11186/BNN-CN


Lưu hành thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm có chứa kháng sinh theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT.