14/TT-BNNPTNT


Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh.