10/2016/TT-BNNPTNT


Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam (xem nội dung chi tiết các phụ lục tại menu Danh Mục).