Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 1/2013 đến nay


Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 1/2013 đến nay.