Giá heo hơi của Trung Quốc và một số nước


Diễn biến giá heo hơi của Trung Quốc và một số nước trên thế giới từ tháng 3/2016 đến 7/3/2017. Lưu ý: Giá heo hơi hiện nay của Trung Quốc: 56.911 VNĐ/kg.