Danh sách các trang trại chăn nuôi VietGAHP


Danh sách các trang trại chăn nuôi được chứng nhận VietGAHP còn hiệu lực (tính đến 15/12/2016).