Top 30 quốc gia sản xuất TACN trên thế giới năm 2016


Danh sách 30 quốc gia sản xuất thức ăn chăn nuôi chiếm 86% sản lượng TACN toàn cầu. Việt Nam đứng thứ 14 trên thế giới và thứ 1 vùng Đông Nam Á (Nguồn: Global Feed Survey, Alltech 2/2017).