Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 1/2016 đến 1/2017


Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 1/2016 đến tháng 1/2017.