766/BNN-TY


Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2016.