Top 10 quốc gia sản xuất TACN lợn năm 2016


Danh sách 10 quốc gia sản xuất thức ăn chăn nuôi lợn lớn nhất toàn cầu. Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới và thứ 2 châu Á (Nguồn: Global Feed Survey, Alltech 2/2017).