806/TY-QLT


Tạm ngừng nhập khẩu nguyên liệu kháng sinh Enrofloxacin.