686/QĐ-BNN-TY


Tạm dừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ.