác tháng 3, Quý I/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 4, Quý II/2019.

2019/04/04
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 02/04/2019.

2019/04/02
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 26/03/2019.

2019/03/26
1960/BNN-TY

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

2019/03/20
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 19/03/2019.

2019/03/19
1860/BNN-TY

Tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp.

2019/03/16
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 12/03/2019.

2019/03/12
1694/BNN-TY

Tăng cường kiểm soát việc vận chuyển lợn và sản phẩm lợn.

2019/03/11
751/QĐ-BNN-QLCL

Công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2019/03/06
1604/TB-BNN-VP

Kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019.

2019/03/06
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 05/03/2019.

2019/03/05
04/2019/TT-BCT

Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2019.

2019/03/04
700/QĐ-BNN-VP

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2019/03/01
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 26/02/2019.

2019/02/26
1237/CĐ-BNN-TY

Tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi.

2019/02/22
04/CT-TTg

Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

2019/02/20
190/CN-GSN

Áp dụng biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi.

2019/02/20
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 19/02/2019.

2019/02/19
182/QĐ-TTg

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi.

2019/02/14
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 12/02/2019.

2019/02/12
02/2019/TT-BNNPTNT

Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam.

2019/02/11
773/CĐ-BNN-TY

Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

2019/02/01
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 29/01/2019.

2019/01/29
176/QĐ-BCT

Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư.

2019/01/28
321/QĐ-BNN-PC

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT năm 2018.

2019/01/24
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 22/01/2019.

2019/01/22
03/2019/TT-BCT

Quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

2019/01/22
Giá sản phẩm chăn nuôi năm 2018

Diễn biến giá heo, gà và vịt hơi (tại trại chăn nuôi) trong năm 2018.

2019/01/10
Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2018 Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2018 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm (Nguồn: TCTK, tháng 1/2019). 2019/01/08
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 08/01/2019.

2019/01/08
43/2018/TT-BNNPTNT

Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

2018/12/28
1851/QĐ-TTg

Phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

2018/12/27
37/2018/TT-BNNPTNT Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia. 2018/12/25
38/2018/TT-BNNPTNT

Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

2018/12/25
9863/CĐ-BNN-TY

Ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam.

2018/12/19
Grain: World Markets and Trade (12/2018)

Grain: World Markets and Trade published by USDA on 11/12/2018.

2018/12/11
World Agricultural Production (12/2018)

World Agricultural Production published by USDA on 11/12/2018.

2018/12/11
Luật Chăn nuôi

Luật Chăn nuôi, số 32/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018.

2018/12/11
04/2018/TT-BKHĐT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

2018/12/06
9428/TB-BNN-VP

Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp giao ban công tác tháng 11 và triển khai công tác tháng 12/2018.

2018/12/05
17/2018/TT-BNNPTNT

Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2018/11/16
4527/QĐ-BNN-TY

Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

2018/11/15
154/2018/NĐ-CP

Sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định về kiểm tra chuyên ngành.

2018/11/09
World Agricultural Production (11/2018)

World Agricultural Production published by USDA on 08/11/2018.

2018/11/08
Grain: World Markets and Trade (11/2018)

Grain: World Markets and Trade published by USDA on 08/11/2018.

2018/11/08
8523/CT-BNN-TY

Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam.

2018/11/01
38/2018/TT-BCT

Quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ..

2018/10/30
Thị trường heo hơi thế giới tháng 10/2018

Tổng hợp giá heo hơi tại trại của một số quốc gia trên thế giới trong tháng 10/2018.

2018/10/29
14/2018/TT-BNNPTNT

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2018/10/29
4031/QĐ-BNN-TCCB

Danh mục thủ tục hành chính xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ NNPTNT năm 2018-2019.

2018/10/16
Top 50 doanh nghiệp sản xuất gia cầm lớn nhất thế giới năm 2017

Danh sách 50 doanh nghiệp sản xuất gia cầm lớn nhất thế giới năm 2017 (Nguồn: Poultry International, 10/2018).

2018/10/16
Top 20 doanh nghiệp sản xuất trứng gia cầm lớn nhất thế giới năm 2017

Danh sách 20 doanh nghiệp sản xuất trứng gia cầm lớn nhất thế giới năm 2017 (Nguồn: Poultry International, 10/2018).

2018/10/16
3087/QĐ-BKHCN

Công bố Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 12429:2018 về Thịt mát- Phần 1: Thịt lợn.

2018/10/16
Top 100 doanh nghiệp TACN lớn nhất thế giới năm 2017

Danh sách 100 doanh nghiệp sản xuất TACN lớn nhất thế giới năm 2017. Tập đoàn Masan Nutri-Science của Việt Nam đứng thứ 51 (Nguồn: Feed Strategy, 10/2018).

2018/10/15
Thống kê giá heo hơi Việt Nam - Trung Quốc - Thái Lan

Thống kê giá heo hơi Việt Nam - Trung Quốc - Thái Lan từ năm 2015 đến tháng 9/2018.

2018/10/11
Livestock and Poultry: World Markets and Trade (10/2018)

Livestock and Poultry - World Markets and Trade published by USDA on 11/10/2018.

2018/10/11
World Agricultural Production (10/2018)

World Agricultural Production published by USDA on 11/10/2018.

2018/10/11
Grain: World Markets and Trade (10/2018)

Grain: World Markets and Trade published by USDA on 11/10/2018.

2018/10/11
11/2018/TT-BNNPTNT

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm”.

2018/10/01
QCVN02-30:2018/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản – Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm.

2018/10/01
123/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

2018/09/17
World Agricultural Production (09/2018)

World Agricultural Production published by USDA on 12/09/2018.

2018/09/12
Grain: World Markets and Trade (09/2018)

Grain: World Markets and Trade published by USDA on 12/09/2018.

2018/09/12
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 12/09/2018.

2018/09/12
1194/CĐ-TTg

Tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam.

2018/09/12
115/2018/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

2018/09/04
6742/CĐ-BNN-TY

Chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam.

2018/08/30
6785/BNN-TY

Phối hợp chỉ đạo sử dụng Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật.

2018/08/30
2053/TY-DT

Chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn châu Phi vào Việt Nam.

2018/08/30
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2018

Diễn biến giá heo, gà và vịt hơi (tại trại chăn nuôi) từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2018.

2018/08/29
109/2018/NĐ-CP

Nông nghiệp hữu cơ.

2018/08/29
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 28/08/2018.

2018/08/28
3346/QĐ-BNN-TCCB

Điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan.

2018/08/23
QCVN 01-187:2018/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung.

2018/08/14
World Agricultural Production (08/2018)

World Agricultural Production published by USDA on 10/08/2018.

2018/08/10
Grain: World Markets and Trade (08/2018)

Grain: World Markets and Trade published by USDA on 10/08/2018.

2018/08/10
5983/BNN-TY

Chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

2018/08/06
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 7/2017 đến tháng 7/2018

Diễn biến giá heo, gà và vịt hơi (tại trại chăn nuôi) từ tháng 7/2017 đến tháng 7/2018.

2018/07/31
30/2018/QĐ-TTg

Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

2018/07/31
VBHN TT74/2011/TT-BNNPTNT và TT11/2017/TT-BNNPTNT

Văn bản hợp nhất Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư 11/2017/TT-BNNPTNT quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không đảm bảo an toàn.

2018/07/30
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 30/07/2018.

2018/07/30
5693/BNN-CN

Thống kê và có giải pháp ổn định nguồn cung mặt hàng thịt lợn.

2018/07/27
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 23/07/2018.

2018/07/23
Dairy: World Markets and Trade (07/2018)

Dairy: World Markets and Trade published by USDA on 182/07/2018.

2018/07/18
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 17/07/2018.

2018/07/17
World Agricultural Production (07/2018)

World Agricultural Production published by USDA on 12/07/2018.

2018/07/12
Grain: World Markets and Trade (07/2018)

Grain: World Markets and Trade published by USDA on 12/07/2018.

2018/07/12
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 10/07/2018.

2018/07/10
98/2018/NĐ-CP

Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

2018/07/05
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 03/07/2018.

2018/07/03
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018

Diễn biến giá heo, gà và vịt hơi (tại trại chăn nuôi) từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018.

2018/06/27
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 26/06/2018.

2018/06/26
06/2018/TT-BNNPTNT

Sửa đổi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ NN&PTNT Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

2018/06/21
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 19/06/2018.

2018/06/19
Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/04/2018

Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/04/2018 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm (Nguồn: TCTK, tháng 6/2018).

2018/06/15
4589/BNN-KHCN

Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ kiểm tra chuyên ngành.

2018/06/15
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 12/06/2018.

2018/06/12
World Agricultural Production (06/2018)

World Agricultural Production published by USDA on 12/06/2018.

2018/06/12
Grain: World Markets and Trade (06/2018)

Grain: World Markets and Trade published by USDA on 12/06/2018.

2018/06/12
4344/TB-BNN-VP

Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Thanh Nam về xây dựng các Đề án: Thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nông sản; Nâng cao năng lực chế biến sản phẩm nông sản; Phát triển nông nghiệp hữu cơ.

2018/06/07
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 05/06/2018.

2018/06/05
2033/QĐ-BNN-CN

Công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản thuộc quản lý của Bộ NN&PTNT.

2018/06/04
04/2018/TT-BNNPTNT

Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp.

2018/06/03
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 29/05/2018.

2018/05/29
44/2018/TT-BTC

Quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y, thẩm định chất lượng, an toàn thực phẩm.

2018/05/27
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 5/2017 đến tháng 5/2018

Diễn biến giá heo, gà và vịt hơi (tại trại chăn nuôi) từ tháng 5/2017 đến tháng 5/2018.

2018/05/22
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 22/05/2018.

2018/05/22
81/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

2018/05/22
78/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

2018/05/16
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 15/05/2018.

2018/05/15
74/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2018/05/15
68/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2018/05/15
69/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

2018/05/15
76/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

2018/05/15
World Agricultural Production (05/2018)

World Agricultural Production published by USDA on 10/05/2018.

2018/05/10
Grain: World Markets and Trade (05/2018)

Grain: World Markets and Trade published by USDA on 10/05/2018.

2018/05/10
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 08/05/2018.

2018/05/08
64/2018/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

2018/05/07
63/2018/NĐ-CP

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

2018/05/04
3314/TB-BNN-VP

Kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại hội nghị Quản lý và phát triển nuôi chim yến.

2018/05/03
3291/TB-BNN-VP

Kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại hội nghị chuyên đề Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm.

2018/05/03
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 02/05/2018.

2018/05/02
3109/BNN-QLCL

Triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018.

2018/04/28
461/QĐ-TTg

Phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

2018/04/27
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 24/04/2018.

2018/04/24
06/2018/TT-BCT

Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.

2018/04/20
19/2018/QĐ-TTg

Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

2018/04/19
58/2018/NĐ-CP

Bảo hiểm nông nghiệp.

2018/04/18
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 17/04/2018.

2018/04/17
57/2018/NĐ-CP

Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

2018/04/17
52/2018/NĐ-CP

Phát triển ngành nghề nông thôn.

2018/04/12
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 11/04/2018.

2018/04/11
Livestock and Poultry: World Markets and Trade (04/2018)

Livestock and Poultry - World Markets and Trade published by USDA on 10/04/2018.

2018/04/10
World Agricultural Production (04/2018)

World Agricultural Production published by USDA on 10/04/2018.

2018/04/10
Grain: World Markets and Trade (04/2018) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 10/04/2018). 2018/04/10
Oilseeds: World Markets and Trade (04/2018)

Oilseeds: World Markets and Trade published by USDA on 10/04/2018.

2018/04/10
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 03/04/2018.

2018/04/03
Danh mục cảng biển Việt Nam 2018

Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

2018/04/03
05/2018/TT-BCT

Quy định về xuất xứ hàng hóa.

2018/04/03
04/2018/TT-BCT

Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN.

2018/04/02
Danh mục văn bản QPPL lĩnh vực tài nguyên - môi trường

Danh mục văn bản QPPL do Bộ NN&PTNT ban hành liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường.

2018/03/30
03/2018/TT-BCT

Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2018.

2018/03/30
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 27/03/2018.

2018/03/27
Thị trường thịt heo thế giới

Tổng hợp giá heo hơi tại trại của một số quốc gia trên thế giới trong 3 tuần đầu tháng 3/2018.

2018/03/23
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 20/03/2018.

2018/03/20
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 13/03/2018.

2018/03/13
Thống kê chăn nuôi Việt Nam năm 2017 Kết quả sản xuất chăn nuôi Việt Nam năm 2017. 2018/03/11
39/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2018/03/11
38/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

2018/03/11
Giá sản phẩm chăn nuôi từ năm 2013 đến tháng 3/2018

Diễn biến giá heo, gà và vịt hơi (tại trại chăn nuôi) từ năm 2013 đến ngày 09/03/2018.

2018/03/09
Grain: World Markets and Trade

Grain: World Markets and Trade published by USDA on 08/03/2018.

2018/03/08
Oilseeds: World Markets and Trade

Oilseeds: World Markets and Trade published by USDA on 08/03/2018.

2018/03/08
World Agricultural Production

World Agricultural Production published by USDA on 08/03/2018.

2018/03/08
1907/BNN-TY

Xây dựng Kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm bằng nguồn ngân sách địa phương.

2018/03/08
31/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.

2018/03/08
1880/BNN-PC

Triển khai nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành của Bộ NN&PTNT.

2018/03/07
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 06/03/2018.

2018/03/06
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 27/02/2018.

2018/02/27
687/QÐ-BNN-PC

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ NNPTNT tính đến hết ngày 31/12/2017.

2018/02/27
Grain: World Markets and Trade

Grain: World Markets and Trade published by USDA on 08/02/2018.

2018/02/08
Oilseeds: World Markets and Trade

Oilseeds: World Markets and Trade published by USDA on 08/02/2018.

2018/02/08
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 07/02/2018.

2018/02/07
1263/CĐ-BNN-TY

Tăng cường các biện pháp phòng, chống Cúm gia cầm, ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm nguy hiểm khác xâm nhiễm vào Việt Nam.

2018/02/05
15/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

2018/02/02
Danh sách công ty thuốc thú y đạt GMP Danh sách các công ty sản xuất thuốc thú y đạt chứng nhận GMP. 2018/01/30
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 30/01/2018.

2018/01/30
Thị trường thịt heo Trung Quốc

Tổng hợp giá heo hơi tại trại ở một số địa phương của Trung Quốc ngày 26/01/2018.

2018/01/26
867/TB-BNN-VP

Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị Tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

2018/01/25
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 23/01/2018.

2018/01/23
219/QĐ-BNN-QLCL

Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018.

2018/01/23
Thị trường thịt heo thế giới

Tổng hợp giá heo hơi tại trại của một số quốc gia trên thế giới trong 2 tuần đầu tháng 1/2018.

2018/01/21
Thị trường chăn nuôi trong nước

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 16/01/2018.

2018/01/16
01/2018/TT-BNNPTNT

Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

2018/01/16
10/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

2018/01/15
World Agricultural Production World Agricultural Production published by USDA on 12/01/2018. 2018/01/13
Grain: World Markets and Trade Grain: World Markets and Trade published by USDA on 12/01/2018. 2018/01/13
Thị trường chăn nuôi ngày 09/01/2018 Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 09/01/2018. 2018/01/09
Thị trường chăn nuôi ngày 02/01/2018

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 02/01/2018.

2018/01/02
QCVN 01-186: 2017/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu. 2017/12/29
Giá sản phẩm chăn nuôi trong năm 2017

Diễn biến giá heo, gà và vịt hơi (tại trại chăn nuôi) từ tháng 12/2016 đến tháng 12/2017.

2017/12/27
48/CT-TTg

Tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

2017/12/27
Thị trường chăn nuôi ngày 26/12/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 26/12/2017.

2017/12/26
28/2017/TT-BNNPTNT Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 2017/12/25
10548/CT-BNN-QLCL

Chỉ thị về việc tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

2017/12/20
Dairy: World Markets and Trade

Dairy: World Markets and Trade published by USDA on 15/12/2017.

2017/12/16
Thị trường heo hơi thế giới

Tổng hợp giá heo hơi tại trại của Việt Nam, Trung Quốc và một số quốc gia trên thế giới ngày 12/12/2017.

2017/12/14
10375/BNN-TTr

Hóa chất sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

2017/12/14
Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2017

Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2017 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm (Nguồn: TCTK, tháng 12/2017).

2017/12/13
World Agricultural Production

World Agricultural Production published by USDA on 12/12/2017.

2017/12/13
Thị trường chăn nuôi ngày 12/12/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 12/12/2017.

2017/12/13
Grain: World Markets and Trade

Grain: World Markets and Trade published by USDA on 12/12/2017.

2017/12/12
566/TB-VPCP

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

2017/12/08
2048/CN-KHTC

Tăng cường công tác chỉ đạo phát triển chăn nuôi, ổn định thị trường.

2017/12/07
Thị trường chăn nuôi ngày 05/12/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 05/12/2017.

2017/12/05
Thị trường thịt heo thế giới

Tổng hợp giá heo hơi tại trại của Việt Nam, Trung Quốc và một số quốc gia trên thế giới trong tháng 11/2017.

2017/11/30
9917/TB-BNN-VP

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp giao ban công tác tháng 11 và triển khai công tác tháng 12/2017.

2017/11/29
21/2017/QH14

Luật số 21/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Quy hoạch.

2017/11/24
Thị trường chăn nuôi ngày 21/11/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 21/11/2017.

2017/11/21
18/2017/QH14

Luật số 18/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Thủy sản.

2017/11/21
120/NQ-CP

Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

2017/11/17
1819/QĐ-TTg

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020.

2017/11/16
45/2017/QĐ-TTg

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

2017/11/16
24/2017/TT-BNNPTNT

Ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2017/11/15
20/2017/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

2017/11/10
Grain: World Markets and Trade (11/2017)

Grain: World Markets and Trade published by USDA on 09/11/2017.

2017/11/09
Oilseeds: World Markets and Trade (11/2017)

Oilseeds: World Markets and Trade published by USDA on 09/11/2017.

2017/11/09
Thị trường chăn nuôi ngày 07/11/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 07/11/2017.

2017/11/07
Thị trường thịt heo thế giới

Tổng hợp giá heo hơi tại trại của Việt Nam, Trung Quốc và một số quốc gia trên thế giới trong tháng 10/2017.

2017/11/01
119/2017/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2017/11/01
Thị trường chăn nuôi ngày 31/10/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 31/10/2017.

2017/10/31
1670/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020. 2017/10/31
8465/BNN-KHCN

Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ cấm chuyển giao thuộc ngành nông nghiệp.

2017/10/31
Giá sản phẩm chăn nuôi từ năm 2013 đến tháng 10/2017

Diễn biến giá heo, gà và vịt hơi (tại trại chăn nuôi) từ năm 2013 đến ngày 26/10/2017.

2017/10/26
Thị trường chăn nuôi ngày 24/10/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 24/10/2017.

2017/10/24
Thị trường chăn nuôi ngày 17/10/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 17/10/2017.

2017/10/17
Top 100 doanh nghiệp TACN lớn nhất thế giới năm 2016

Danh sách 100 doanh nghiệp sản xuất TACN lớn nhất thế giới năm 2016. Tập đoàn Masan Nutri-Science của Việt Nam đứng thứ 50 (Nguồn: Feed International, 10/2017).

2017/10/16
8666/TB-BNN-VP

Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Văn Tám về việc heo bị tiêm thuốc an thần trước khi mổ tại TP Hồ Chí Minh.

2017/10/16
TCVN 11041-3:2017 – Chăn nuôi hữu cơ

TCVN 11041-3:2017 – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ, ban hành ngày 27/09/2017.

2017/10/13
TCVN 11041-4:2017 – YC đối với tổ chức đánh giá &CN hệ thống SXCBSP hữu cơ

TCVN 11041-4:2017 – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 4: Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ, ban hành ngày 27/09/2017.

2017/10/13
TCVN 11041-1:2017 – YC chung đối với SXCB, ghi nhãn SPNN hữu cơ.

TCVN 11041-1:2017 – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

2017/10/13
TCVN 11041-3:2017 TCVN 11041-3:2017 – Nông nghiệp hữu cơ - Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ. 2017/10/13
Livestock and Poultry: World Markets and Trade

Livestock and Poultry - World Markets and Trade published by USDA on 12/10/2017.

2017/10/12
World Agricultural Production

World Agricultural Production published by USDA on 12/10/2017.

2017/10/12
Grain: World Markets and Trade

Grain: World Markets and Trade published by USDA on 12/10/2017.

2017/10/12
Thị trường chăn nuôi ngày 10/10/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 10/10/2017.

2017/10/10
8539/TB-BNN-VP

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp giao ban công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10/2017.

2017/10/10
98-QĐ/TW Quy định về luân chuyển cán bộ. 2017/10/07
8350/BNN

Đề nghị chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ.

2017/10/04
Thị trường chăn nuôi ngày 03/10/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 03/10/2017.

2017/10/03
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 9/2016 đến 9/2017

Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 9/2016 đến 9/2017.

2017/10/03
Top 50 công ty sản xuất gia cầm lớn nhất thế giới năm 2017

Danh sách 50 công ty sản xuất gia cầm lớn nhất thế giới năm 2017 (Nguồn: WattAgNet, 10/2017).

2017/09/29
Top 20 công ty sản xuất trứng gia cầm lớn nhất thế giới năm 2017

Danh sách 20 công ty sản xuất trứng gia cầm lớn nhất thế giới năm 2017 (Nguồn: WattAgNet, 10/2017).

2017/09/29
Thị trường chăn nuôi ngày 26/09/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 26/09/2017.

2017/09/26
1434/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 - 2020. 2017/09/22
3768/QĐ-BNN-TY

Cho phép nhập khẩu trở lại gia cầm và sản phẩm từ gia cầm chưa qua xử lý nhiệt từ bang Wiconsin và Tennessee, Hoa Kỳ vào Việt Nam.

2017/09/20
Thị trường chăn nuôi ngày 19/09/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 19/09/2017.

2017/09/19
1525/CN-TĂCN Rà soát quy trình và đăng ký hoạt động thử nghiệm liên phòng TĂCN. 2017/09/19
107/2017/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hợp tác xã. 2017/09/15
Thị trường chăn nuôi ngày 12/09/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 12/09/2017.

2017/09/12
Thị trường chăn nuôi ngày 05/09/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 05/09/2017.

2017/09/05
3566/QĐ-BNN-BVTV

Quyết định về việc tiếp tục nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ.

2017/09/01
3542/QĐ-BNN-TY

Quyết định về việc tiếp tục nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ.

2017/08/31
1446/CN-TĂCN

Kiểm tra chặt bột thịt xương nhập khẩu làm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm.

2017/08/31
Thị trường chăn nuôi ngày 29/08/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 29/08/2017.

2017/08/29
Thị trường thịt heo thế giới

Tổng hợp giá heo hơi tại trại của Việt Nam, Trung Quốc và một số quốc gia trên thế giới trong tháng 8/2017.

2017/08/29
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 8/2016 đến 8/2017

Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 8/2016 đến 8/2017.

2017/08/29
Danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm động vật trên cạn

Danh sách 1.763 doanh nghiệp của 22 nước đủ điều kiện xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn vào Việt Nam (Nguồn: Cục Thú y, tháng 8/2017).

2017/08/29
16/2017/TT-BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn.

2017/08/24
Thị trường chăn nuôi ngày 22/08/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 22/08/2017.

2017/08/22
100/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản (Kéo dài thời gian lưu hành Danh mục TACN, thủy sản).

2017/08/18
97/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

2017/08/18
37/2017/QĐ-TTg

Bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.

2017/08/17
Lộ trình quản lý TACN chứa kháng sinh

(Infographics): Thống kê việc sử dụng kháng sinh trong TACN hiện nay và lộ trình quản lý thức ăn chứa kháng sinh. Nguồn: TTXVN, Bộ NN&PTNT.

2017/08/15
Thị trường chăn nuôi ngày 15/08/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 15/08/2017.

2017/08/15
6753/BNN-QLCL

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2017.

2017/08/15
Thị trường chăn nuôi ngày 08/08/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 08/08/2017.

2017/08/08
3322/QĐ-BNN-KHCN

Giao nhiệm vụ thẩm định cấp giấy chứng nhận hoạt động và chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

2017/08/08
6524/CT-BNN-KHCN

Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

2017/08/07
Báo cáo của IGC về thị trường ngũ cốc thế giới

Uỷ ban Ngũ cốc Quốc tế (IGC) công bố báo cáo tháng 7 về thị trường ngũ cốc toàn cầu.

2017/08/06
6377/TB-BNN-VP

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp về quản lý thuốc, kháng sinh và vắc xin thú y.

2017/08/04
Thị trường thịt heo móc hàm thế giới 31/07/2017

Tổng hợp giá thịt heo móc hàm tại một số quốc gia trên thế giới đến ngày 31/07/2017.

2017/08/02
Thị trường SPCN ngày 02/08/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá bán lẻ) tại các tỉnh ngày 02/08/2017.

2017/08/02
Thị trường heo hơi thế giới 31/07/2017

Tổng hợp giá heo hơi tại trại của Trung Quốc, Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới đến ngày 31/07/2017.

2017/08/01
Thị trường chăn nuôi ngày 01/08/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 01/08/2017.

2017/08/01
90/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. 2017/07/31
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 7/2016 đến 7/2017

Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 7/2016 đến 7/2017.

2017/07/31
11/2017/TT-BCT

Quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa.

2017/07/28
Thị trường SPCN ngày 26/07/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá bán lẻ) tại các tỉnh ngày 26/07/2017.

2017/07/26
Thị trường chăn nuôi ngày 24/07/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 24/07/2017.

2017/07/24
Triển vọng nông nghiệp thế giới (2017-2026)

Báo cáo triển vọng nông nghiệp thế giới giai đoạn 2017 - 2026. Nguồn: OECD-FAO, tháng 7/2017.

2017/07/23
Thị trường chăn nuôi ngày 18/07/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 18/07/2017.

2017/07/18
Giá sản phẩm chăn nuôi từ năm 2013 đến 18/07/2017

Diễn biến giá heo, gà và vịt hơi (tại trại chăn nuôi) từ năm 2013 đến ngày 18/07/2017.

2017/07/18
Thị trường chăn nuôi ngày 17/07/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 17/07/2017.

2017/07/17
Thống kê hộ nuôi chim yến 2017

Thống kê lượng hộ nuôi chim yến cả nước năm 2017.

2017/07/17
Thị trường heo hơi thế giới 13/07/2017

Tổng hợp giá heo hơi tại trại của Trung Quốc, Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới đến ngày 13/07/2017.

2017/07/14
Thị trường chăn nuôi ngày 11/07/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 11/07/2017.

2017/07/11
Thị trường heo hơi thế giới 04/07/2017

Tổng hợp giá heo hơi tại trại của Trung Quốc, Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới đến ngày 04/07/2017.

2017/07/05
14/2017/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

2017/07/05
Thị trường chăn nuôi ngày 04/07/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 04/07/2017.

2017/07/04
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 6/2016 đến 6/2017

Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 6/2016 đến 6/2017.

2017/06/30
923/QĐ-TTg

Phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư.

2017/06/29
Thị trường heo hơi thế giới

Tổng hợp giá heo hơi tại trại của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới đến ngày 27/06/2017.

2017/06/28
Thị trường chăn nuôi ngày 27/06/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 27/06/2017.

2017/06/27
939/CN-GSL Khuyến nghị phát triển chăn nuôi bền vững. 2017/06/26
5027/BNN-CN

Bộ NN&PTNT trả lời kiến nghị về Danh mục thức ăn chăn nuôi.

2017/06/22
Giá heo hơi Trung Quốc ngày 21/06/2017

Tổng hợp giá heo hơi tại các tỉnh của Trung Quốc ngày 21/06/2017.

2017/06/21
43/2017/QH14

Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020.

2017/06/21
Thị trường chăn nuôi ngày 20/06/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 20/06/2017.

2017/06/20
13/2017/TT-BNNPTNT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y.

2017/06/20
QCVN 150:2017/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung.

2017/06/20
QCVN 151:2017/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở vắt sữa và thu gom sữa tươi - Yêu cầu để bảo đảm an toàn thực phẩm.

2017/06/20
Giá thịt, sữa thế giới Diễn biến giá thịt, sữa thế giới từ tháng 5/2016 đến tháng 5/2017. 2017/06/16
Danh sách vi khuẩn kháng kháng sinh

Danh sách vi khuẩn kháng kháng sinh do WHO công bố tháng 3/2017.

2017/06/16
Thống kê chăn nuôi lợn, gia cầm Việt Nam 01/04/2017

Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/04/2017 về số lượng đầu con và sản phẩm lợn, gia cầm (Nguồn: TCTK, tháng 06/2017).

2017/06/09
Thị trường chăn nuôi ngày 06/06/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 06/06/2017.

2017/06/06
Thị trường heo hơi thế giới

Tổng hợp giá heo hơi tại trại của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới đến ngày 31/05/2017.

2017/05/31
Thị trường chăn nuôi ngày 29/05/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 29/05/2017.

2017/05/29
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 5/2016 đến 5/2017

Diễn biến giá heo, gà và vịt hơi (tại trại chăn nuôi) từ tháng 5/2016 đến 5/2017.

2017/05/29
10/2017/TT-BNNPTNT

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành.

2017/05/29
11/2017/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT.

2017/05/29
08/VBHN-BNNPTNT

Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở NN&PTNT.

2017/05/25
Thị trường chăn nuôi ngày 23/05/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 23/05/2017.

2017/05/23
4214/BNN-TY Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc. 2017/05/23
4127/BNN-VP

Triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động quảng cáo.

2017/05/22
678/QĐ-TTg

Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020.

2017/05/19
20/CT-TTg

Chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

2017/05/17
Thị trường chăn nuôi ngày 16/05/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 16/05/2017.

2017/05/16
Thị trường heo hơi Việt Nam và thế giới

Tổng hợp giá heo hơi tại trại của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới đến ngày 12/05/2017.

2017/05/12
59/2017/NĐ-CP

Quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

2017/05/12
15/2017/QĐ-TTg

Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

2017/05/12
4997/VPCP-V.I

Chẩn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và giải quyết trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

2017/05/11
Thị trường chăn nuôi ngày 08/05/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 08/05/2017.

2017/05/08
3824/BCT-XNK Biện pháp thúc đẩy xuất khẩu thịt lợn. 2017/05/03
Thị trường chăn nuôi ngày 02/05/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 02/05/2017.

2017/05/02
3609/BNN-CN Chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn. 2017/04/28
597/TTg-NN Một số giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi. 2017/04/28
3511/BNN-CN

Giải pháp cấp bách nhằm ổn định phát triển chăn nuôi.

2017/04/27
3509/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP tháng 4/2017. 2017/04/27
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 4/2016 đến 4/2017

Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 4/2016 đến 4/2017.

2017/04/26
Thị trường chăn nuôi ngày 25/04/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 25/04/2017.

2017/04/25
Giá heo hơi của Trung Quốc và một số nước

Diễn biến giá heo hơi của Trung Quốc và một số nước trên thế giới từ 20/04/2016 đến tháng 20/04/2017. Lưu ý: Giá heo hơi hiện nay của Trung Quốc: 53.300 VNĐ/kg.

2017/04/24
15/CT-TTg

Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp.

2017/04/24
Thị trường thịt heo thế giới

Tổng hợp giá heo hơi tại trại của một số quốc gia trên thế giới trong tháng 4/2017.

2017/04/23
553/QĐ-TTg Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030. 2017/04/21
Thị trường chăn nuôi ngày 18/04/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 18/04/2017.

2017/04/18
43/2017/NĐ-CP Nhãn hàng hóa. 2017/04/14
3046/BNN-CN Một số giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi. 2017/04/12
3005/CT-BNN-TY

Tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm.

2017/04/11
Thị trường chăn nuôi ngày 11/04/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 11/04/2017.

2017/04/11
1206/QĐ-BNN-TY Chương trình quốc gia giám sát bệnh Cúm gia cầm. 2017/04/07
41/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

2017/04/05
39/2017/NĐ-CP Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản. 2017/04/04
397/QĐ-CN-MTCN

Hướng dẫn phương án bảo vệ môi trường trong khu chăn nuôi tập trung.

2017/04/04
Thị trường chăn nuôi ngày 03/04/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 03/04/2017.

2017/04/03
468/CN-TĂCN

Nhập khẩu TĂCN chứa kháng sinh đáp ứng Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/05/2016.

2017/03/31
Top 10 địa phương chăn nuôi lớn nhất năm 2016

Tổng hợp top 10 địa phương chăn nuôi lớn nhất trong cả nước phân theo vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi năm 2016.

2017/03/28
427/CĐ-TTg

Công điện về việc tập trung phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người xâm nhiễm vào Việt Nam.

2017/03/27
Danh mục sinh vật biến đổi gen làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

Tổng hợp danh mục các giống ngô, đậu tương đã được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học xác nhận đủ điều kiện làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

2017/03/25
902/QĐ-BNN-TY

Tạm ngừng nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm từ Braxin.

2017/03/23
Danh sách 21 nhà máy chế biến thịt của Brazil cấm xuất khẩu vào Việt Nam

Danh sách 21 nhà máy chế biến thịt xuất khẩu của Brazil cấm nhập khẩu vào Việt Nam ban hành kèm Quyết định 902/QĐ-BNN-TY ngày 23/03/2017.

2017/03/23
03/2017/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng. 2017/03/22
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 3/2016 đến 3/2017

Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 3/2016 đến 3/2017.

2017/03/20
Giá heo hơi của Trung Quốc và một số nước

Diễn biến giá heo hơi của Trung Quốc và một số nước trên thế giới từ tháng 3/2016 đến tháng 3/2017. Lưu ý: Giá heo hơi hiện nay của Trung Quốc: 55.600 VNĐ/kg.

2017/03/20
Livestock, Dairy and Poultry Outlook (03/2017)

Livestock, Dairy and Poultry Outlook published by USDA on 15/03/2017.

2017/03/16
728/QĐ-BNN-CN

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực chăn nuôi ban hành ngày 14/03/2017.

2017/03/14
Feed Outlook (03/2017)

Feed Outlook published by USDA on 13/03/2017.

2017/03/14
686/QĐ-BNN-TY Tạm dừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ. 2017/03/10
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 1/2013 đến nay

Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 1/2013 đến nay.

2017/03/10
Giá heo hơi của Trung Quốc và một số nước

Diễn biến giá heo hơi của Trung Quốc và một số nước trên thế giới từ tháng 3/2016 đến 7/3/2017. Lưu ý: Giá heo hơi hiện nay của Trung Quốc: 56.911 VNĐ/kg.

2017/03/07
03/2017/TT-BCT

Nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017.

2017/03/03
20/2017/NĐ-CP Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. 2017/02/24
1580/BNN-TTr

Đề nghị chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm.

2017/02/22
441/QĐ-BNN-TY

Kế hoạch giám sát ATTP quốc gia đối với thịt gà chế biến phục vụ xuất khẩu.

2017/02/21
1475/CĐ-BNN-TY

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm khác xâm nhiễm vào Việt Nam.

2017/02/17
1426/BNN-CN

Chăn nuôi lợn và thức ăn chăn nuôi công nghiệp.

2017/02/16
Giá heo hơi của Trung Quốc và một số nước

Diễn biến giá heo hơi của Trung Quốc và một số nước trên thế giới từ tháng 2/2016 đến tháng 15/2/2017. Lưu ý: Giá heo hơi hiện nay của Trung Quốc: 60.254 VNĐ/kg.

2017/02/15
133/CN-VP

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ điện tử đối với nhóm thủ tục hành chính thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước.

2017/02/06
Top 30 quốc gia sản xuất TACN trên thế giới năm 2016

Danh sách 30 quốc gia sản xuất thức ăn chăn nuôi chiếm 86% sản lượng TACN toàn cầu. Việt Nam đứng thứ 14 trên thế giới và thứ 1 vùng Đông Nam Á (Nguồn: Global Feed Survey, Alltech 2/2017).

2017/02/02
Top 10 quốc gia sản xuất TACN lợn năm 2016

Danh sách 10 quốc gia sản xuất thức ăn chăn nuôi lợn lớn nhất toàn cầu. Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới và thứ 2 châu Á (Nguồn: Global Feed Survey, Alltech 2/2017).

2017/02/02
Giá heo hơi của Trung Quốc và một số nước

Diễn biến giá heo hơi của Trung Quốc và một số nước trên thế giới từ tháng 1/2016 đến tháng 1/2017. Lưu ý: Giá heo hơi hiện nay của Trung Quốc: 60.313 VNĐ/kg.

2017/02/02
Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 1/2016 đến 1/2017

Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 1/2016 đến tháng 1/2017.

2017/02/02
121/TY-KD

Chấn chỉnh công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông trong nước và thu phí kiểm dịch.

2017/01/23
01/2017/TT-BNNPTNT

Bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

2017/01/16
226/QĐ-BNN-KH

Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ.

2017/01/09
02/2017/NĐ-CP

Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

2017/01/09
4559/QĐ-BNN-TY

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT trong lĩnh vực thú y.

2016/12/30
Thủ tục hành chính lĩnh vực thú y

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y (Ban hành kèm theo Quyết định số 4559/QĐ-BNN-TY).

2016/12/30
11205/BNN-CN Hỗ trợ ổn định phát triển chăn nuôi lợn. 2016/12/29
11186/BNN-CN Lưu hành thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm có chứa kháng sinh theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT. 2016/12/29
5463/QĐ-BNN-PC

Bãi bỏ TT số 20/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2014 quy định 1 số nội dung về phân công và thẩm quyền QL vật tư NN.

2016/12/28
Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2016

Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2016 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm (Nguồn: TCTK, tháng 12/2016).

2016/12/27
36/2016/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam.

2016/12/26
1951/CN-TACN

Thực hiện Thông tư số 27/2016/TT-BNNPTNT.

2016/12/20
Danh sách các phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi

Danh sách các phòng thử nghiệm được Bộ NN&PTNT và Cục Chăn nuôi chỉ định phân tích thức ăn chăn nuôi.

2016/12/15
Danh sách các tổ chức kiểm tra xác nhận chất lượng TACN

Danh sách các tổ chức kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi được chỉ định.

2016/12/15
Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy TACN

Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi được chỉ định.

2016/12/15
Danh sách các tổ chức chứng nhận VietGAHP

Danh sách các tổ chức chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi được chỉ định.

2016/12/15
Danh sách các trang trại chăn nuôi VietGAHP

Danh sách các trang trại chăn nuôi được chứng nhận VietGAHP còn hiệu lực (tính đến 15/12/2016).

2016/12/15
Danh sách cơ sở chăn nuôi ATDB

Danh sách các cơ sở chăn nuôi được công nhận an toàn dịch bệnh động vật năm 2016.

2016/11/28
155/2016/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

2016/11/18
154/2016/NĐ-CP Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 2016/11/16
285/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

2016/11/14
225/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

2016/11/11
33/TT-BNNPTNT

Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2016/10/31
TOP 50 công ty gia cầm lớn nhất thế giới

Danh sách 50 công ty gia cầm lớn nhất thế giới năm 2016.

2016/10/28
TOP 10 công ty sản xuất trứng gia cầm lớn nhất thế giới

Danh sách 10 công ty sản xuất trứng gia cầm lớn nhất thế giới năm 2016.

2016/10/28
4369/QĐ-BNN-CN

Định mức kinh tế kỹ thuật bổ sung áp dụng cho dự án Phát triển giống trâu giai đoạn 2012-2015.

2016/10/26
4377/QĐ-BNN-TY Kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất thịt gà chế biến xuất khẩu. 2016/10/26
4217/QĐ-BNN-BVTV

Quyết định về việc tạm ngừng nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ.

2016/10/17
8689/BNN-TY

Xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2017.

2016/10/13
19197/QLD-ĐK

Rút 09 nguyên liệu salbutamol ra khỏi Danh mục nguyên liệu hoạt chất đã công bố trong Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

2016/10/03
137/2016/NĐ-CP

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước CHXHCN Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016 - 2018.

2016/09/29
3727/QĐ-BNN-QLCL

Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp “Quản lý, kiểm soát và ngăn chặn việc lạm dụng hoá chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản”.

2016/09/12
134/2016/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2016/09/01
7149/BNN-CN

Quản lý chất Salbutamol.

2016/08/24
120/2016/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.

2016/08/23
16/2016/TT-BCT

Quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2016.

2016/08/19
29/2016/TT-BNNPTNT

Quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn.

2016/08/05
593/QĐ-TTg

Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020 (ban hành ngày 04/06/2016).

2016/08/04
27/2016/TT-BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

2016/07/26
3075/QĐ-BNN-QLCL

Hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

2016/07/20
2803/QĐ-BNN-TY

Kế hoạch quản lý, giám sát nguyên liệu kháng sinh nhập khẩu để sản xuất thuốc thú y giai đoạn 2016 - 2020.

2016/07/07
66/2016/NĐ-CP

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

2016/07/01
5547/TB-BNN-VP

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng năm 2016.

2016/06/30
13/2016/TT-BNNPTNT

Quy định về quản lý thuốc thú y (ban hành ngày 02/06/2016).

2016/06/30
2509/QĐ-BNN-CN

Quy chế chứng nhận và quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn, gà an toàn trong nông hộ.

2016/06/22
5128/TB-BNN-VP

Ý kiến Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Đánh giá 3 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu chăn nuôi.

2016/06/20
15/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp.

2016/06/10
2316/QÐ-BNN-QLCL

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

2016/06/10
14/TT-BNNPTNT

Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh.

2016/06/02
08/2016/TT-BNNPTNT Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. 2016/06/01
10/2016/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam (xem nội dung chi tiết các phụ lục tại menu Danh Mục).

2016/06/01
10/2016/TT-BNNPTNT

Danh mục thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam (ban hành kèm Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT).

2016/06/01
10/2016/TT-BNNPTNT

Danh mục thuốc thú y sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam (ban hành kèm Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT).

2016/06/01
10/2016/TT-BNNPTNT

Danh mục thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam (ban hành kèm Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT).

2016/06/01
09/2016/TT-BNNPTNT

Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

2016/06/01
06/2016/TT-BNNPTNT Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam. 2016/05/31
07/2016/TT-BNNPTNT Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn 2016/05/31
04/2016/TT-BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.

2016/05/30
35/NQ-CP

Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

2016/05/16
35/2016/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y.

2016/05/15
34/2016/ND-CP

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2016/05/14
13/CT-TTg

Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.

2016/05/09
19/2016/QÐ-TTg

Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2016/05/06
1614 /QĐ-BNN-PC

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT đến hết ngày 31/3/2016.

2016/05/05
107/2016/QH13

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ban hành ngày 06/04/2016.

2016/04/30
4769/BTC-TCT

Chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư thường xuyên.

2016/04/29
16/2016/QĐ-TTg

Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp.

2016/04/29
806/TY-QLT

Tạm ngừng nhập khẩu nguyên liệu kháng sinh Enrofloxacin.

2016/04/27
477/CN-MTCN

Danh mục mẫu công trình khí sinh học và chế phẩm sinh học được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận tiến bộ kỹ thuật và được phép lưu hành tại Việt Nam.

2016/04/15
2956/CT-BNN-QLCL

Tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

2016/04/13
766/BNN-TY

Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2016.

2016/04/07
Tiêu chuẩn thực hành chăn nuôi tốt GAHP cho gà đẻ và gà thịt của các nước Asian, 2015

Bảng tổng hợp Tiêu chuẩn thực hành chăn nuôi tốt (GAHP) cho gà đẻ và gà thịt của các nước Asian, xuất bản 2015.

2016/04/07
593/QĐ-TTg

Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020.

2016/04/06
391/CN-GSN

Thực hiện phong trào ký cam kết chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

2016/04/01
Kết quả sản xuất chăn nuôi 2010-2015 và kế hoạch 2020

Tổng hợp kết quả sản xuất chăn nuôi từ năm 2010-2015 và kế hoạch đến năm 2020 (Nguồn: Cục Chăn nuôi, tháng 3/2016).

2016/03/16
Thống kê sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu

Tổng hợp tình hình nhập khẩu một số sản phẩm chăn nuôi từ năm 2012 - 2015 (Nguồn: TCHQ, tháng 1/2016).

2016/03/12
02/2016/TT-BCT

Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2016.

2016/03/11
1962/TB-BNN-VP

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị tổng kết triển khai Đợt cao điểm hành động Năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2015.

2016/03/11
1704/TB-BNN-VP

Kết quả đánh giá, xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2015.

2016/03/02
629/QĐ-BNN-QLCL

Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

2016/03/02
218/CN-VP

Dừng tiếp nhận hồ sơ giấy, thực hiện tiếp nhận hồ sơ điện tử đối với thủ tục đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng TĂCN nhập khẩu.

2016/03/01
Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2015

Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2015 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm (Nguồn: TCTK, tháng 3/2016).

2016/02/29
476/QĐ-BNN-TY

Phê duyệt chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020.

2016/02/17
01/2016/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi.

2016/02/15
Sản lượng TACN thế giới năm 2015

Sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp của các nước trên thế giới năm 2015 (Việt Nam tiếp tục xếp thứ 17).

2016/02/15
929/BNN-CN

Thống nhất một số quy định về kháng sinh và nhóm chất Beta – agonist trong thực phẩm.

2016/02/03
685/CT-BNN-TY

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm dịp trước và sau Tết Bính Thân 2016.

2016/01/25
678/CĐ-BNN-CN

Tăng cường quản lý chất cấm trong chăn nuôi.

2016/01/22
01/2016/QĐ-TTg

Cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

2016/01/19
04/VBHN-BNNPTNT

Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

2016/01/08
01/VBHN-BNNPTNT

Quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Campuchia vào Việt Nam.

2016/01/08
10598/CĐ-BNN-TY

Tăng cường công tác phòng, chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người.

2015/12/28
205/2015/TT-BTC Quy định về cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hỉệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020. 2015/12/23
182/2015/TT-BTC

Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. (Lưu ý: thuế suất một số sản phẩm chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có điều chỉnh).

2015/12/16
201/2015/TT-BTC

Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018.

2015/12/16
Sắc lệnh 69

Ngày 14/05/1950 Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Nha Chăn nuôi trên cơ sở sáp nhập Nha Thú y mục súc và Ngư nghiệp (tư liệu lịch sử).

2015/12/15
27/2015/TT-NHNN

Hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ... (Lưu ý: Lãi suất vay 1,2%/ năm).

2015/12/15
379/TB-VPCP

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác phòng, chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng là phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản và chất cấm dùng trong chế biến thực phẩm, trong chăn nuôi.

2015/12/10
Danh sách Phòng thử nghiệm định lượng nhóm Bêta-agonist

Danh sách các phòng thử nghiệm định lượng nhóm Bêta-agonist (cập nhật đến 09/12/2015).

2015/12/09
9675/BNN-QLCL

Tổ chức triển khai thí điểm xác nhận sản phẩm an toàn.

2015/11/30
100/2015/QH13

BỘ LUẬT HÌNH SỰ.

2015/11/27
97/2015/QH13

Luật Phí và Lệ phí.

2015/11/25
45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN

Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn.

2015/11/23
124/2015/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2015/11/19
4758/QĐ-BNN-TY

Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch.

2015/11/18
9431/TB-BNN-VP

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp toàn quốc về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2015.

2015/11/17
42/2015/TT-BNNPTNT

Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

2015/11/16
4653/QĐ-BNN-CN

8 Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP).

2015/11/10
13/2015/TT-BKHĐT

Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2015/10/28
36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y.

2015/10/20
37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y.

2015/10/20
4069/QĐ-BNN-QLCL

Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra ATTP trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2015/10/17
713/QĐ-CN-GSN

Hướng dẫn thực hiện biện pháp an toàn sinh học tối thiểu cho cơ sở chăn nuôi gia cầm sinh sản.

2015/10/16
4070/QĐ-BNN-QLCL

Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các địa phương.

2015/10/14
Tóm tắt Hiệp định TPP Toàn văn bản tóm tắt Hiệp định TPP. 2015/10/13
8365/BNN-TY

Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế phẩm sinh học.

2015/10/12
8385/CĐ-BNN-TY

Công điện khẩn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

2015/10/12
2000/TY-DT

Tăng cường công tác phòng, chống dịch tai xanh tại các tỉnh phía Nam.

2015/10/09
TOP 101 Công ty sản xuất TACN thế giới năm 2014

Danh sách TOP 101 Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu thế giới năm 2014. Việt Nam có 2 Công ty: Masan (xếp thứ 60) và Greenfeed (xếp thứ 95).

2015/10/07
31/2015/TT-BNNPTNT

Giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi.

2015/10/06
1914/TY-TYCĐ

Hướng dẫn nhận biết và xử lý hành vi bơm nước vào gia súc trước và sau khi giết mổ.

2015/10/01
7561/TB-BNN-VP

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh xuất khẩu nông lâm thủy sản.

2015/09/14
29/2015/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

2015/09/12
3194/QĐ-BNN-CN

Hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt, sử dụng công trình khí sinh học nắp cố định, công trình khí sinh học bằng vật liệu composite và quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học làm đệm lót sinh học chăn nuôi lợn, gà.

2015/09/11
103/2015/TT-BTC

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

2015/09/08
2785/CT-BNN-CN Tăng cường quản lý chất cấm trong chăn nuôi. 2015/09/07
1690/TY-TYCĐ Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 7124/CT-BNN-TY của Bộ NN&PTNT. 2015/09/06
7124/CT-BNN-TY

Xử lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C.

2015/08/31
283/TB-VPCP

Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

2015/08/19
Chi phí sản xuất gà thịt của một số nước châu Á

Tổng hợp chi phí sản xuất gà thịt của một số nước châu Á (Nguồn: Asia Market Prices, tháng 5/2015)

2015/08/16
Chi phí sản xuất và giết mổ gà thịt của châu Âu và các nước

Tổng hợp chi phí sản xuất và giết mổ gà thịt của châu Âu và một số nước (Nguồn: Agricultural Economics Research Institute, 2013).

2015/08/16
113/2015/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

2015/08/07
Giá ngô, đậu tương, lúa mì và sữa tươi của Mỹ

Diễn biến giá ngô, đậu tương, lúa mì và sữa tươi (tại trại) của Mỹ từ năm 2010 đến nay.

2015/08/05
23/VBHN-BNNPTNT

Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-TTG ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm ban hành ngày 20/07/2015.

2015/07/24
22/VBHN-BNNPTNT

Hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 20/07/2015.

2015/07/24
19/VBHN-BNNPTNT

Quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống ban hành ngày 20/07/2015.

2015/07/24
20/VBHN-BNNPTNT

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống ban hành ngày 20/07/2015.

2015/07/24
18/VBHN-BNNPTNT

Quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống ban hành ngày 20/07/2015.

2015/07/24
17/VBHN-BNNPTNT

Quy định về quản lý và sử dụng trâu đực giống ban hành ngày 20/07/2015.

2015/07/24
244/TB-VPCP

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tưởng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long.

2015/07/23
21/VBHN-BNNPTNT

Quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quý hiếm ban hành ngày 20/07/2015.

2015/07/23
79/2015/QH13

LUẬT THÚ Y.

2015/07/22
5725/TB-BNN-VP

Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu chăn nuôi và triển khai các nhiệm vụ cấp bách 6 tháng cuối năm 2015.

2015/07/17
5711/TB-BNN-VP

Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị: Phát triển nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp.

2015/07/17
Top 20 quốc gia sản xuất thịt heo lớn nhất thế giới

Danh sách 20 quốc gia sản xuất thịt heo lớn nhất thế giới năm 2014 (Nguồn: Pig International July/ August 2015). Việt Nam xếp thứ 7 thế giới.

2015/07/14
Top 30 quốc gia có tổng đàn heo nái lớn nhất thế giới năm 2014

Danh sách 30 quốc gia có tổng đàn heo nái lớn nhất thế giới năm 2014 (Nguồn: Pig International July/ August 2015). Việt Nam xếp thứ 3 thế giới.

2015/07/14
2766/QĐ-BNN-CN

Công bố mã HS đối với danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

2015/07/13
OECD-FAO: Agricultural Outlook 2015-2024

OECD-FAO: Agricultural Outlook 2015-2024 published by OECD & FAO on 04/07/2015.

2015/07/04
25/2015/TT-BNNPTNT

Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

2015/07/01
5035/TB-BNN-VP

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp triển khai chương trình, kế hoạch năm 2015 về chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho Tp. Hồ Chí Minh.

2015/06/25
23/2015/TT-BNNPTNT

Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

2015/06/22
19/2015/QĐ-TTg

Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.

2015/06/15
4660/BNN-TY

Triển khai đợi 1 tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng năm 2015.

2015/06/12
55/2015/NĐ-CP Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. 2015/06/09
1003/TY-DT

Kiểm soát và ngăn chặn Hội chứng viêm hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (Mers - CoV ).

2015/06/08
4414/BNN-CN

Tăng cường công tác giết mổ gia súc, gia cầm.

2015/06/05
4310/TB-BNN-VP

Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị Triển khai Đề án Thí điểm xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh.

2015/06/02
4245/TB-BNN-VP

Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị phát triển sắn bền vững.

2015/06/01
So sánh tiêu thụ thịt gia cầm bình quân/ người của Việt Nam và các nước

Tiêu thụ thịt gia cầm bình quân trên đầu người của một số nước trên thế giới (Nguồn: Poultry Intrenational, June 2015).

2015/05/29
Dự báo khối lượng thịt gia cầm hơi giết thịt từ 2014 - 2023

Dự báo khối lượng thịt gia cầm hơi giết thịt của một số nước châu Á từ năm 2014 - 2023 (Nguồn: Poultry International, June 2015).

2015/05/29
16 công ty sản xuất trứng lớn nhất châu Á

Danh sách 16 công ty sản xuất trứng lớn nhất châu Á năm 2014 (Nguồn: Poultry International, June 2015).

2015/05/29
4211/CT-BNN-TY

Tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật.

2015/05/29
4211/CT-BNN-TY

Tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật.

2015/05/29
10/CT-TTg

Tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản.

2015/05/29
3941/TB-BNN-VP

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát về hội nghị “Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong chăn nuôi”.

2015/05/21
3780/TB-BNN-VP

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản.

2015/05/18
3706/BNN-TCCB

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV và Thông tư 15/2015/TT-BNNPTNT.

2015/05/15
47/2015/NĐ-CP

Tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2015/05/14
21/2015/QĐ-UBND

Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2015/05/14
529/CN-GSL

Hướng dẫn một số biện pháp chống nóng cho vật nuôi.

2015/05/11
3589/TB-BNN-VP

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám về Hội nghị Triển khai công tác quản lý lợn đực giống và Kiểm tra thức ăn chăn nuôi.

2015/05/11
16/VBHN-BNNPTNT

Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

2015/05/05
575/QĐ-TTg

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

2015/05/04
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện các FTA

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các FTA đã ký kết (phần nông, lâm, thuỷ sản) giai đoạn 2015 - 2018.

2015/04/09
1159/TCT-CS

Tổng cục thuế hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm chăn nuôi.

2015/04/03
15/2015/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2015/03/26
972/QĐ-BNN-KH

Kế hoạch chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và xây dựng hạ tầng nông thôn vùng ĐBSCL năm 2015 của Ban chỉ đạo sản xuất Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vùng ĐBSCL.

2015/03/26
14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

2015/03/25
38/2015/TT-BTC

Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

2015/03/25
13/2015/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2015/03/25
256/CN-TĂCN

Xây dựng quy trình kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp chất lượng TĂCN xuất khẩu, nhập khẩu.

2015/03/23
Danh sách các đơn vị chứng nhận hợp quy lĩnh vực chăn nuôi

Tổng hợp danh sách các đơn vị được Cục Chăn nuôi chỉ định chứng nhận hợp quy lĩnh vực chăn nuôi (cập nhật đến 17/03/2015)

2015/03/17
12/2015/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

2015/03/16
218/CN-TĂCN

Cảnh báo chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.

2015/03/13
2144/CĐ-BNN-TY

Phòng chống dịch LMLM và ngăn chặn nhập lậu gia súc qua biên giới.

2015/03/13
Danh sách cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh

Danh sách các cơ sở chăn nuôi được Cục Thú y công nhận an toàn dịch bệnh đầu năm 2015.

2015/03/12
191/HD-CN-GSL

Hướng dẫn kỹ thuật đối với trại nuôi thỏ.

2015/03/09
192/HD-CN-GSL Hướng dẫn kỹ thuật đối với trại nuôi dê, cừu. 2015/03/09
30/2015/TT-BTC

Hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

2015/03/09
1962/BNN-TY

Xây dựng kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm bằng nguồn kinh phí địa phương.

2015/03/06
183/CN-KHTC

Xây dựng Bộ chỉ số giám sát, đánh giá tái cơ cấu ngành chăn nuôi.

2015/03/05
1865/CT-BNN-TY

Tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm.

2015/03/04
09/2015/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020.

2015/03/03
10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC

Hướng dẫn chi tiết các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện bình ổn giá và kê khai giá.

2015/03/03
08/2015/TT-BNNPTNT

Quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu.

2015/03/02
26/2015/TT-BTC

Hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và sửa đổi một số điều về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

2015/02/27
03/2015/TT-BCT

Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng nuối, trứng gia cầm năm 2015.

2015/02/27
06/2015/TT-BNNPTNT

Sửa đổi Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

2015/02/14
07/2015/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2015/02/14
139/CN-GSN Hướng dẫn quản lý lợn đực giống và thức ăn chăn nuôi năm 2015. 2015/02/13
04/2015/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

2015/02/12
12/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

2015/02/12
471/QĐ-BNN-QLCL

Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2015/02/06
445/QĐ-BNN-QLCL

Kế hoạch hành động năm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp.

2015/02/04
96/CN-KHTC

Công tác báo cáo tình hình sản xuất chăn nuôi định kỳ.

2015/02/04
Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2014

Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2014 về số lượng và sản phẩm gia súc, gia cầm (NEW).

2015/02/02
1257/CT-BNN-TY

Tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người.

2015/02/02
Sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp thế giới 2014

Top các quốc gia có sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp lớn trên thế giới năm 2014 (Việt Nam đứng thứ 17).

2015/01/30
14/2015/TT-BTC

Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2015/01/30
686/TCHQ-TXNK Thuế GTGT đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi. 2015/01/27
222/TCT-CS

Thuế GTGT đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi.

2015/01/20
101/TY-TTr,PC

Hướng dẫn nội dung kiểm tra hoạt động thú y năm 2015.

2015/01/16
29/CN-GSL

Thu mua sữa tươi nguyên liệu.

2015/01/13
23/CN-GSL

Chỉ đạo chăn nuôi bò sữa.

2015/01/12
198/BNN-QLCL

Tăng cường bảo đảm ATTP nông lâm thủy sản trong dịp Tết và mùa lễ hội.

2015/01/09
45/2014/TT-BNNPTNT

Quy định việc kiểm tra cơ sở SXKD vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở SXKD nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm ban hành ngày 03/12/2014.

2015/01/06
01/TB-VPCP

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm.

2015/01/05
1648/CN-TĂCN

Công bố tiêu chuẩn cơ sở và chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm.

2014/12/31
10563/BNN-CN

Triển khai công tác quản lý lợn đực giống và thức ăn chăn nuôi.

2014/12/31
53/2014/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2009/TT-BNN ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam.

2014/12/30
54/2014/TT-BNNPTNT

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

2014/12/30
51/2014/TT-BNNPTNT

Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

2014/12/27
Sản xuất một số nguyên liệu TACN 2014 và kế hoạch 2015

Kết quả sản xuất một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi cả nước năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

2014/12/25
Sản xuất chăn nuôi 2014 và kế hoạch 2015

Kết quả sản xuất chăn nuôi cả nước năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

2014/12/25
50/2014/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

2014/12/24
10091/CĐ-BNN-TY

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch LMLM.

2014/12/17
2261/QĐ-TTg

Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020.

2014/12/15
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 2015

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam đề thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018.

2014/12/14
10000/BNN-TY

Triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 3/2014

2014/12/12
34/CT-TTg

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới.

2014/12/11
189/2014/TT-BTC

Quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

2014/12/11
9897/CT-BNN-TY

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm ban hành ngày 09/12/2014.

2014/12/09
17709/BTC-TCT

Áp dụng thuế GTGT từ ngày 01/01/2015 đối với một số mặt hàng ban hành ngày 04/12/2014.

2014/12/04
44/2014/TT-BNNPTNT

Quy định các bệnh phải kiểm tra định kỳ đối với cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống, bò sữa ban hành ngày 01/12/2014.

2014/12/01
66/2014/QĐ-TTg

Phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành ngày 25/11/2014.

2014/11/25
50 công ty sản xuất gia cầm lớn nhất thế giới năm 2014

Danh sách 50 công ty sản xuất gia cầm lớn nhất thế giới năm 2014 (Nguồn: Watt Executive Guide to World - Poultry Trends 2014, 11/2014).

2014/11/21
Dự báo giá thịt gia cầm thế giới

Dự báo giá thịt gia cầm của Mỹ, Braxin và châu Âu đến năm 2023 (Nguồn: Watt Executive Guide to World - Poultry Trends 2014, 11/2014).

2014/11/21
Cung - cầu và tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm thế giới

Cung - cầu thịt gia súc, gia cầm thế giới và tiêu thụ bình quân/ người năm 2014 (Nguồn: Watt Executive Guide to World - Poultry Trends 2014, 11/2014).

2014/11/21
43/2014/TT-BNNPTNT

Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

2014/11/18
20 quốc gia có tổng sản lượng thịt heo lớn nhất thế giới

Danh sách 20 quốc gia có tổng sản lượng thịt heo lớn nhất thế giới (Nguồn: Pig International, November/ December 2014).

2014/11/14
10 công ty có tổng đàn heo nái lớn nhất thế giới

Danh sách 10 công ty có tổng đàn heo nái lớn nhất thế giới (Nguồn: Pig International, November/ December 2014).

2014/11/14
30 quốc gia có tổng đàn heo nái lớn nhất thế giới

Danh sách 30 quốc gia có tổng đàn heo nái lớn nhất thế giới (Nguồn: Pig International, November/ December 2014).

2014/11/14
165/2014/TT-BTC

Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đâỉ đặc biệt của Việt Nam đề thực hiện Hiệp định Thương mại bàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018.

2014/11/14
Danh mục kháng sinh, hóa chất được phép sử dụng trong chăn nuôi năm 2015 của Mỹ

Danh mục thuốc kháng sinh, hóa chất được phép sử dụng trong chăn nuôi năm 2015 do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) ban hành tháng 11/2014 (Index of Feed Additive Compendium 2015).

2014/11/13
9102/BNN-TY

Triển khai các biện pháp chủ động phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm ban hành ngày 11/11/2014.

2014/11/11
8819/TB-BNN-VP

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp về đề án thí điểm xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với lợn để xuất khẩu tại tỉnh Nam Định và Thái Bình ban hành ngày 31/10/2014.

2014/10/31
8062/NHNN-TD

Giảm lãi suất cho vay phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm, cá tra và tôm về mức tối đa 7%/ năm ban hành ngày 31/10/2014.

2014/10/31
8706/BNN-TY

Tăng cường kiểm tra, xử lý việc bơm nước vào gia súc, thịt gia súc ban hành ngày 28/10/2014.

2014/10/28
158/2014/TT-BTC

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04 ban hành ngày 27/10/2014.

2014/10/27
World's Top Feed Companies in 2014

Danh sách các Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu thế giới năm 2014 (published by WATTAgNet on 24/10/2014).

2014/10/24
Asian Top Feed Companies in 2014

Danh sách các Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu châu Á năm 2014 (published by WATTAgNet on 24/10/2014).

2014/10/24
8552/CĐ-BNN-TY

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Nhiệt thán trên gia súc để ngăn ngừa bệnh lây cho người ban hành ngày 22/10/2014.

2014/10/22
8494/TB-BNN-VP

Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát ban hành ngày 21/10/2014.

2014/10/21
31/VBHN-BNNPTNT

Cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh ban hành ngày 09/10/2014.

2014/10/09
8036/TB-BNN-VP

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp giao ban công tác tháng 9/2014 ban hành ngày 07/10/2014.

2014/10/07
Thống kê trang trại chăn nuôi năm 2014

Thống kê trang trại chăn nuôi theo địa phương năm 2014.

2014/10/01
05/2014/TT-BKHĐT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn ban hành ngày 30/09/2014.

2014/09/30
7422/TB-BNN-VP

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại cuộc họp về công tác bảo tồn và phát triển nguồn gen phục vụ sản xuất nông nghiệp ban hành ngày 16/09/2014.

2014/09/16
7359/CĐ-BNN-TY

Ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các phương tiện vận chuyển hành khách ban hành ngày 12/09/2014.

2014/09/12
7132/TB-BNN-VP

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị triển khai công tác Chăn nuôi - Thú y toàn quốc ban hành ngày 05/09/2014.

2014/09/05
30/2014/TT-BNNPTNT

Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam ban hành ngày 05/09/2014.

2014/09/05
50/2014/QĐ-TTg

Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 ban hành ngày 04/09/2014.

2014/09/04
7115/CĐ-BNN-TY

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm H5N6 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác ban hành ngày 04/09/2014.

2014/09/04
28/2014/TT-BNNPTNT

Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam ban hành ngày 04/09/2014.

2014/09/04
126/2014/TT-BTC

Quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành ngày 28/08/2014.

2014/08/28
63/NQ-CP

Một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển của doanh nghiệp ban hành ngày 25/08/2014.

2014/08/25
Danh sách Phòng thử nghiệm định lượng nhóm Bêta-agonist

Tổng hợp danh sách các phòng thử nghiệm định lượng nhóm Bêta-agonist (cập nhật đến ngày 24/08/2014).

2014/08/24
6755/TB-BNN-VP

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ hải sản tháng 7 năm 2014.

2014/08/21
24/2014/TT-BNNPTNT

Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản ban hành ngày 19/08/2014.

2014/08/19
6563/BNN-TY

Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 2/2014 ban hành ngày 15/08/2014.

2014/08/15
1368/TY-KH

Hướng dẫn trình tự xuất cấp và quản lý, sử dụng vắc xin, hóa chất khử trùng dự trữ quốc gia ban hành ngày 15/08/2014.

2014/08/15
6529/CĐ-BNN-TY

Công điện khẩn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm ban hành ngày 14/08/2014

2014/08/14
6445/TB-BNN-VP

Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp về công tác quản lý giống ban hành ngày 13/08/2014.

2014/08/13
6229/BNN-QLCL

Thực hiện Chỉ thị số 167/CT-BNN-TTr ngày 20/01/2014.

2014/08/06
885/CN-GSN

Hướng dẫn triển khai thí điểm quản lý lợn đực giống tại Công văn số 5673/BNN-CN ngày 17/07/2014 của Bộ NN&PTNT ban hành ngày 31/07/2014 (Updated).

2014/07/31
6018/TB-BNN-VP

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị trực tuyến về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 14/07/2014

2014/07/29
825/CN-TĂCN Hướng dẫn triển khai kế hoạch kiểm tra trọng điểm chất lượng TACN năm 2014 ban hành ngày 23/07/2014. 2014/07/23
Danh bạ cơ quan Bộ Nông nghiệp & PTNT 2014/07/18
5710/BNN-TY

Rà soát kế hoạch phòng, chống dịch lỡ mồm long móng của địa phương ban hành ngày 18/07/2014.

2014/07/18
94/2014/TT-BTC

Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan, xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng ban hành ngày 17/07/2014.

2014/07/17
5655/BNN-CN

Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi ban hành ngày 16/07/2014.

2014/07/16
20/2014/TT-BKHCN

Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng ban hành ngày 15/07/2014.

2014/07/15
5591/CT-BNN-PC

Một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính ban hành ngày 15/07/2014.

2014/07/15
Danh bạ Sở Nông nghiệp & PTNT 2014/07/14
3112/QĐ-BNN-CN

Kế hoạch kiểm tra trọng điểm chất lượng thức ăn chăn nuôi năm 2014 ban hành ngày 14/07/2014.

2014/07/14
Danh bạ Chi cục Thú y 2014/07/13
Danh bạ Trung tâm Khuyến nông 2014/07/12
Danh bạ các Hiệp hội, Hội 2014/07/12
Danh bạ nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi 2014/07/09
Danh bạ Hợp tác xã chăn nuôi (đang cập nhật) 2014/07/08
Danh bạ trang trại chăn nuôi (đang cập nhật) 2014/07/07
5331/TB-BNN-VP

Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát ban hành ngày 04/07/2014.

2014/07/04
1069/QĐ-TTg

Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 ban hành ngày 04/07/2014.

2014/07/04
Danh bạ đại lý thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y (đang cập nhật) 2014/07/01
591/QĐ-UBND.HC

Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 ban hành ngày 30/06/2014.

2014/06/30
Danh bạ các Tỉnh, Thành hội trực thuộc Hội Chăn nuôi Việt Nam 2014/06/30
Danh bạ các Chi hội trực thuộc Hội Chăn nuôi Việt Nam 2014/06/30
20/2014/TT-BNNPTNT

Quy định một số nội dung về phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp ban hành ngày 26/06/2014.

2014/06/26
21/2014/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch hại nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TT và Quyết định 49/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2014/06/26
3044/TB-BNN-VP

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp về tình hình chăn nuôi và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển chăn nuôi năm 2014 ban hành ngày 24/06/2014.

2014/06/24
18/2014/TT-BNNPTNT

Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam ban hành ngày 23/06/2014.

2014/06/23
8307/BTC-TCHQ

Phối hợp công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông ban hành ngày 23/06/2014.

2014/06/22
2002/BNN-QLCL

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh đủ điều kiện ATTP ban hành ngày 20/06/2014.

2014/06/20
Danh sách cơ sở an toàn dịch bệnh 2014

Danh sách các cơ sở chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh năm 2014 (cập nhật đến ngày 12/06/2014).

2014/06/12
03/CĐ-BNN-TY

Tăng cường công tác phòng chống bệnh Dại trên động vật ban hành ngày 11/06/2014.

2014/06/11
1267/QĐ-BNN-TY

Phê duyệt Đề án Bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2014-2020 ban hành ngày 10/06/2014.

2014/06/10
2126/TCT-KK

Kê khai, nộp thuế, luân chuyển chứng từ nộp thuế đối với cơ sở sản xuất phụ thuộc ở địa phương khác nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở chính ban hành ngày 09/06/2014.

2014/06/09
2560/TB-BNN-VP

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị toàn quốc về tổng kết kinh nghiệm và kết quả sau 3 năm áp dụng mô hình đệm lót sinh học trong chăn nuôi 2011-2013 ban hành ngày 30/05/2014.

2014/05/30
7062/BTC-TCT

Thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản ban hành ngày 29/05/2014.

2014/05/29
32/2014/QĐ-TTg

Tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 ban hành ngày 27/05/2014.

2014/05/27
03/2014/TT-BKHĐT

Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã ban hành ngày 26/05/2014.

2014/05/26
1104/QĐ-BNN-PC

Kế hoạch sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và các Luật chuyên ngành có liên quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT ban hành ngày 21/05/2014.

2014/05/21
1079/QĐ-BTC

Áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi ban hành ngày 20/05/2014.

2014/05/20
2394/TB-BNN-VP

Kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản ban hành ngày 20/05/2014.

2014/05/20
1499/BNN-TY

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của địa phương ban hành ngày 13/05/2014.

2014/05/13
984/QĐ-BNN-CN Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ban hành ngày 09/05/2014. 2014/05/09
985/QĐ-BNN-CN

Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ban hành ngày 09/05/2014.

2014/05/09
23/VBHN-BNNPTNT

Quy chế quản lý gấu nuôi ban hành ngày 06/05/2014.

2014/05/06
644/QĐ-TTg

Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn” ban hành ngày 05/05/2014.

2014/05/05
14/2014/TT-BNNPTNT

Danh mục giống vật nuôi cao sản ban hành ngày 28/04/2014.

2014/04/28
580/QĐ-TTg

Về chính sách hỗ trợ giống để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long ban hành ngày 22/04/2014.

2014/04/22
805/BNN-KH Phê duyệt Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn vùng Kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành ngày 22/04/2014. 2014/04/22
47/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại ban hành ngày 22/04/2014.

2014/04/22
5165/BTC-TCHQ

Thuế GTGT đối với thức ăn chăn nuôi ban hành ngày 21/04/2014.

2014/04/21
13/2014/TT-NHNN

Hướng dẫn việc cho vay theo chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành ngày 18/04/2014.

2014/04/18
481/TTg-KTN

Xuất vắc xin cúm gia cầm H5N1 Re5 dự phòng năm 2014 cho các địa phương ban hành ngày 17/04/2014.

2014/04/17
13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT

Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ban hành ngày 09/04/2014.

2014/04/09
1169/BNN-TY Tăng cường kiểm soát nhập khẩu, buôn bán trâu, bò tại Quảng Trị ban hành ngày 08/04/2014. 2014/04/08
1100/QĐ-TCHQ

Quy trình gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành ngày 08/04/2014.

2014/04/08
680/QĐ-BNN-CN Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý Nhà nước về giống vật nuôi đến năm 2020 ban hành ngày 07/04/2014. 2014/04/07
665/QĐ-BNN-TCCB

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi ban hành ngày 04/04/2014.

2014/04/04
666/QĐ-BNN-TCCB

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y ban hành ngày 04/04/2014.

2014/04/04
675/QĐ-BNN-CN

Phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật cho đàn vật nuôi giống gốc ban hành ngày 04/04/2014.

2014/04/04
369/QĐ-BNN-KH Phê duyệt Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu ban hành ngày 02/04/2014. 2014/04/02
471/TY-QLT

Nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc thú y ban hành ngày 26/03/2014.

2014/03/26
09/2014/TT-BNNPTNT

Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý ban hành ngày 26/03/2014.

2014/03/26
36/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen ban hành ngày 24/03/2014. 2014/03/24
1004/BNN-CN

Góp ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi trong nông hộ giai đoạn 2014 - 2020 ban hành ngày 24/03/2014.

2014/03/24
15/2014/TT-BTNMT Quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto ban hành ngày 24/03/2014. 2014/03/24
08/2014/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành ngày 20/03/2014.

2014/03/20
08/2014/TT-NHNN

Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế ban hành ngày 17/03/2014.

2014/03/17
499/QĐ-NHNN

Về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 08/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014

2014/03/17
438/QĐ-BNN-TY

Phê duyệt kế hoạch quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm giai đoạn 2014 - 2018 ban hành ngày 13/03/2014.

2014/03/13
810/BNN-CN

Nuôi gián đất ban hành ngày 07/03/2014.

2014/03/07
31/2014/TT-BTC

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá ban hành ngày 07/03/2014.

2014/03/07
362/QĐ-BNN-QLCL

Ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 05/03/2014.

2014/03/05
746/BNN-QLCL Hướng dẫn trọng tâm công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2014 ban hành ngày 04/03/2014. 2014/03/04
711/BNN-TY

Tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm (ban hành ngày 28/02/2014).

2014/02/28
114/CN-GSN

Hướng dẫn chăn nuôi, tiêu thụ gia cầm an toàn và phòng chống dịch cúm (ban hành ngày 27/02/2014).

2014/02/27
270/QLCL-KN

Hướng dẫn kỹ thuật kiểm tra nhanh nông sản thực phẩm tại chợ đầu mối (ban hành ngày 25/02/2014).

2014/02/25
287/QĐ-TTg

Sửa đổi, bổ sung Dự án Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi ở vùng miền núi phía Bắc Việt Nam, giai đoạn III sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ (ban hành ngày 25/02/2014).

2014/02/25
13/VBHN-BNNPTNT Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (ban hành ngày 25/02/2014) 2014/02/25
12/VBHN-BNNPTNT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y (ban hành ngày 25/02/2014) 2014/02/25
11/VBHN-BNNPTNT Ban hành Quy định phòng chống bệnh Lở mồm long móng gia súc (ban hành ngày 25/02/2014) 2014/02/25
10/VBHN-BNNPTNT Ban hành quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y (ban hành ngày 25/02/2014) 2014/02/25
09/VBHN-BNNPTNT Quy định về việc đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu (ban hành ngày 25/02/2014) 2014/02/25
08/VBHN-BNNPTNT Ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng (ban hành ngày 25/02/2014) 2014/02/25
07/VBHN-BNNPTNT Quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y (ban hành ngày 25/02/2014) 2014/02/25
Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm và hạn chế sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thú y và thủy sản

Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm và hạn chế sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thú y và thủy sản ban hành kèm theo Thông tư 08/VBHN-BNNPTNT ngày 25/02/2014.

2014/02/25
2200/BTC-QLG

Tăng cường quản lý giá sữa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn tỉnh, thành phố (ban hành ngày 21/02/2014)

2014/02/21
72/TB-VPCP

Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm (ban hành ngày 20/02/2014).

2014/02/20
1528/TCHQ-GSQL

Tăng cường quản lý đối với trâu, bò sống nhập khẩu (ban hành ngày 18/02/2014)

2014/02/18
507/CTr-BNN-VP

Chương trình công tác năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (ban hành ngày 18/02/2014)

2014/02/18
519/BNN-TY

Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp để phòng, chống dịch cúm gia cầm (ban hành ngày 18/02/2014)

2014/02/18
08/2014/TT-BCT

Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2014 (ban hành ngày 18/02/2014)

2014/02/18
200/CĐ-TTg

Tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút gia cầm lây sang người (ban hành ngày 14/02/2014).

2014/02/14
210/QĐ-BNN-TY

Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm nguy hiểm có khả năng lây sang người (ban hành ngày 14/02/2014).

2014/02/14
22/2014/TT-BTC

Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành ngày 14/02/2014

2014/02/14
181/QLCL-CL2

Nhập khẩu thịt lợn, thịt bò và nội tạng của bò, lợn từ Nhật Bản (ban hành ngày 12/02/2014).

2014/02/12
02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo (ban hành ngày 12/02/2014). 2014/02/12
187/2014/QĐ-BNN-TY

Phê duyệt kế hoạch tiêm phòng vaccin Lỡ mồm long móng năm 2014 thuộc Chương trình quốc gia không chế bệnh Lỡ mồm long móng giai đoạn II (2011 - 2015) (ban hành ngày 11/02/2014).

2014/02/11
562/TB-BNN-VP

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (ban hành ngày 11/02/2014).

2014/02/11
179/CĐ-TTg

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp ngọ 2014 (ban hành ngày 10/02/2014).

2014/02/10
17/2014/TT-BTC

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC (ban hành ngày 08/02/2014)

2014/02/08
06/VBHN-BGTVT Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ, lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ ban hành ngày 07/02/2014. 2014/02/07
214/QĐ-TTg

Xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Bắc Ninh (ban hành ngày 28/01/2014)

2014/01/28
04/2014/TT-BCT

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài (ban hành ngày 27/01/2014)

2014/01/27
Thống kê giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2013

Thống kê giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2013

2014/01/25
02/2014/TT-BNNPTNT

Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi (ban hành ngày 24/01/2014)

2014/01/24
133/CĐ-TTg

Tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm lây lan qua biên giới (ban hành ngày 23/01/2014)

2014/01/23
139/2014/QĐ-BNN-KH

Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ (ban hành ngày 23/01/2014)

2014/01/23
02/VBHN-BCT

Phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP (ban hành ngày 23/01/2014)

2014/01/23
179/BNN-TY

Tăng cường kiểm soát gia cầm, sản phẩm gia cầm vận chuyển qua biên giới (ban hành ngày 20/01/2014)

2014/01/20
163/QĐ-TTg

Phê duyệt danh mục dự án do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hiệp quốc (FAO) tài trợ (ban hành ngày 20/01/2014)

2014/01/20
271/TB-BNN-VP

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 1/2014 (ban hành ngày 16/01/2014)

2014/01/16
Danh sách các đơn vị được Cục Chăn nuôi ủy quyền kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Tổng hợp danh sách các đơn vị được Cục Chăn nuôi ủy quyền kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu (cập nhật đến 14/01/2014)

2014/01/15
Danh sách các phòng thử nghiệm được chỉ định lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Tổng hợp danh sách các phòng thử nghiệm được Cục Chăn nuôi chỉ định thuộc lĩnh vực thức ăn chăn nuôi (cập nhật đến ngày 14/01/2014)

2014/01/15
Danh sách các đơn vị chỉ định chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi

Tổng hợp danh sách các đơn vị được Cục Chăn nuôi chỉ định chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi (cập nhật đến 14/01/2014)

2014/01/14
Danh sách các đơn vị chứng nhận hợp quy lĩnh vực chăn nuôi

Tổng hợp danh sách các đơn vị được Cục Chăn nuôi chỉ định chứng nhận hợp quy lĩnh vực chăn nuôi (cập nhật đến 14/01/2014)

2014/01/14
19/CN-KHTC

Đẩy mạnh đầu tư tái đàn, khôi phục hoạt động sản xuất chăn nuôi sau Tết Nguyên đán (ban hành ngày 14/01/2014)

2014/01/14
385/BTC-CST

Thuế giá trị gia tăng đối với nông, lâm, thủy sản (ban hành ngày 09/01/2014)

2014/01/09
08/TB-VPCP

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ban hành ngày 08/01/2014)

2014/01/08
01/CT-BTC

Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 (ban hành ngày 06/01/2014)

2014/01/06
31/TY-DT

Lưu hành vi rút cúm gia cầm và LMLM (ban hành ngày 06/01/2014)

2014/01/06
Nghị định 222/2013/NĐ-CP

Thanh toán bằng tiền mặt (ban hành ngày 31/12/2013).

2013/12/31
Thông tư 219/2013/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (ban hành ngày 31/12/2013).

2013/12/31
Quyết định 3073/2013/QĐ-BNN-QLCL

Phê duyệt đề án xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên toàn quốc (ban hành ngày 27/12/2013)

2013/12/27
Nghị định 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (ban hành ngày 26/12/2013) 2013/12/26
Quyết định 3069/2013/QĐ-BNN-KHCN

Công nhận chủng giống virut dùng trong sản xuất vacxin phòng chống bệnh cúm gia cầm (ban hành ngày 26/12/2013)

2013/12/26
Công điện khẩn 17/CĐ-BNN-VP

Về việc tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi (ban hành ngày 20/12/2013).

2013/12/20
Chỉ thị 4538/CT-BNN-TY Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H5N1, H7N9 và H10N8 (ban hành ngày 05/12/2013). 2013/12/20
Nghị định 210/2013/NĐ-CP

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

2013/12/19
Nghị định 209/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng (ban hành ngày 18/12/2013)

2013/12/18
Nghị định 208/2013/NĐ-CP

Quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ

2013/12/17
Thống kê diện tích, năng suất, sản lượng lúa, ngô, đậu tương và sắn năm 2012, ước thực hiện năm 2013

Thống kê diện tích, năng suất, sản lượng lúa, ngô và sắn năm 2012, ước thực hiện năm 2013

2013/12/15
Thông tư liên tịch 191/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT Hướng dẫn chế độ tài chính đối với kinh phí chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (ban hành ngày 13/12/2013) 2013/12/13
Thông tư 53/2013/TT-BNNPTNT

Quy định về báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn

2013/12/12
Thông tư 186/2013/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí (ban hành ngày 05/12/2013)

2013/12/05
Chỉ thị 4313/CT-BNN-QLCL Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. 2013/12/03
16664/BTC-TCHQ

Thuế giá trị gia tăng mặt hàng chế phẩm, chất bổ sung, phụ gia trong thức ăn chăn nuôi ban hành ngày 01/12/2013.

2013/12/02
Nghị định 201/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước

2013/11/27
Danh mục kháng sinh, hóa chất được phép sử dụng trong chăn nuôi năm 2014 của Mỹ

Danh mục thuốc kháng sinh, hóa chất được phép sử dụng trong chăn nuôi năm 2014 do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) ban hành tháng 11/2013 (Index of Feed Additive Compendium 2014)

2013/11/25
Quyết định 2760/QĐ-BNN-TCTS

Phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

2013/11/22
Nghị định 187/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài ban hanh ngày 20/11/2013

2013/11/20
Thông tư 50/2013/TT-BNNPTNT

Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 19/11/2013

2013/11/19
Nghị định 185/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

2013/11/15
Nghị định 178/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

2013/11/14
Quyết định 68/2013/QĐ-TTg

Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14/11/2013

2013/11/14
Nghị định 179/2013/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường

2013/11/14
Nghị định 181/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo

2013/11/14
Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT

Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành ngày 12/11/2013

2013/11/12
Nghị định 166/2013/NĐ-CP

Quy định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

2013/11/12
Văn bản 3954/BNN-TY Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh thủy sản 2013/11/06
Công điện 16/CĐ-BNN-TY Triển khai các biện pháp phòng chống dịch Lỡ mồm long móng gia súc 2013/11/01
Thông tư 149/2013/TT-BTC

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Tài chính ban hành ngày 29/10/2013

2013/10/29
Quyết định 62/2013/QĐ-TTg

Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản xây dựng cánh đồng lớn do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25/10/2013

2013/10/25
Công điện 15/CĐ-BNN-TY Tăng cường phòng chống dịch bệnh Lỡ mồm long móng gia súc 2013/10/24
Thông báo 4914/TB-BNN-VP

Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị triển khai Đề án \"Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững\"

2013/10/23
Thông tư 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

2013/10/16
Nghị định 127/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan do Chính phủ ban hành ngày 15/10/2013

2013/10/15
Công điện 14/CĐ-BNN-TY

Tăng cường công tác phòng chống dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm

2013/10/10
Nghị định 119/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi ban hành ngày 09/10/2013

2013/10/09
Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

2013/10/04
Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2013

Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2013 về số lượng và sản phẩm gia súc, gia cầm

2013/10/01
Nghị định 81/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi thành Luật xử lý vi phạm hành chính

2013/09/17
Nghị định 103/2013/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản

2013/09/12
Thông tư 40/2013/TT-BNNPTNT

Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

2013/09/05
Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp ban hành kèm Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2013/09/05
Thông tư 39/2013/TT-BNNPTNT

Danh mục bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

2013/08/12
Danh mục bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Danh mục bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành theo Thông tư 39/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/08/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2013/08/12
Thông tư 37/2013/TT-BNNPTNT

Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam ban hành ngày 02/08/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2013/08/02
Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam

Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam ban hành theo Thông tư 37/2013/TT-BNNPTNT ngày 02/08/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2013/08/02
Quyết định 1250/QĐ-TTg

Phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

2013/07/31
Công văn 4276/TCHQ-KTSTQ

truy thu thuế đối với mặt hàng chất tổng hợp, chất bổ trợ, chất phụ gia thức ăn chăn nuôi

2013/07/29
Nghị định 83/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

2013/07/22
Thông tư 35/2013/TT-BNNPTNT

Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến

2013/07/22
Thông báo 252/TB-VPCP

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang về sản xuất, tiêu thụ lúa gạo, cá tra

2013/07/18
Thông tư 86/2013/TT-BTC

Quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước vềhải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

2013/06/27
Thông tư 31/2013/TT-BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định lợn giống

2013/06/12
QCVN 01-148:2013/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định lợn giống

2013/06/12
Quyết định 899/QĐ-TTg

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

2013/06/10
Thông tư 28/2013/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

2013/05/31
Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành theo Thông tư 28/2013/TT-BNNPTNT ngày 31/05/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2013/05/31
Nghị định 54/2013/NĐ-CP

Bổ sung nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

2013/05/22
Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT

Thông tư về quản lý giống thủy sản

2013/05/22
Nghị định 36/2013/NĐ-CP

Nghị định 36/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 của Chính Phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

2013/04/22
Thông tư 37/2013/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi

2013/04/04
Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/04/2013 Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/04/2013 về số lượng và sản phẩm gia súc, gia cầm 2013/04/01
Nghị định 25/2013/NĐ-CP

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

2013/03/29
Thông tư 19/2013/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp

2013/03/15
Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam ban hành theo Thông tư 18/2013/TT-BNNPTNT ngày 14/03/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2013/03/14
Thông tư 18/2013/TT-BNNPTNT

Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

2013/03/14
Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 18/2013/TT-BNNPTNT ngày 14/03/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2013/03/14
Quyết định 375/QĐ-TTg

Phê duyệt đề án tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản

2013/03/01
Thông tư 16/2013/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghịquyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một sốgiải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

2013/02/08
Thông tư 12/2013/TT-BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa thóc và cơ sở xay, xát thóc gạo

2013/02/06
QCVN 01-133:2013/BNNPTNT và QCVN 01-134:2013/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa thóc và cơ sở xay, xát thóc gạo

2013/02/06
Thông tư 08/2013/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

2013/01/31
Thông tư 09/2013/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

2013/01/31
Danh mục bổ sung sản phẩm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Danh mục bổ sung sản phẩm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành theo Thông tư 08/2013/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2013/01/31
Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm Thông tư 09/2013/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2013/01/31
Quyết định 11/2013/QĐ-TTg

Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

2013/01/24
Thông tư 05 /2013/TT-BNNPTNT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

2013/01/21
Thông tư 11/2013/TT-BTC

Sửa đổi bổ sung thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 và thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/06/2012 của Bộ Tài Chính

2013/01/21
Thông tư 05/2013/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điểu của Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nguồn gốc thực vật nhập khẩu

2013/01/21
Nghị định 08/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

2013/01/10
Nghị định 05/2013/NĐ-CP

Sửa đổi bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

2013/01/09
Nghị quyết 02/NQ-CP

Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

2013/01/07
Thông tư 01/2013/TT-BNNPTNT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 14/2011/tt-bnnptnt ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011

2013/01/04
Thông tư 01/2013/TT-BCT

Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 06/2011/tt-bct ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

2013/01/03
Thông tư 37/2012/TT-NHNN

Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

2012/12/28
Thông tư 42/2012/TT-BCT

Quy định danh mục hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới

2012/12/27
Danh mục hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước CHXHCN Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới

Danh mục hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước CHXHCN Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới ban hành theo Thông tư 42/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công Thương

2012/12/27
Thông tư 65/2012/TT-BNNPTNT

Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

2012/12/26
Thông tư 65/2012/TT-BNNPTNT

Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

2012/12/26
Thông tư 33/2012/TT-NHNN

Quy đinh lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoại đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế

2012/12/21
Thông tư 32/2012/TT-NHNN

Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

2012/12/21
Thông tư 26/2012/TT-BKHCN

Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

2012/12/12
Quyết định 113/2001/QĐ-BNN

Quyết định số 113/2001/qđ-bnn ngày 28/11/2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục các chỉ tiêu kỹ thuật tối thiểu bắt buộc phải công bố khi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở là hàng hoá thức ăn chăn nuôi

2012/11/28
Danh mục kháng sinh, hóa chất được phép sử dụng trong chăn nuôi năm 2013 của Mỹ Danh mục thuốc kháng sinh, hóa chất được phép sử dụng trong chăn nuôi năm 2013 do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) ban hành tháng 11/2012 2012/11/25
Thông tư 61/2012/TT-BNNPTNT

Quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch

2012/11/13
Quyết định 49/2012/QĐ-TTg

Chính sách hổ trợ giống cây trồng vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

2012/11/08
Nghị định 91/2012/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

2012/11/08
Thông tư 57/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi

2012/11/07
Thông tư 58/2012/TT-BNNPTNT

Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

2012/11/07
Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành theo Thông tư 58/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2012/11/07
Quyết định 104/2001/QĐ-BNN

Quyết định về việc ban hành một số quy định kỹ thuật tạm thời đối với thức ăn chăn nuôi

2012/10/31
Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

2012/10/31
Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2012

Thống kê chăn nuôi Việt Nam 1.10.2012 về số lượng và sản phẩm gia súc, gia cầm

2012/10/01
Thông tư 28/2012/TT-BCT

Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, mẫu thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động và mẫu báo cáo hoạt động của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

2012/09/27
Thông tư 28/2012/TT-BCT

Quy định chi tiết việc đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

2012/09/27
Thông tư 49/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư ban hành “danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh”

2012/09/26
Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT

Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

2012/09/26
Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh

Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh ban hành theo Thông tư 49/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/09/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2012/09/26
Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT

Danh mục động vật rừng thông thường

2012/09/25
Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT

Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường

2012/09/25
Danh mục động vật rừng thông thường

Danh mục động vật rừng thông thường ban hành kèm theo Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/09/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2012/09/25
Quyết định 1393/QĐ-TTg

Phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

2012/09/25
Thông tư 46/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 44/2009/tt-bnnptnt ngày 21/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

2012/09/17
Quyết định 1216/QĐ-TTg

Phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

2012/09/05
Quyết định 2090/QĐ-BNN-TY

Ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 33/2012/TT-BNNPTNT và Thông tư số 34/201/TT-BNNPTNT

2012/08/30
Thông tư 43/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2011/tt- bnnptnt ngày 29/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo quyết định số 315/qđ-ttg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

2012/08/23
Quyết định 1984/QĐ-BNN-QLCL

Phân công kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nông lâm thủy sản chế biến và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2012/08/21
Thông tư 140/2012/TT-BTC

Hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

2012/08/21
Công văn 5294/NHNN-TD Cho vay phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm và cá tra 2012/08/20
QCVN 01-101:2012/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định ong mật giống

2012/08/15
QCVN 01-102:2012/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định đà điểu giống

2012/08/15
QCVN 01-103:2012/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định thức ăn chăn nuôi gà

2012/08/15
QCVN 01-104:2012/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định thức ăn chăn nuôi lợn

2012/08/15
Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2012/08/15
Thông tư 41/2012/TT-BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

2012/08/15
QCVN 01-101:2012/BNNPTNT, QCVN 01-102:2012/BNNPTNT, QCVN 01-103:2012/BNNPTNT và QCVN 01-104: 2012/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

2012/08/15
Thông tư 39/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

2012/08/13
Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam ban hành theo Thông tư 39/2012/TT-BNNPTNT ngày 13/08/2012

2012/08/13
Công văn 1149/TTg-KTN

Chính sách đối với chăn nuôi và thủy sản

2012/08/08
Thông tư 22/2012/TT-BCT

Quy định việc nhập khẩu các mặt hàng muối, đường, trứng gia cầm theo hạn ngạch thuế quan năm 2012

2012/08/06
Thông tư 38/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư ban hành danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch

2012/08/02
Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch

Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch ban hành theo Thông tư 38/2012/TT-BNNPTNT ngày 02/08/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2012/08/02
Công văn 1208/TY-TC

Điều chỉnh phí kiểm dịch thủy sản

2012/07/30
Nghị định 60/2012/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhầm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

2012/07/30
Thông tư 37/2012/TT-BNNPTNT

Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

2012/07/30
Thông tư 36/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư ban hành danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

2012/07/30
Thông tư 37/2012/TT-BNNPTNT

Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

2012/07/30
Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành theo Thông tư 36/2012/TT-BNNPTNT ngày 30/07/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2012/07/30
Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành theo Thông tư 37/2012/TT-BNNPTNT ngày 30/07/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2012/07/30
Thông tư 35/2012/TT-BNNPTNT

Bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

2012/07/27
Công văn 1130/QLCL-CL1 Kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản 2012/07/20
Thông tư 32/2012/TT–BNNPTNT

Thông tư ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản; danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch

2012/07/20
Thông tư 33/2012/TT-BNNPTNT

Quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thịt và phụ phẩm ăn được của động vật ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm

2012/07/20
Thông tư 34/2012/TT-BNNPTNT

Quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm.

2012/07/20
Danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch

Danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch ban hành theo Thông tư 32/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/07/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2012/07/20
QCVN 01-99:2012/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y khu cách ly kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật

2012/07/03
Thông tư 30/2012/TT-BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y

2012/07/03
QCVN 01-99:2012/BNNPTNT và QCVN 01-100:2012/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y

2012/07/03
Công văn 1021/TY-KD

Thu phí kiểm dịch trứng gia cầm

2012/07/02
Thông tư 28/2012/TT-BNNPTNT

Ban hành danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

2012/06/28
Danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

Danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản ban hành theo Thông tư 28/2012/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2012/06/28
Công văn 647/CN-TĂCN

Kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

2012/06/27
Danh mục thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam

Danh mục thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành theo Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2012/06/25
Thông tư 26/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam

2012/06/25
Thông tư 25/2012/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

2012/06/22
Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 25/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/06/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2012/06/22
Nghị định 53/2012/NĐ-CP

Sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản

2012/06/20
Công văn 5332/BCT-XNK

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thủy sản để chế biến hàng xuất khẩu

2012/06/19
Thông tư 23/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/tt-bnnptnt ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2012/06/18
Thông báo 2865/TB-BNN-VP

Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên tôm nước lợ

2012/06/15
Công văn 906/TCTS-NTTS

Kiểm soát chất Ethoxyquin và Sulfamethoxazole trong thức ăn thủy sản

2012/06/15
Công văn 1787/BNN-QLCL

Tăng cường kiểm soát Ethoxyquin trong sản xuất kinh doanh thủy sản và thức ăn thủy sản

2012/06/13
Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL

Điều chỉnh một số biện pháp kiểm tra về dư lượng hóa chất, kháng sinh đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản

2012/06/12
Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL

Quyết định về việc điều chỉnh một số biện pháp kiểm tra về dư lượng hóa chất, kháng sinh đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản

2012/06/12
Quyết định 635/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt dự án “nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành nông nghiệp đến năm 2020” thuộc chương trình quốc gia “nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

2012/05/30
Công văn 890/BVTV-KD

Tăng cường kiểm tra hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

2012/05/29
Thông tư 83/2012/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh,
hỗ trợ thị trường.

2012/05/23
Thông tư 78/2012/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn một số điều của nghị định số 84/2011/nđ-cp ngày 20/9/2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá

2012/05/18
Công văn 6326/BTC-TCT Tạm thời chưa thu thuế GTGT phải nộp của tháng 4,5 và 6.2012

2012/05/11
Công văn 664/QLCL-CL1

Bộ Nông nghiệp và PTNT bãi bỏ một số quy định tăng cường kiểm soát lô hàng xuất khẩu

2012/05/09
Nghị định 41/2012/NĐ-CP

Vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

2012/05/08
Quyết định 2313/QĐ-BCT

Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

2012/05/04
Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được ban hành theo Quyết định 2313/QĐ-BCT ngày 04/05/2012 của Bộ Công Thương

2012/05/04
Nghị định 38/2012/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

2012/04/25
Văn bản 1217/BNN-TY

Tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm năm 2012

2012/04/25
Nghị định 34/2012/NĐ-CP

Chế độ phụ cấp công công vụ

2012/04/15
Nghị định 31/2012/NĐ-CP

Quy định mức lương tối thiểu chung

2012/04/12
Nghị định 29/2012/NĐ-CP

Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

2012/04/12
Nghị định 31/2012/NĐ-CP

Quy định mức lương tối thiểu chung

2012/04/12
Công điện 06/CĐ-BNN-TY

Công điện khẩn tăng cường công tác phòng, chống dịch lợn tai xanh

2012/04/05
Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/04/2012

Thống kê chăn nuôi Việt Nam 1.4.2012 về số lượng gia súc, gia cầm

2012/04/01
Thông tư 14/2012/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

2012/03/27
Quyết định 1057/QĐ-BCT

Quyết định về việc phê duyệt đợt 1 chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012

2012/03/08
Thông tư 03/2012/TT-NHNN

Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

2012/03/08
Quyết định 410/QĐ-BNN-TY

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin LMLM năm 2012 trong chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh LMLM 2011-2015

2012/03/05
Thông tư liên tịch 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT

Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020

2012/03/01
Thông tư 08/2012/TT-BNNPTNN

Quy định thủ tục đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y

2012/02/13
Thông tư 07/2012/TT-BNNPTNN

Quy định thủ tục đăng ký, kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)

2012/02/13
Nghị định 07/2012/NĐ-CP

Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

2012/02/09
Quyết định 212/QĐ-BNN-CN

Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu xây dựng công trình khí sinh học năm 2012 cho các tỉnh, thành phố thực hiện dự án chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam 2007-2012

2012/02/08
Quyết định 124/QĐ-TTg

Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

2012/02/02
Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn

Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn ban hành theo Thông tư 06/2012/TT-BNNPTNT ngày 01/02/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2012/02/01
Quyết định 04/2012/QĐ-TTg

Quyết định về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý i, quý ii năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sửdụng nhiều lao động

2012/01/19
Thông tư 03/2012/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT0BNN ngày 17/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng 2012/01/16
Thông tư 04/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư về việc đưa các sản phẩm có chứa cypermethrin, deltamethrin ra khỏi danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản; thuốc thú y thuỷ sản được phép lưu hành tại việt nam

2012/01/16
Công văn 37/HD-CN-TTPC

Hướng dẫn về việc thực hiện kiểm tra, giám sát các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi

2012/01/16
Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng trong thủy sản

Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng trong thủy sản ban hành theo Thông tư 03/2012/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2012/01/16
Thông tư 01/2012/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch

2012/01/03
TCVN 9121-2012

Tiêu chuẩn Việt Nam trại chăn nuôi gia súc lớn – yêu cầu chung

2012
TCVN 9370-2012

Tiêu chuẩn Việt Nam trâu giống – yêu cầu kỹ thuật

2012
TCVN 9371-2012

Tiêu chuẩn Việt Nam ngựa giống – yêu cầu kỹ thuật

2012
TCVN 9472:2012 Tiêu chuẩn Việt Nam thức ăn chăn nuôi - bột máu - yêu cầu kỹ thuật 2012
TCVN 9473:2012 Tiêu chuẩn Việt Nam thức ăn chăn nuôi - bột xương và bột thịt xương - yêu cầu kỹ thuật 2012
TCVN 9471:2012 Tiêu chuẩn Việt Nam thức ăn chăn nuôi - Dicanxi phosphat - yêu cầu kỹ thuật 2012
TCVN 9474:2012

Tiêu chuẩn Việt Nam thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng tro không tan trong axit clohydric.

2012
Thông tư 90/2011/TT-BNNPTNT

Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được gia hạn lưu hành tại Việt Nam đến 31/12/2012

2011/12/30
Công văn 2280/TY-KD

Kiểm dịch sản phẩm động vật tươi sống dùng làm thực phẩm

2011/12/30
Quyết định 2471/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030

2011/12/28
Thông tư 88/2011/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

2011/12/28
Thông tư 83/2011/TT-BNNPTNT

Ban hành danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch

2011/12/09
Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch

Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch ban hành theo Thông tư 83/2011/TT-BNNPTNT ngày 09/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2011/12/09
Thông tư 179 /2011/TT-BTC

Hướng dẫn xử lý hàng hóa bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn, quá thời hạn khai hải quan tại cảng biển mà chưa có người đến nhận quy định tại điều 45 luật hải quan và hàng hóa không có người nhận khác

2011/12/08
Thông tư 81/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 36 thông tư số 66/2011/tt-bnnptnt ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều nghị định số 08/2010/nđ-cp ngày 05/02/2010 của chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

2011/12/01
QCVN 01-83-2011-BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bệnh động vật – yêu cầu chung lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản và vận chuyển

2011/11/25
Danh mục kháng sinh, hóa chất được phép sử dụng trong chăn nuôi năm 2012 của Mỹ

Danh mục thuốc kháng sinh, hóa chất được phép sử dụng trong chăn nuôi năm 2014 do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) ban hành tháng 11/2013 (Index of Feed Additive Compendium 2012)

2011/11/25
Quyết định 2864/QĐ-BNN-QLCL

Quy định chỉ tiêu kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu

2011/11/24
Thông tư 161/2011/TT-BTC Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN giai đoạn 2012-2014 2011/11/17
Thông tư 157/2011/TT-BTC

Quy định mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

2011/11/14
Công văn 14999/BTC-TCHQ Hướng dẫn thủ tục hải quan 2011/11/07
Thông tư 77/2011/TT-BNNPTNT

Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

2011/11/04
Quyết định 2408/QĐ-TCHQ

Ban hành quy định về việc giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu cảng biển

2011/11/04
Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành theo Thông tư 77/2011/TT-BNNPTNT ngày 04/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2011/11/04
Thông tư 76/2011/TT-BNNPTNT

Quy định danh mục các loại thực phẩm được phép chiếu xạ và liều lượng hấp thụ tối đa cho phép đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

2011/11/03
Danh mục các loại thực phẩm được phép chiếu xạ và liều lượng hấp thụ tối đa cho phép đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Danh mục các loại thực phẩm được phép chiếu xạ và liều lượng hấp thụ tối đa cho phép đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Thông tư 76/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2011/11/03
Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT

Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2011/10/31
Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT

Quy định về thiết lập và thực hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không đảm bảo an toàn

2011/10/31
QCVN 01-71:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định cừu giống

2011/10/25
QCVN 01-72:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định dê giống

2011/10/25
QCVN 01-74:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định tằm giống

2011/10/25
QCVN 01-75:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo ghiệm, kiểm định thỏ giống

2011/10/25
QCVN 01-76:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định trâu giống

2011/10/25
QCVN 01-79:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm – quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y

2011/10/25
QCVN 01-80:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm điều kiện vệ sinh thú y

2011/10/25
QCVN 01-81:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản giống - điều kiện vệ sinh thú y

2011/10/25
QCVN 01-82:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vệ sinh thú y cơ sở ấp trứng gia cầm

2011/10/25
QCVN 01-79:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm – quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y

2011/10/25
QCVN 01-80:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm- điều kiện vệ sinh thú y

2011/10/25
QCVN 01-81:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản giống - điều kiện vệ sinh thú y

2011/10/25
QCVN 01-82:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vệ sinh thú y cơ sở ấp trứng gia cầm

2011/10/25
QCVN 01-83:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bệnh động vật – yêu cầu chung lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản và vận chuyển

2011/10/25
Thông tư 72/2011/TT-BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

2011/10/25
QCVN 01-71:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định cừu giống

2011/10/25
QCVN 01-72:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định dê giống

2011/10/25
QCVN 01-73:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định ngan giống

2011/10/25
QCVN 01-74:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định tằm giống

2011/10/25
QCVN 01-75:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định thỏ giống

2011/10/25
QCVN 01-76:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định trâu giống

2011/10/25
QCVN 01-71:2011/BNNPTNT, QCVN 01-72: 2011/BNNPTNT, QCVN 01-73: 2011/BNNPTNT, QCVN 01-74: 2011/BNNPTNT, QCVN 01-75: 2011/BNNPTNT và QCVN 01-76: 2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

2011/10/25
Thông tư 54/2011/QĐ-TTg

Quyết định gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

2011/10/11
Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT

Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

2011/10/10
Thông tư 65/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư ban hành danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

2011/10/05
Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành theo Thông tư 65/2011/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2011/10/05
Quyết định 2310/QĐ-BNN-CB

Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển chế biến thủy sản toàn quốc đến năm 2020

2011/10/04
Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2011 Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2010 về số lượng và sản phẩm gia súc, gia cầm 2011/10/01
Công văn 6792/VPCP-KTTH

Xử lý hàng hóa tồn đọng tại các cảng biển

2011/09/27
Nghị định 84/2011/NĐ-CP

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá

2011/09/20
Hướng dẫn 1740/QLCL-CL1 Hướng dẫn thực hiện thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT 2011/09/16
Công văn 1741/QLCL-CL1 Hướng dẫn triển khai thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT 2011/09/16
Thông tư 05/2011/TT-BNNPTNT

Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dùng trong nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

2011/09/14
Tờ trình 2657/TTr-BNN-CN

Tờ trình về một số giải pháp cấp bách nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi, bảo đảm đủ nguồn cung thực phẩm và bình ổn giá

2011/09/14
Danh mục sửa đổi, bổ sung thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Danh mục sửa đổi, bổ sung thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành theo Thông tư 62/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/09/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2011/09/14
QCVN 01-77:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

2011/09/12
QCVN 01-78:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn chăn nuôi - các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi

2011/09/12
Quyết định 1721/QĐ-TCHQ

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng tư vấn về phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

2011/09/09
Quyết định 1483/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

2011/08/26
Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành theo Quyết định 1483/QĐ-TTG ngày 26/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ

2011/08/26
Thông tư 58/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư ban hành “danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam”

2011/08/24
Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam ban hành theo Thông tư 58/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/08/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2011/08/24
Quyết định 1948/QĐ-BNN-CN

Quyết định ban hành quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi gà an toàn trong nông hộ

2011/08/23
Thông tư 57/2011/TT-BNNPTNT

Quy trình thủ tục kiểm dịch động vậ sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y

2011/08/23
Quyết định 1442/QĐ-TTg

Quyết định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/qđ-ttg ngày 05 tháng 6 năm 2008 về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

2011/08/23
Thông tư 57/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư bổsung một số điều của quyết định số15/2006/qđ–bnn ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y

2011/08/23
Thông tư 56/2011/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Quản lý nhà nước về thú y thủy sản

2011/08/16
Nghị định 67/2011/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điểu của Luật thuế bảo vệ môi trường

2011/08/08
Nghị quyết 08/2011/QH13

Nghị quyết về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân

2011/08/06
Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản

2011/08/03
Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT Yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối 2011/08/03
Thông tư 52/2011/TT-BNNPTNT

Qui định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi

2011/07/28
Nghị định 63/2011/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tải thương mại

2011/07/28
Thông tư 50/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư hướng dẫn thực hiện quyết định số 69/2010/qđ-ttg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

2011/07/15
Công văn 1167/QLCL-CL2 Công văn của Cục Quản lý CLNLS và TS về việc thực hiện thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT 2011/07/08
Quyết định 1523 /QD-BNN-TCTS

Phê duyệt quy hoạch phát triển nuôi cá biển đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

2011/07/08
Quyết định 826/QĐ-LĐTBXH

Quyết định phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư
từ chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015

2011/07/07
Thông tư 47/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo quyết định số 315/qđ-ttg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của thủ tướng chính phủ

2011/06/29
Thông tư 92/2011/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp theo quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ

2011/06/23
QCVN 01-43:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định bò giống hướng sữa

2011/06/07
QCVN 01-44:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định bò giống hướng thịt

2011/06/07
QCVN 01-45:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định vịt giống

2011/06/07
QCVN 01-46:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định gà giống

2011/06/07
Thông tư 43/2011/TT-BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

2011/06/07
QCVN 01-43:2011/BNNPTNT, QCVN 01-44: 2011/BNNPTNT, QCVN 01-45:2011/BNNPTNT và QCVN 01-46:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi ban hành theo Thôn gtu7 43/2011/TT-BNNPTNT ngày 07/06/2011

2011/06/07
Thông tư 14/2011/TT-NHNN

Quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng.

2011/06/01
Quyết định 823/QĐ-TTg

Quyết định vềviệc xuất hóa chất chlorine dự trữ quốc gia cho các địa phương phòng, chống dịch bệnh tôm nuôi

2011/05/30
Công văn 707/TCTS-VP Hướng dẫn tạm thời thủ tục đăng ký thức ăn thủy sản vào danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam 2011/05/26
Nghị định 39/2011/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổsung một số điều của nghị định số185/2004/nđ-cp ngày 04 tháng 11 năm 2004 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

2011/05/26
Quyết định 1047/QĐ-BNN-TY

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin lở mồm long móng năm 2011

2011/05/20
Thông tư 68/2011/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia

2011/05/18
Thông tư 06/2011/TT-BKHCN

Thông tư quy định về quản lý và sử dụng quỹ bảo lãnh vay vốn cho dựán sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa

2011/05/18
Quyết định 732/QĐ-TTg

Quyết định về việc phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế

2011/05/17
Nghị định 34/2011/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức 2011/05/17
Thông tư 33/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y

2011/05/16
Thông tư 65/2011/TT-BTC

Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

2011/05/16
Quyết định 975/QD-BNN-TY Phê duyệt chương trình quốc gia khống chế bệnh lỡ mồm long móng giai đoạn 2011-2015 2011/05/16
QCVN 01-39:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi

2011/05/06
QCVN 01-40:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh thuốc thú y

2011/05/06
QCVN 01-41:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật

2011/05/06
QCVN 01-42:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y

2011/05/06
Thông tư 52/2011/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thực hiện quyết định số21/2011/qđ-ttg ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc gia hạn nộp thuếthu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tếnăm 2011

2011/04/22
Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam ban hanh theo Thông tư 31/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/04/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2011/04/21
Thông tư 31/2011/TT-BNNPTNT

Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

2011/04/21
Thông tư 32/2011/TT-BNNPTNT

Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

2011/04/21
Danh mục Vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

Danh mục Vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành theo Thông tư 32/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/04/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2011/04/21
Thông tư 28/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường châu Âu

2011/04/15
Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

2011/04/13
Thông tư 19/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số57/nq-cp ngày 15 tháng 12 năm 2010

2011/04/06
Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/04/2011

Thống kê chăn nuôi Việt Nam 1.4.2011 về số liệu sơ bộ thống kê sản xuất chăn nuôi

2011/04/01
Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

2011/03/29
Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT

Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

2011/03/29
Quyết định 1380/QĐ-BCT

Quyết định về việc ban hành danh mục các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu

2011/03/25
Danh mục các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu

Danh mục các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu ban hành theo Quyết định 1380/QĐ-BCT ngày 25/03/2011 của Bộ Công Thương

2011/03/25
Thông tư 07/2011/TT-NHNN

Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú.

2011/03/24
Thông báo 377/TB-ATTP

Thông báo xuất trình giấy chứng nhận an toàn phóng xạ đối với nguyên liệu thực phẩm, sản phẩm thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản

2011/03/24
Thông tư 07/2011/TT-BCT

Thông tư quy định danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

2011/03/24
Nghị định 20/2011/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nghị quyết số 55/2010/qh12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

2011/03/23
Quyết định 416/QĐ-TTg

Quyết định về việc hỗ trộ vắc xin LMLM, hóa chất khử trùng cho các địa phương

2011/03/21
Thông báo 1548/TB-BNN-VP

Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại hội nghị phát triển chăn nuôi - thú y toàn quốc

2011/03/21
Công văn 0403/QLCL-CL1 Hướng dẫn thực hiện xác nhận sản phẩm thủy sản chế biến từ TSKT nhập khẩu theo Thông tư 09/2011/TT-BNNPTNT 2011/03/17
Công văn 3490/BTC-TCT Tạm hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa thực xuất khẩu 2011/03/17
Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

2011/03/16
Thông tư 03/2011/TT-NHNN

Hướng dẫn chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

2011/03/08
Quyết định 317/QĐ-TTg

Quyết định hỗ trợ vắc xin LMLM, hóa chất khử trùng cho các tỉnh địa phương

2011/03/01
Quyết định 315/QĐ-TTg

Thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2013

2011/03/01
Thông tư 08/2011/TT-BNNPTNT

Quy định trình tự, thủtục đánh giá, công nhận phòng chẩn đoán, xét nghiệm bệnh thủy sản

2011/02/14
Quyết định 251/QĐ-BT

Quyết định về việc đính chính thông tư 205/2010/tt-btc ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghị định số40/2007/nđ-cp ngày 16/3/2007 của chính phủquy định việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

2011/02/09
Thông tư 16/2011/TT-BTC

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 61/2006/tt-btc ngày 29/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước

2011/02/09
Quyết định 225/QĐ-TCHQ

Quyết định về việc ban hành tuyên ngôn phục vụ khách hàng

2011/02/09
Quyết định 177/QĐ-BNN-QLCL

Ban hành quy trình kiểm tra nhanh tạp chất trong tôm nguyên liệu

2011/01/28
Nghị định 08/2011/NĐ-CP

Xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi

2011/01/25
Thông tư 04/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn

2011/01/24
Thông tư 03/2011/TT-BNNPTNT

Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản

2011/01/21
Thông tư 02/2011/TT-BLĐTBXH

Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

2011/01/20
Quyết định 03/2011/QĐ-TTg

Ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại

2011/01/10
Công văn 129/BTC-TCNH

Chính sách tài chính hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu cá tra

2011/01/06
Thống kê diện tích, năng suất, sản lượng lúa, ngô và sắn năm 2011 Thống kê diện tích, năng suất, sản lượng lúa, ngô và sắn năm 2011 2011
Thống kê thủy sản 2011 Thống kê thủy sản 2011 2011
QCVN 01-73-2011-BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định ngan giống

2011
QCVN 01-78-2011-BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn chăn nuôi - các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi

2011
TCVN 8763:2011

Tiêu chuẩn Việt Nam thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng axit xyanhydric - Phương pháp chuẩn độ.

2011
TCVN 8762:2011

Tiêu chuẩn Việt Nam thức ăn chăn nuôi – Phương pháp tính giá trị năng lượng trao đổi trong thức ăn hỗn hợp cho gia cầm.

2011
Quyết định 2457/QĐ-TTg

Quyết định về việc phê duyệt chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020

2010/12/31
Nghị định 121/2010/NĐ-CP

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 142/2005/nđ-cp ngày 14 tháng 11 năm 2005 của chính phủ về thu t iền thuê đất, thuê mặt nước

2010/12/30
Thông tư 216/2010/TT-BTC

Thông tư về việc ban hành danh mục các mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu được tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu

2010/12/29
Thông tư 218/2010/TT-BTC

Thông tư quy định mức thu, chế độthu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

2010/12/29
Chỉ thị 05/CT-BTC Việc bình ổn giá trong dịp tết Nguyên đán Tân Mão 2010/12/22
Quyết định 3408/QĐ-BNN-QLCL Bộ Nông nghiệp & PTNT phân công kiểm tra, giám sát chất lượng VSATTP nông lâm thủy sản 2010/12/20
Thông tư 205/2010/TT-BTC

Hướng dẫn nghị định số 40/2007/nđ-cp ngày 16 tháng 3 năm 2007 của chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

2010/12/15
Nghị quyết 57/NQ-CP

Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2010/12/15
Thông tư 203/2010/TT-BTC

Thông tư về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

2010/12/14
Thông tư 203/2010/TT-BTC

Quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

2010/12/14
Thông tư 199/2010/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản

2010/12/13
Thông báo 315/TB-VPCP

Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp trực tuyến về thực hiện chỉ đạo của chính phủ đối với công tác kiểm soát giá cả, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn thị trường

2010/12/13
Thông tư 69/2010/TT-BNNPTNT

Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại việt nam

2010/12/06
Thông tư 194/2010/TT-BTC

Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

2010/12/06
Thông tư 195/2010/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn việc xử lý hàng hoá tồn đọng trong kho ngoại quan

2010/12/06
Quyết định 64/2010/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh an giang

2010/12/06
Thông tư 194/2010/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

2010/12/06
Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 69/2010/TT-BNNPTNT ngày 6/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2010/12/06
Nghị định 112/2010/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi bỏ sung một số điểu của nghị định 06 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.

2010/12/01
Nghị định 112/2010/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 06/2008/nđ-cp ngày 16 tháng 01 năm 2008 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

2010/12/01
Luật 59/2010/QH12 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010/11/17
Công văn 8327/VPCP-KTN

Tiếp tục thực hiện Dựán tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm giai đoạn IV (2011 - 2012)

2010/11/16
Quyết định 2905/QĐ-BTC

Quyết định về việc đính chính thông tư số 153/2010/tt-btc ngày 28/9/2010 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/nđ-cp ngày 14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

2010/11/09
Quyết định 2985/QĐ-BNN-QLCL

Quyết định về việc áp dụng biện pháp kiểm soát dư lượng trifluralin đối với các lô hàng tôm nuôi và cá tra, basa xuất khẩu vào nhật bản

2010/11/08
Chỉ thị 3632/CT-BNN-TCTS

Chỉ thị về việc tăng cường kiểm soát hoạt chất trifluralin sử dụng trong nuôi trồng thủy sản

2010/11/05
Thông tư 65/2010/TT-BNNPTN

Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại việt Nam

2010/11/05
Thông tư 175/2010/TT-BTC

Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 84/2008/tt-btc ngày 30/9/2008 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tncn và hướng dẫn thi hành nghị định bố 100/2008/nđ-cp ngày 08/9/2008 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế tncn

2010/11/05
Thông tư 64/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư về việc đưa các sản phẩm có chưa Trifluralin ra khỏi danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

2010/11/04
Quyết định 2943/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định phê duyệt danh mục các đề tài nghiên cứu về giống thủy sản giai đoạn 2011 - 2015

2010/11/02
Thông tư 172/2010/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan

2010/11/02
Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư hướng dẫn việc quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2010/11/01
Công văn 3520/BNN-TY Hỗ trợ vắc xin, hóa chất khử trùng phòng, chống dịch bệnh sau lũ lụt 2010/10/29
Chỉ thị 22/CT-BCT Chỉ thị về việc bình ổn thị trường hàng hóa các tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011 2010/10/26
Quyết định 65/2010/QĐ-TTg

Quyết định ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

2010/10/25
Quyết định 2814/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định công nhận phòng thử nghiệm nông nghiệp

2010/10/25
Thông tư 61/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư quy định điều kiện vệs inh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm

2010/10/25
Thông tư 60/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn

2010/10/25
Thông báo 5690/TB-BNN-VP

Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát về việc triển khai các dự án phát triển giống thủy sản thực hiện quyết định số 2194/qđ-ttg ngày 25 tháng 12 năm 2009 của thủtướng chính phủ

2010/10/18
Quyết định 63/2010/QĐ-TTg

Quyết định về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

2010/10/15
Thông tư 62/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư quy định danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách theo quyết định số 63/2010/qđ-ttg ngày 15/10/2010 của thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

2010/10/15
Quyết định 63/2010/QĐ-TTg

Quyết định 63.2010.TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

2010/10/15
Quyết định 1877/QĐ-TTg

Quyết định về việc xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh tai xanh

2010/10/13
Hướng dẫn 1921/QLCL-CL1 Chứng nhận lô hàng cá tra xuất khẩu sử dụng tên thương mại “Basa” 2010/10/12
Thông tư 19/2010/TT-BTNMT

Thông tư quy định đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam

2010/10/12
Chỉ thị 1875/CT-TTg

Chỉ thị tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường những tháng cuối năm 2010

2010/10/11
Quyết định 1844/QĐ-TTg

Quyết định về việc xuất hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh thủy sản

2010/10/05
Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2010

Thống kê chăn nuôi Việt Nam 1.10.2010 về số lượng và sản phẩm gia xúc, gia cầm

2010/10/01
Hướng dẫn 388/TCT-KK Hướng dẫn thực hiện tạm hoãn thuế VAT đối với hàng hóa xuất khẩu 2010/10/01
Nghị định 102/2010/NĐ-CP

Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

2010/10/01
Thông báo 284a/TB-BTC

Thông báo danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá

2010/09/30
Thông tư 153/2010/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số51/2010/nđ-cp ngày 14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

2010/09/28
Công văn 12902/BTC-TCHQ

Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm đông lạnh nhập khẩu

2010/09/27
Quyết định 1785/QĐ-TTg

Quyết định về tổ chức tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011

2010/09/27
Nghị định 97/2010/NĐ-CP

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

2010/09/21
Công văn 1616/BVTV-KD

Quy định việc kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo quyết định 34

2010/09/20
Quyết định 57/2010/QĐ-TTg

Quyết định 57.2010.QD.TTg về miễn tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn lúa, ngô, kho lạnh bảo quản thủy sản, rau quả và kho tạm trữ cà phê theo quy hoạch

2010/09/17
Quyết định 2489/QĐ-BNN-CN

Định mức kinh tế - kĩ thuật đối với lợn đực ktns

2010/09/16
Thông tư 18/2010/TT-NHNN

Thông tư quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi xuất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

2010/09/16
Thông tư 54/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư quy định việc kiểm tra, giám sát các chất thuộc nhóm beta-agonist trong chăn nuôi

2010/09/15
Thông tư 136/2010/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

2010/09/13
Quyết định 1681/QĐ-TTg

Quyết định về việc xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh tai xanh

2010/09/11
Thông tư 33/2010/TT-BCT

Thông tư quy định việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu phủ tạng gia súc, phủ tạng gia cầm đông lạnh và không đông lạnh

2010/09/11
Thông tư 53/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 86/2005/qđ-bnn ngày 26/12/2005 và thông tư số 06/2010/tt - bnnptnt ngày 02/02/2010

2010/09/10
Quyết định 25/2010/QĐ-UBND

Quyết định ban hành chính sách ưu đãi đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

2010/09/10
Thông tư 133/2010/TT-BTC

Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

2010/09/09
Thông tư 51/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 và thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010

2010/09/08
Thông tư 51/2010/TT-BNNPTNT 2

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 25/2010/tt-bnnptnt ngày 08/4/2010 và thông tư số 06/2010/tt-bnnptnt ngày 02/02/2010

2010/09/08
Thông tư 51/2010/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 và Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 2010/09/08
Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư sửa đổi bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/08/2009 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2010/08/30
Thông tư 128/2010/TT-BTC

Thông tư về việc tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu

2010/08/26
Quyết định 2287/QĐ-BNN-QLCL

Quy định kiểm tra giám sát hàm lượng nước đối với sản phẩm cá tra, basa fillet đông lạnh xuất khẩu

2010/08/25
Quyết định 1571/QĐ-TTg

Quyết định về việc xuất thuốc sát trùng Benkocid dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương

2010/08/19
Quyết định 1506/QĐ-TTg

Quyết định về việc bổ sung mua giống cây trồng, thuốc thú y, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia năm 2010

2010/08/18
Quyết định 2194/QĐ-BNN-QLCL

Quyết định 2194 về kế hoạch triển khai luật ATTP

2010/08/16
Nghị định 87/2010/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

2010/08/13
Thông tư 122/2010/TT-BTC

Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 104/2008/tt-btc ngày 13 tháng 11 năm 2008 của bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 170/2003/nđ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2003 của chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giá và nghị định số75/2008/nđ-cp ngày 09 tháng 6 năm 2008 của chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 170/2003/nđ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giá

2010/08/12
Thông tư 48/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số33/2010/nđ-cp ngày 31/3/2010 của chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân việt nam trên các vùng biển

2010/08/11
Chỉ thị 2507/CT-BNN-TY

Chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống bệnh tai xanh

2010/08/05
Thông tư 45/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi cá tra thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

2010/07/22
Thông tư 44/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

2010/07/22
Công văn 4033/TCHQ-GSQL

Thủ tục NK đối với thực phẩm tươi sống phải có giấy phép NK tự động vận chuyển bằng đường hàng không.

2010/07/21
Quyết định 49/2010/QĐ-TTg

Quyết định về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

2010/07/19
Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành theo Quyết định 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/07/2010

2010/07/19
Công văn 9269/BTC-TCHQ

Bổ sung nội dung khai hải quan và ban hành Phiếu giám sát đối với hàng xuất khẩu bằng đường biển

2010/07/16
Quyết định 1628/QĐ-TCHQ

Quyết định ban hành “quy chế phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu trong ngành hải quan”

2010/07/15
Thông báo 3981/TB-BNN-VP

Thông báo ý kiến của Bộ trưởng Cao Đức Phát về việc tăng cường quản lý sản phẩm đông lạnh nhập khẩu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

2010/07/15
Thông tư 43/2010/TT–BNNPTNT

Thông tư sửa đổi, bổ sung điều 16 và điều 17 của Thông tư số 06/tt-bnn-nnptnt ngày 02/02/2010 của Bộ nn&ptnt quy định trình tự, thủtục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản

2010/07/14
Thông tư 41/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư quy định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản

2010/07/05
Hướng dẫn 1133/QLCL-CL1

Hướng dẫn thực hiện thông tư 29 về danh mục chỉ tiêu ATSH đối với hàng hóa NK, SX trong nước

2010/07/01
Quyết định 3388/QĐ-BCT

Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành dầu thực vật Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

2010/06/28
Quyết định 3399/QĐ-BCT

Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

2010/06/28
Quyết định 1794/QĐ-BNN-QLCL

Quyết định gia hạn hiệu lực áp dụng thông tư hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu

2010/06/24
Thông tư 33/2010/TT-BNNPTNT

Ban hành “danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh”

2010/06/22
Quyết định 1323/QĐ-TCHQ

Quy trình kiểm tra phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế trong khi làm thủ tục hải quan

2010/06/22
Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh

Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh ban hành theo Thông tư 33/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/06/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2010/06/22
Luật 55/2010/QH12

Luật an toàn thực phẩm

2010/06/17
Quyết định 846/QĐ-TTg

Về việc bổ sung vốn nhập bù vắc xin, thuốc khử trùng, thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia

2010/06/11
Văn bản 922/TY-KD

Kiểm tra hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm.

2010/06/11
Công văn 621/CN-GSN

Chỉ đạo khôi phục chăn nuôi lợn sau dịch tai xanh

2010/06/10
Nghị định 61/2010/NĐ-CP

Nghị định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

2010/06/04
Nghị định 62/2010/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổsung một số điều của nghị định số53/2007/nđ-cp ngày 04/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

2010/06/04
Công văn 925/QLCL-CL1 Triển khai quyết định về các biện pháp tăng cường kiểm soát tạp chất 2010/06/03
Thông báo 149/TB-VPCP

Kết luận của phó thủ tướng hoàng trung hải tại cuộc họp bàn về tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2010 và thực hiện các biện pháp hạn chế nhập siêu năm 2010

2010/06/02
Công văn 916/QLCL-CL1 Phổ biến quy định mới về nhập khẩu thực phẩm có nguồn gốc từ động vật 2010/06/02
Quyết định 2879/QĐ-BCT

Quyết định về việc phê duyệt và ban hành danh sách “doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2009

2010/06/01
Quyết định 1422/QĐ-BNN-QLCL

Ban hành các biện pháp tăng cường ngăn chặn các hành vi đưa tập chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất

2010/05/28
Thông tư 24/2010/TT-BCT

Thông tư quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng

2010/05/28
Thông tư 80/2010/TT-BTC

Thông tư chi tiết mã số và sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 1104 tại thông tư 216/2009/tt-btc ngày 12/11/2009

2010/05/28
QCVN 01-24:2010/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chất thải trong cơ sở chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật

2010/05/24
QCVN 01-25:2009/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chất thải trong cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

2010/05/24
Quyết định 1384/QĐ-BNN-QLCL

Quyết định tạm dừng việc thực hiện kiểm tra chỉ tiêu hàm lượng nước đối với sản phẩm cá tra, basa fillet đông lạnh xuất khẩu

2010/05/24
Quyết định 712/QĐ-TTg

Quyết định về việc phê duyệt chương trình quốc gia ”nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

2010/05/21
Công văn 2594/TCHQ-GSQL Phân loại mặt hàng lúa mì 2010/05/19
Nghị định 53/2010/NĐ-CP

Quy định địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

2010/05/19
Chỉ thị 1430/CT-BNN-QLCL

Chỉ thị tăng cường kiểm soát tạp chất trong tôm nguyên liệu

2010/05/17
Thông tư 21/2010/TT-BCT

Thông tư thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá Asean

2010/05/17
Hướng dẫn 2459/TCHQ-GSQL

Hướng dẫn thực hiện QD10 quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa XNK

2010/05/13
Quyết định 1175/QĐ-BNN-QLCL

Ban hành chế độ giảm kiểm tra đối với lô hàng cá tra, basa xuất khẩu

2010/05/06
Thông tư 29/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư Ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

2010/05/06
Nghị định 47/2010/NĐ-CP

Nghị định quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

2010/05/06
Thông báo 2575/TB-BNN-VP

Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Lương Lê Phương tại cuộc họp bàn giải pháp nâng cao chất lượng và bình ổn giá sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu

2010/05/06
Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Thông tư 29/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2010

2010/05/06
Thông tư 28/2010/TT-BNNPTNT

Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chếphẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại việt nam đợt i năm 2010

2010/05/04
Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt 1 năm 2010 ban hành kèm theo Thông tư 28/2010/TT-BNNPTNT ngày 04/05/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2010/05/04
Văn bản 657/TY-KD

Triển khai khẩn cấp kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn.

2010/05/02
Thông tư 58/2010/TT-BTC

Thông tư về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do Asean-Ấn Độ giai đoạn 2010-2012

2010/04/16
Nghị định 43/2010/NĐ-CP

Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

2010/04/15
Quyết định 36/2010/QĐ-TTg

Quyết định ban hành “quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa”

2010/04/15
Nghị định 41/2010/NĐ-CP

Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

2010/04/12
Thông tư 49/2010/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

2010/04/12
Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu

2010/04/08
Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT Hướng dẫn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu 2010/04/08
Thông tư 20/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư bổ sung, sửa đổi thông tưsố15/2009/tt-bnn ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng.

2010/04/02
Thông tư 10/2010/TT-BCT

Quy định hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới thời kì 2010-2012

2010/03/29
Nghị định 31/2010/NĐ-CP

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

2010/03/29
Quyết định 733/QĐ-BNN-QLCL

Quyết định về kiểm tra tăng cường dư lượng Trifluralin đối với cá tra, basa xuất khẩu Nhật Bản

2010/03/25
Hướng dẫn 429/TY-TS

Hướng dẫn các biện pháp tổng hợp kiểm soát dịch bệnh cho tôm nuôi

2010/03/22
Công văn 430/TY-DT

Phân bổ vắc xin cúm gia cầm H5N1 cho các địa phương tiêm phòng đợt 1 năm 2010

2010/03/22
Thông tư 39/2010/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thực hiện quyết định số12/2010/qđ-ttg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của thủ tướng chính phủvềviệc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010

2010/03/22
Quyết định 16/2010/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai

2010/03/19
Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành theo Thông tư 13/2010/TT-BNNPTNT ngày 12/03/2010

2010/03/12
Hướng dẫn 369/TY-KD

Hướng dẫn về thủ tục đăng ký kiểm dịch XNK thủy sản sản phẩm thủy sản

2010/03/11
Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành theo Thông tư 12/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/03/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2010/03/11
Quyết định 13/2010/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

2010/03/10
Công văn 2822/BTC-CST

Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu

2010/03/09
Quyết định 437/QĐ-TCHQ

Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK,NK thương mại

2010/03/09
Công văn 320/QLCL-CL1

Bảo quản mẫu lưu của lô hàng

2010/03/08
Thông tư 01/2010/TT-BNNPTNT CIRCULAR 2010/03/07
Công văn 1365/VPCP-KTN

Tiêu thụ nông lâm thủy sản

2010/03/04
Nghị định 16/2010/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

2010/03/03
Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá

2010/03/03
Quyết định 332/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020

2010/03/03
Thông tư 02/2010/TT-TTCP

Thông tư quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

2010/03/02
Thông tư 05/2010/TT-BYT

Thông tư hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc

2010/03/01
Nghị định 15/2010/NĐ-CP

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón

2010/03/01
Thông tư 09/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư ban hành các yêu cầu đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu.

2010/02/26
Thông tư 08/2010/TT-BNNPTNT</