09/2016/TT-BNNPTNT


Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.