Giá heo hơi của Trung Quốc và một số nước


Diễn biến giá heo hơi của Trung Quốc và một số nước trên thế giới từ tháng 2/2016 đến tháng 15/2/2017. Lưu ý: Giá heo hơi hiện nay của Trung Quốc: 60.254 VNĐ/kg.